Sündmuste ja projektide näiteid alates 2012 ja edasi

2023.a kevadel etendus Foorumetendus: Vaheaasta”, mis on eriline sündmus, sest etendus jääb ka VAT Teatri mängukavva. Aktiivselt on toimimas ka edasi “#kaotamindära” järgne foorumteatri töötuba “Noor virtuaalmaailmas” ja “Pal-tänava poiste” järgne foorumteatri haridustöötuba.

2020-2021.a oli foorumteatri meetod rakendust leidmas VAT Teatri haridustegevuste valdkonnas mitme eri töötoa raames, mis on seotud nii lavastustega, kui eraldiseisvalt. Lähemalt siit.

Sel hooajal on foorumteatri meetod rakendust leidmas ka projekti “Tähenduserrorid” raames, kus töötatakse aktiivselt kahe noortegrupiga. Lisaks foorumteatri töötubadele (juhendab Nikolai Kunitsõn) toimuvad ka lookirjutamise töötoad noortele ja toimus kirjutamisvõistlus “VAT, KUS ERROR!”, mis kaasas noori üle Eesti. Lähemalt saab lugeda projektist siit.

Lähemalt võistluse kohta saab lugeda siit.

FOORUMETENDUSED 2018-2019 / KOKKUVÕTE JA EDASI:

2018.aasta kevadel toimusid foorumtöötoad ja avalikud foorumetendused projekti Platform Shift+ raames. Teemaks ”Protest”, lavastus valmis nimega „Riigieksam” täpsemalt haridussüsteem ja matemaatika eksami kohustuslikkus.

2018.aasta sügisel toimus avalik foorumetendus Plaform Shift+ raames HITSA haridus-ja tehnoloogia teemalisel konverentsil, lavastus nimega „Digipaadis koos”.

2019.aasta veebruaris toimus avalik foorumetendus „Rahvahääletus = rahva hääletus?” et tähistada foorumteatri meetodi jõdumist Eestisse Soomest ning 1999.a kevadel toimunud esimesi koolitusi ja etendusi.

AASTATE JOOKSUL:

PEAMISED SIHTGRUPID: koolinoored, õpetajad, tudengid, noorsoo-, sotsiaaltöötajad, TORE tugiõpilasliikumine, kinnipidamiisasutusega seotud inimesed, erivajadusega noored (nt AK, erikoolid, turvakeskus), harrastusteatri noored ja juhendajad jpt.)

PEAMISED TEEMAD: koolivägivald, tänavavägivald, pereprobleemid jt suhteprobleemid, sõltuvuskäitumine, karjäärinõustamine, hariduspoliitika, keskkonnaprobleemid, seksuaalkäitumine ja tervis jnejne.

Paljud 2012.a arengusoovitused on 2019.a ka toimimas, mitmed aga vajavad veel rakendumist. Võimalikke teemasid ja meetodit vajavaid sihtgruppe ja arengusuundi on palju. Meetodi areng liigub selles suunas, kus liiguvad selle rakendajad ja hoidjad. 2019.a seisuga aktiivseim praktik Eestis MTÜ Foorumteater., koolitusi tegemas eraldi ka Piret Soosaar. VAT Teatris haridustegevuste osas rakendatud meetod.

FOORUM HARIDUSTÖÖ OSANA VATI JUURES 2012-2019 (ja edasi):

 • VAT Teater osales 8 aastat kahes suures rahvusvahelises projektis Platform 11+ ja Platform Shift + (2009-2018). Mõlema puhul olulisel kohal publiku kaasamine loomisprotsessi ja samas tehnoloogilised uuenduses teatris.
 • VAT Teatris aktiveeruvad haridustegevused, sh peamisel kohal haridustöötoad ja alustalana just foorumteatri meetod. Töötoad aitavad analüüsida lavastuste probleemteemasid või on iseseisvalt nt kooli kutsutava sealseid tegevusi rikastada, eri teemadele lahendusi otsida jne.
 • VAT Teater mängib palju koolinoortele ja lavastused tihti tundlikel probleem-ja tabuteemadel. Foorumteater kui uurimus- ja analüüsimeetod: foorummeetodi kaudu näidendite materjali, teemade ja lugude leidmine, lavastuste eeltöö protsessis rakendamine ja kui lavastused valmis, haridustöötoad ja teatriskäikude analüüs (nt „Kirjaklambritest vöö”, „Netis sündinud”, „Web Demon”, „Salto Mortale” jpt lavastuste analüüs).
 • 2018.a käivitus lavastuse „#Kaotamindära” järgne foorumtöötuba „Noor virtuaalmaailmas”.
 • Foorumteatri töötubade kaudu saab nii teatrikülastust mõtestada ja puudutavatele probleemidele lahendusi otsida kui ka sotsiaalseid teemasid avada, mis on kokreetses kogukonna grupis mureks.
 • Töötoad nii õpilastele kui täiskasvanutele. Nt osalemine Pedacociumi korraldatud “Õpime mängult, päriselt!” koolitusel (2018).

MÕNED FOORUMTEATRI ALASE TEGEVUSE NÄITED VATI JUURES 2012-2015:

 • Avalik foorumetendus VATi 25.juubeli raames, näitlejad VATi töötajad, kes eelnevalt osalesid Iwan Brioci (Wales) koolitusel (2012)
 • Paldiski Gümnaasiumi Tervisepäeva raames sõltuvuskäitumise teemalised töötoad (2012)
 • Töötoad Koolinoorte Karjääripäeval (2012)
 • Foorumteatri Sõprade Päev ja rõhutute teatri meetodi – ajalehe teatri koolitus (2012)
 • „Netis sündinud” avalik foorumetendus RR Tornisaalis ja sellele eelnevalt suur hulk etendusi ja töötubasid üle Eesti, et leida nöudendile ainest, kontrollida tegelaskujusid ja luua õpilastele sündivad nädiendi ja lavastuse teemadel dialooge (2013)
 • Foorumteatri töötoad Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledzi sotsiaalpedagoogika tudengitele (2013)
 • Drakadeemia õpilastele foorumtöötuba (2013)
 • Foorumgrupi Jokker Piret Soosaar viib läbi foorumteatri süvakursuseid (2015)
 • ETV „Lastetuba” saates näidisfoorumstseen (2015)
 • Tark Vanem kampaanias „Autoriteetse vanemluspraktika edendamine” kaasa tegemine, etendused ja töötoad (2015)

VEEL TOIMUS 2015 (pikem kirjeldus tegevuste osas):

17.-18.01 Foorumteatri süvakursus näitlejatele, I osa Teatriliidus. Läbiviija oli Piret Soosaar. 26.01 toimus Inglise kolledžis 2 foorumteatri töötuba. Juhendaja oli Uku Valner. 25.02 toimus Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“ poolt rahastatud projekti “Huvikoolide Kaasamise Arenguprogramm” (HUKK-AP) raames 2014. aasta avatud arenguprogrammi vaheanalüüsi kohtumise/koolituse raames Impro- ja foorumteatri töötoa läbiviimine. Juhendaja oli Piret Soosaar. Osalesid õpetajad.

15.03 salvestati foorumteatri stseenid ja tutvustati foorumteatri meetodit ETV2 saates “Lastetuba”. Stuudios olid Piret Soosaar, Liisi Randma, Kadi Jaanisoo ja Rahel Otsa. 21.-22.03 toimus foorumteatri süvakursus näitlejatele II osa Teatriliidus. Läbiviija Piret Soosaar. 16.-17.05 toimus foorumteatri süvakursus näitlejatele III osa Teatriliidus. Läbiviija Piret Soosaar. 21.05 toimus Viimsi koolis foorumtöötuba Kadi Jaanisoo juhendamisel.

12.07 toimus kaks foorumteatri töötuba Loovahariduse seminaril Tallinna Ülikoolis. Läbiviija Piret Soosaar.

TEGEVUSED KEVADEL 2015

VAT Teatri Foorumgrupp tegi kaasa kampaanias http://tarkvanem.ee/. Täpsemalt projektis “Autoriteetse vanemluspraktika edendamine” .Viisime läbi tegevusi perioodil jaanuar- mai 2015. Kokku toimus 27 etendust koolides üle Tallinna. Projekti tegevusi koordineerib DDB Eesti OÜ ja rahastab Siseministeerium. Toetasime kampaaniat koolides foorumetenduste läbiviimisega. Foorumteatri etendustega andsime lastele võimaluse mõelda läbi variandid, kuidas elus käitud kui satud olukorda kus sind survestatakse alkoholi tarbima. Koos analüüsime põhjus tagajärg seoseid ja seda kõike mõnusas osalusteatri vormis, kus kõigi ideed ja pakkumised olid oodatud. Foorumteatri etendused põhinevad sama vanusegrupi lastelt kogutud materjalil. Viisime läbi 8 töötuba kaardistamaks, millised probleeme lapsed ise näevad seoses alkoholiga. Alljärgnevalt etenduste lühitutvustused ja küsimused mida etenduste käigus avasime ning laste poolt enim pakutud lahendused.

1.-2. klassi foorumetendus “Maria lugu”

Lugu käsitles laste ja vanemate suhtlemise probleeme alkoholi teemal.
Lugu 8-aastasest Mariast, kes satub segadusse kui tema tädi pakub talle veini maitsta. Hiljem aga saab Maria vanaema käest riielda kui ta soovib veini uuesti proovida. Ema käitub mõlemas olukorras erinevalt. Etenduse kaudu avasime teemasid ja arutlesime lastega küsimuste üle nagu:
Miks alkoholi tarbitakse?; Mis vanusest võib alkoholi tarbida?; Miks lapsed ei tohiks alkoholi tarbida?; Kuidas käituda siis kui sulle pakutakse alkoholi aga sa ei soovi seda?

Laste kõige populaarsemad lahendusvariandid olid endale kindlaks jäämine ja tädile järjekindlalt “Ei!” ütlemine ning hiljem vanaemale ausalt varem juhtunu ära seletamine. Neil lihtsatel ja selgepiirilistel lahendustel on väga palju erinevaid variatsioone. Selle looga käsime külas ka ETV lastesaates “Lastetuba”.

3.-4. klassi foorumetendus “Grete lugu”

Käsitles eakaaslaste suhtlemise probleeme alkoholi teemal.
Lugu räägib 12 aastastest sõbrannadest Marthast ja Gretest.
Marthale meeldib 6.klassist Kevin ja ta saab kutse minna peale tunde Kevini ja ta sõpradega kooli lähedale parki aega veetma. Kuna Matha pelgab üksi minna, siis ta kutsub kaasa oma sõbranna Grete. Grete jätab sõbranna ägedal pealekäimisel ära oma klaveritunni ja läheb parki kaasa. Pargis pakuvad Kevin ja poisid tüdrukutele alkoholi, mis on Kevini vanema venna käest saadud. Mängitakse joomise mängu, Grete ei soovi juua aga Matha käib talle peale, sest ei taha poiste ees häbisse jääda. Kuna aga mängus võidab palju Grete, siis peab ta ka palju jooma ja jääb lõpuks nii purju, et oksendab enda ja Kevini täis. Järgmisel päeval koolis on sõbranna ta peale pahane, et miks Grete teda pargis häbistas. Pealegi saab Grete koolis endale uue hüüdnime okse-Liisu.
Koos publikuga otsisime vastuseid järgmistele küsimustele: Mis siin loos oleks võinud olla teisti, et see lugu lõppenuks paremini?; Mis vanusest hakatakse alkoholi tarvitama?; Miks hakatakse alkoholi tarvitama?; Mis võib juhtuda kui alkoholi tarvitad?; Kuidas käituda siis kui sind survestatakse alkoholi jooma, aga sa ei soovi seda?

Selle foorumloo populaarseimad lahendused on Grete keeldumine kas siis parki minemast (ning selle asemel oma klaveritunnist osa võtmine) või hiljem pargis alkoholist keeldumine.
Proovitud on ka selliseid lahendusi nagu õpetajale rääkimine ja politsei või lapsevanema kohale kutsumine.

Etendused võeti hästi vastu ja lapsed osalesid aktiivselt. Peale etendusi toimusid koolides veel lastel klassijuhataja tunnid kus nad said antud teemadel edasi arutada ning lisainfot alkoholi kohta. Lastele jagati ka flaierid, mis kutsusid lapsevanemat ja last koos http://tarkvanem.ee/ kodulehele leidmaks lisa informatsiooni teemal lapsed ja alkohol.

TEGEVUSED 2014

2014.aastal loodi foorumteatrit peamiselt ombudsmani projekti kaudu. Samuti toimus aktiivne haridustöötubade kaudu foorumteatri töötubade loomine. Lisaks veel näiteks 4.06 neli foorumteatri töötuba KEAT suvelaagris (osales ca 100 noort), kus olid läbiviijad Piret Soosaar ja Gertha Teilda-Kunitsõn. Samuti 01.08 Toolses, Rakvere noortekeskuse noortele foorumetatri koolitus, mida viis läbi Piret Soosaar. 3.01 toimus kolm foorumtöötuba+etendust Pärnus, mida organiseerija Kaitseliit.Läbiviijad Liisi, Ann, Anne-Liis, Heidi ja Kristel-Liis.

TEGEVUSED SÜGISEL 2013

16.09 toimus „Netis sündinud“ foorumteatri etendus RR Tornisaalis. (tagasiside läbimängule), kus osalesid Saku Gümnaasiumi noored ja õpetaja. 25.10 toimus Foorumteatri töötuba Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis sotsiaalpedagoogidele. Läbiviijad olid Nikolai Kunitsõn ja Gertha Teidla-Kunitsõn. 2.-3.11 toimus Drakadeemia õpilastele foorumteatri koolitus. Läbiviijad olid Margo ja Piret.

MTÜ Foorumteatri liikmed ja VAT Teatri Foorumgrupi Jokkerid kattuvad aina enam ja samuti ka loodud projektid.

TEGEVUSED KEVADEL JA SUVEL 2013

Kevad 2013 kulges põhjalikult projekti „Netis sündinud tähe all foorumteatri tegemistes.

Samuti sai tugevamalt liidetud haridustegevuste juurde ja avardatud foorumi kasutusvõimalust haridustöötubade kaudu, st nii „Kirjaklambritest vöö“ järgselt, kui pärast mistahes lavastust ja ka iseseisvalt.

Jaanuaris ja veebruaris toimusid „Netis sündinud“ kohtumised VATis projekti osapooltega (politsei, foorumnoored, jokkerid-lavastaja), materjalide läbitöötamine, foorumiks materjali sõelumine, töötoa ja etenduse kokkupanemine, proovid, kokkulepped koolide ja noortekeskustega jmt tegevused seoses neti-foorumitega. Käisime ka internetiohutuse teemalisel konverentsil jmt. Foorumteatri töötoa ja etenduste läbviijad olid: Piret Soosaar, Nikolali Kunitsõn, Gertha Teidla-Kunitsõn, Agnes Merilo, Uku Valner, Margo Teder, Mari-Liis Velberg. Kristiina Jalasto dramaturgina oli samuti kaasas. Kilingi-Nõmmel ja viimasel foorumil RRs olid ka näitlejad.

2013.a kevadel olid ka Platform 11+ “Face Me” tegevused ja ettevalmistused Lilleküla Gümnaasiumis.

Netis sündinud” foorumteatri etendused: 12.02 – Tallinna 32 Keskkool; 19.02 – Audentese Erakool; 19.02 – Audentese Erakool, osalejaid 27; 20.02 – Audentese Erakool; 20.02 – Audentese Erakool; 27.02 – Saue Noortekeskus; 27.02 – Padise Põhikool; 28.02 – Keila Kool. Märtsis toimus valmiva näidendiga töö, proovid, stseenidega töö, uue foorumtöötoa mudeli ja kohtumise ettavalmistamine, et testida dramaturgi materjali noorte peal. Koolidega ettevalmistustöö uuteks kohtumisteks aprillis. Samuti projektimeeskonnale foorumit tutvustava sündmuse ettavalmistus (lugu, video, harjutused jne).

8.04 oli „Netis sündinud” näidis foorumtöötuba ja etendus VAT Teatri saalis projekti meeskonnale. 14.04 toimus Kaitseliidu noortejuhtide koolitus, läbiviijaks Piret. Edasi toimusid „Netis sündinud” foorumteatri töötoad ja etendused: 17.04 – Vanalinna Hariduskolleegium; 22.04 – (etendus) Laulasmaa kool; 22.04 – (etendus) Lagedi noortekeskus; 26.04 – Lilleküla Gümnaasium; 29.04 – Saku Gümnaasium, toimus Rahvusraamatukogu Teatrisaalis; 29.04 – Viimsi Keskkool; 29.05 – (etendus) Kiling-Nõmme Gümnaasium; 29.05 – (etendus) Kiling-Nõmme Gümnaasium

15.07 toimus Raasiku noortele foorumteatri töötuba Susisool, läbiviija Piret. 5.08 toimus foorumtöötuba Juula külas kohalikele noortele, läbiviija Piret. 7.08 toimus foorumtöötuba Jõgeva noortele suvelaagris Palamusel, läbiviija Piret. Foorumtöötuba noortele ja pärast noorte etendus kõigile. Läbiviijad: Piret, Anne-Liis, Liisi. 28.08 toimus Raplas Kabala Põhikoolis õpetajate kogunemisel Terviseedenduse päeval foorumteatrit tutvustav ettekanne, mida tegi Piret.

TEGEVUSED SÜGISEL 2012

Alates 2012.a sügisest on foorummeetod VAT Teatri juures peamiselt just haridustöötubade osana ja kui kutsutakse töötuba või koolitust looma. Foorumteatri sündmuse kutsumiseks palume ühendust võtta haridustegevuste juhi ja foorumteatri projektijuhi Mari-Liis Velbergiga: mariliis[at]vatteater.ee Pakume kogukonnale töötubade, etenduste ja koolituste võimalusi, vaata lähemalt siitLoe edasistest tegevustest alates 2013 siit.

Septembris osalesid foorumgrupi liikmed Mari-Liis, Nikolai ja Gertha sensoorse Labürintteatri koolitus Serbias. 19.09 viis Nikolai foorumteatri töötuba läbi Tallinna Tudengipäevade raames. 22.-23.09 toimus Iwani Brioci foorumteatri koolitus VAT Teatri juures, kus toimus teisel päeval ka avalik töötuba-koolitus ja ka avalik foorumetendus. Osalesid VAT Teatri inimesed (näitlejad, lavastajad, kunstnik, foorumgrupp, kontorirahvas koos), uued foorumteatri huvilised. 29.-30.09 toimus aga Nikolai juhendamisel foorumteatri töötuba Saue Noortekeskuses.

3.10 toimus AVALIK FOORUMETENDUS VAT Teatri 25nda juubeli sündmuste raames. Vaatajate ette jõudis 3 lugu tänasest päevast, leitud Iwani koolituse raames. Laval olid VAT Teatri Foorumgrupp + kontorirahvas+näitlejad esimest korda koos foorumetenduses. Jokker Margo Teder. Näitlejad: Katariina Ratasepp,Inga Sermann, Tiiu Talvist, Meelis Põdersoo, Ago Soots, Pille Kose, Agnes Merilo ja Anne- Liis Rips.

13.10 toimus foorumteatri töötuba EVS vabatahtlikele Eesti Noorsootöö Ühingu NoOr’es. Läbiviijaks Nikolai. 26.10 – 06.11 toimus Põhja-Itaalias, Antrona Schierancos noortevahetusel „Act4Change Reloaded“ foorumteatri töötuba. Osales ca 30 noort Itaaliast, Eestist, Prantsusmaalt, Türgist, Lõuna-Aafrikast ja Bulgaariast. Läbiviijad olid Ann ja Liisi.12.11 toimus foorumteatri töötuba 32. Keskkoolis. Jokker Nikolai. 13.11 toimus foorumteatri töötuba ja etendus 32. Keskkoolis õpilasseminari “Hoia oma tervist” raames. Läbiviija samuti Nikolai. 14.11 oli foorumteatri etendus Keskkonnahariduse konverentsi “Keskkonnaharidus kujundab mõtteviisi” raames Põlvas. Läbiviijad Ann, Kristel, Uku, Mart

14.11 toimus foorumteatri etendus Tervise Arengu Instituudi Soome-Eesti ühisprojekti “Töötajate heaolu edendamine koolis 2009-2013″ koostööseminari raames. Jokkeriks Nikolai. 22.11 toimus foorumteatri etendus Keskkonnahariduse konverentsi “Keskkonnaharidus kujundab mõtteviisi” raames Haapsalus. Läbiviijad Ann, Kristel, Uku, Akky. 29.11 toimus foorumteatri etendus Keskkonnahariduse konverentsi “Keskkonnaharidus kujundab mõtteviisi” raames Viljandis. Läbiviijad Niki, Uku, Mart, Kristel-Liis. 06.12 toimus foorumtöötuba HEAK aasta tänusündmusel ja koolitusel oma liikmetele Laulasmaal. Läbiviijad Mari-Liis ja Gertha.

TEGEVUSED KEVADEL 2012

1. ja 13.03 viis Mari-Liis läbi foorumtöötoad Saku Gümnaasiumi 7.klassile. Teemaks suhtlemine, hoolimine, poiste ja tüdrukute omavaheline läbisaamine. Sama klassiga oleme kohtunud ka eelmisel kevadel, siis mängisime koos läbi foorumetendust õpetajate-õpilaste suhete teemal.

15.03 viisid Gertha ja Mari-Liis läbi kaks töötuba Paldiski Gümnaasumis tervisepäeva raames. Osalesid 7.-9.klassid. Teemaks sõltuvusained. Kooli õppealajajuhataja Enel Pärsile õpilastelt laekunud tagasiside läbiviijatele: NAD OLID ÄGEDAD, SÄRAVAD, RÕÕMSAD JA TOREDAD. Loomulikult neile (õpilastele) meeldis päevast kõige rohkem teie poolt tehtu ja pakutu, mida ma ka ju eeldasin-lootsin, sest see oli mänguline, loominguline ja praktiline. Õpilastele meeldivad ikka rohkem sellised asjad, kus on praktilisust ja saab kaasa teha, mitte loengut kuulata. Et te olite nagu täpp i-tähe peal ehk siis selle päeva komm või pärl. Mul on selle üle hea meel, et kõik toimis ja õnnestus. Nii et veelkord suur-suur aitäh!

9.aprillil viisid Anne-Liis ja Mari-Liis läbi Roca al Mare Kooli 6a klassile haridustöötuba peale lavastuse “Kirjaklambritest vöö” vaatamist.

14.-22.aprillil osalesid Anne-Liis, Anete, Gertha, Heidi, Kristel-Liis (VAT Foorumgrupist) ja Madleen-Maria, Kirte ja Liise (VHK 9.klassist) Platform 11+ noorsoovahetusel „Through Our Eyes“
(tõlk „Meie silmade kaudu“) mida korraldas Pilot Theatre (York, Inglismaa). Lisaks osalesid veel Norra, Portugali, Ungari ja Hollandi noored. Nädala jooksul osalesid noored teatritöötubades, tutvusid teineteise kultuuriga ja ndala tulemusena valmis ühine etendus.

25.aprillil viisid Mari-Liis, Piret, Gertha ja Ann läbi kaks töötuba Jõgeva Kultuurikeskuses toimunud koolinoorte karjääripäeval. Teemaks valikud seoses tuleviku, haridus-ja tööteega.

3.mail korraldasime ja osalesime Foorumteatri Sõprade Päeval. 4.-6.mail korraldasime ja osalesime ajalehe teatri koolitusel. Tegu on samuti rõhutute teatri võtestikku kuuluva osalusteatri suunaga. Koolitust viis läbi Israelist pärit koolitaja Uri Noy Meir. Kolme päeva jooksul uuriti erinevaid ajalehe teatri tehnikaid ja metoodikaid.

Foorumteatri Sõprade Päeva kokkuvõte:

MTÜ Foorumteater ja VAT Teatri Foorumgrupi koostöös loodud Foorumteatri Sõprade Päeval osales üle 30 inimese! Et Eestis on aina enam foorumteatrist teadlikke inimesi, siis on oluline jätkuvus ja aeg-ajalt kokku saamine ning mõtete-kogemuste jagamine. Ühine sünergia. Päeva korraldamisega soovisime ühtlasi väärtustada foorumteatri meetodi toetajaid, olemasolu ja ajalugu Eestis. Oleme rõõmsad, et kohal olid ka Lastekaitse Liidu, VAT Teatri ja Tallinna Ülikooli esindajad, sest teiste seas on ka just nende sõprade kaudu on palju foorumteatri arengut Eesti toetatud. Rääkisime foorumteatrist läbi kolme põlvkonna: VAT Teatri lavastaja ja kunstiline juht Aare Toikka, miks ta otsustas foorumteatri meetodi Eestisse Soome kaudu tuua 1999.aastal. Mari-Liis Velberg ja Piret Soosaar rääkisid foorumteatri erinevatest hoovustest Eestis alates 1999-2012 ja võimalikest arengusuundadest VAT Teatri Foorumgrupi rikkalikule kogemusele tuginedes. Nikolai Kunitsõn rääkis, mis ideed tiivustavad noore, nn kolmanda generatsiooni foorumteatri ettevõtmisi. Oluline on jätkuvus ja et iga põlvkond toob uue kvaliteedi, kuid väärtustab ka alati baasi ja juuri, sest sealt tuleb tugevus.

Kokkuvõtlikult saab lugeda VAT Teatri Foorumgrupi arengutest 1999.a-2012.a (Mari-Liis ja Piret) Foorumteatri Sõprade Päeval tehtud ettekandest siit.

Päeva jooksul toimusid ka Augusto Boali poolt leiutatud rõhutute teatri meetodite foorumteatri (läbiviijad Gertha Teidla ja Ann Kulasalu) ning soovide vikerkaare töötuba (Gertha Teidla ja Piret Soosaar). Rainbow of Desires meetod hõlmab endas tehnikaid, mis keskenduvad inimese psüühiliste ja emotsionaalsete rõhumiste identifitseerimisele ja lahenduste otsimisele. Meetod koosneb mitmekihilistest tenikatest, mis nõuavad aega ja süvenemist. Töötoas saime maitsta lähemalt tehnikat nimega Masks and rituals (tõlk. maskid ja rituaalid).
Õhtul toimus jokkerite mõttekoda, kus arutasime: Kuhu me tahame, et rõhutute teater, sh foorumteater Eestis liigub? “Suund on tähtsam kui astutud sammude pikkus” A.Boal

Mõned mõttekoja küsimused, mida võiks mõelda kõik Eesti praktikud:

Millele keskendume, see suureneb? Mida me rõhutame, kui me teeme rõhutute teatrit? Kas oleme millegi vastu või poolt? Kumb suhtumine meid pigem edasi viib lahenduste poole?
Foorumteatri täispikk kursus – kas ülikooli! Aga kuhu? Aga kellele? Kas õpetajate koolitus ja täiskpikk kursus? Kus võiks olla pakutud süsteemne õpetus? Seni on olnud mõne eriala raames, kuid mitte täispika kursusena (nt 3 a õpe).
Kes ja millal tõlgib eesti keelde A.Boali raamatud?
Teiste rõhutute teatri meetodite osas eestlaste teadlikkuse tõus vajalik.
Pidev täiendusõppe võimalus Eesti tegijatele – kas praegused võimalused on piisavad, et tagada pädevad praktiseerijad?
Kas me oleme kõikide foorumteatrit vajavate sihtgruppideni jõudnud? Aga puuetega inimesed? Aga eakad? Aga foorumteater igas koolis? Naiste teemad, sõltuvuskäitumine jnejne. Mitmetikasutatavus ja avatus on üks rõhutute teatri märksõnu – kättesaadavus eri kontekstides! Eestiski võiks levida rohkem ja eri paigus, eri tegevuste osana.
Ajad uuenevad, pole enam 20.sajandi keskpaik. Meetod vajab uuendamist, kuigi aluseetikale tuginemine on oluline! Meie ei teeni tehnikat, vaid tehnika meid ja inimesi. Mis suunas areneb foorumteater Eestis?

Sõprade sündmuse kokkuvõtet näeb siit: http://prezi.com/acngfteihciq/foorumteatri-soprade-paev-3mai-2012/ .
Juba on palju foorumteatri-vilju 13 aasta jooksul Eestis sündinud ja küpsenud ja on mille üle uhkust tunda ja tähistada. Aga on ka palju tooreid vilju, mida edasi küpsetada, hoole ja armastusega. Nagu iga südamega loodud asi, vajab ka foorumteater edasiarendamist nende poolt, kes selle enda hoolitseda eri paigus võtnud. Sõltub igaühe otsusest, rõõmujõust ja loomispanusest, kuhu rõhutute teatri meetod siinmail liigub.

2012. aasta märksõnaks olid UUENDUSED JA MUUDATUSED. On suur rõõm, et näiteks VAT Teatri Foorumgrupiga aastaid koosloonud Lastekaitse Liidu noorte ja eelmisel aastal loodud MTÜ Foorumteatri noorte näol on tubli ja aktiivne järeltulev põlvkond kasvanud, kes vastutustundlikult ja väärikalt arendab tegevust Eestis edasi. Nad on ise tegemas, kogemas ja õppimas. Südamega. Sest Jokker on omamoodi elustiil. On teekond.

4.-6. mail 2012.a toimus ajalehe teatri meetodi koolitus “Newspaper Theatre in Praxis”:
Koolituse eesmärk: Töötoa teemaks oli ajalehe teater ja selle seotus 21. sajandi meediaga. Ajalehe-teater on Augusto Boali poolt loodud tehnikate süsteem, mille eesmärgiks on uudised muuta lavastuseks. Augusto Boal on öelnud: ”Ajalehed on ka väljamõeldis. Mõnikord ütlevad nad tõtt, mõnikord ütlevad nad tõe ainult osaliselt, ning lugeja ei saa aru mis tegelikult toimub.” Koolitus viis läbi Israelist pärit rõhutute teatri koolitaja Uri Noy Meir, kes on viinud läbi töötubasi Nepaalis, Israelis, Indias, Palestiinas, Ameerikas jm. Läbiviija: Koolitaja Uri Noy Meir Israelist.
Kolme päeva jooksul uuriti erinevaid ajalehe teatri tehnikaid ja metoodikaid.
Videosid näeb siit: http://www.youtube.com/watch?v=H8T9e_TtDio ja http://www.youtube.com/watch?v=B_0obYycrv0&feature=youtu.be

Lisaks toimus kevadel 2012.a ka mitmed töötoad ja koolitused MTÜ Foorumteater kaudu mille liikmed on ühtlasi ka VAT Teatri Foorumgrupi liikmed.