Foorumteatri töötuba

SIHTGRUPP: Alates 12.eluaastast
TOIMUB: Pärast mõnda vabalt valitud etendust (töötuba seotud lavastuse teemadega) või iseseisva sündmusena.
KESTUS: 1,5 tundi (90 min)
KOHT JA TINGIMUSED: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula.
OSALUSTASU GRUPILE: 190 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).

SISU: Foorumteater on rõhutute ja sotsiaalteatri meetod, mis on kaasav ja inimeste vahel dialoogi arendav. Pärast eelnevalt kokkulepitud VAT Teatri etenduse vaatamist on foorumteatri töötoas võimalik noortega käsitleda erinevaid teemasid. Leiame üheskoos lahendusi nähtud lavaloos esiletõusnud probleemidele ja küsimustele. Töötoas toimuvad näiteks teatraalsed mängud ja teised foorumteatri harjutused ja kaasavad tegevused. Teine võimalus on kutsuda foorumteatri töötuba iseseisva sündmusena. Sel juhul saab töötoas käsitleda aktuaalseid sotsiaalseid teemasid ja probleeme (näiteks vägivald, sõltuvusprobleemid jt), mis just sellele grupile tähtsad, tuginedes foorumteatri töötoa mudelile.

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

LÄBIVIIJA: Mari-Liis Velberg (VAT Teatri haridustegevuste juht) koos VAT Teatri Foorumgrupi Jokkeritega. Lähemalt Foorumgrupi kohta saab lugeda VATi kodulehelt!

—-

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis[at]vatteater.ee

TALLALAETAV PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL HOOAEG 2022-2023

TOETAV KÜSIMUSTIK, mida saab rakendada pärast mistahes etenduse vaatamist

Loe Türi PK 6.klassi tagasisidet. Lapsed osalesid lavavõitluse töötoas enne etendust, siis vaatasid etendust ja pärast osalesid foorumteatri töötoas.