Foorumteatri töötuba „Pal-tänava poisid”

Foorumteater on rõhutute ja sotsiaalteatri meetod, mis on kaasav ja inimeste vahel dialoogi arendav. Pärast etenduse „Pal-tänava poisid” vaatamist käsitletakse noortega etenduses kerkinud teemasid ning arendadakse neid edasi. Leiame üheskoos lahendusi nähtud lavaloos esiletõusnud probleemidele ja küsimustele. Töötoas toimuvad teatraalsed mängud ja teised foorumteatri harjutused.

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Läbiviija: Piret Soosaar-Maiberg on VAT Teatri haridustegevuste juht ning foorumgrupi lavastaja ja näitleja, olles seotud VAT Teatri Foorumgrupiga alates 1999 aastast. Kujunedes noorest teatrihuvilisest foorumteatri praktikuks ja õpetajaks. Piret panustas hetkel mängukavas oleva „Foorumetendus: Vaheaasta“ lavastuskontseptsiooni väljatöötamisse ning etenduse Jokker. Lisaks õpetab Piret foorumteatrit Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.

Lisainfo: Foorumteatri töötuba on olnud seotud varasemalt  lavastustega “Kirjaklambritest vöö”, “#kaotamindära”, “Müller peab lahkuma!”. Samuti paljude näidendite ja lavastuste eeltöö protsessis, nt “Netis sündinud”, “Salto mortale”, “Web demon” jt.Võimalus on luua ka foorumteatri metoodikal põhinevaid pikemaid projekte, mis koosnevad mitmest töötoast, mille eesmärk on kaardistada koos sihtgrupi liikmetega nende jaoks olulised kogukondlikud probleemid ning leida neile lahendusi. Selliste koostöö projektide kestvus ning hind täpsustakse tellijaga. Varasemate pikemate projektide näiteid.

—-

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Piret Soosaar-Maiberg
Haridustegevuste juht / piret[at]vatteater.ee

Juhul, kui fotoalbum näitab mitte galeriid, aga nimekirja fotodest, klikka paremal ülal “Downdload all” nupu kõrval ruudustikule, et avaneks fotode galerii. Toodud on mitte kõikide toimunud töötubade, vaid valik fotosid.

FOTOD FOORUMTEATRI TÖÖTOAST PÄRAST “PAL-TÄNAVA POISID” NÕMME PÕHIKOOLIS 

FOORUMTEATER LOOVUSNÄDALA RAAMES KOHTLA-JÄRVEL, PÄRAST “PAL-TÄNAVA POISID”

VALIK FOTOSID TÖÖTOAST PÄRAST “PAL-TÄNAVA POISID”

FOTOD  IMPROTEATRI JA FOORUMTEATRI TÖÖTOAST HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE INGLISE KEELE LAAGRIS 

Loe Türi PK 6.klassi tagasisidet. Lapsed osalesid lavavõitluse töötoas enne etendust, siis vaatasid etendust ja pärast osalesid foorumteatri töötoas.

FOTOD FOORUMTEATRI SÜNDMUSTEST VAT TEATRI JUURES LÄBI AEGADE

VAT TEATRI FOORUMGRUPP

TOETAV KÜSIMUSTIK, mida saab rakendada pärast mistähes etenduse vaatamist

Sihtgrupp:
Alates 12.eluaastast
Toimub:
Pärast „Pal-tänava poisid” etenduse külastust kuni nädala aja jooksul
Kestus:
1,5 tundi (90 min)
Koht:
Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula
Osalustasu grupile:
190 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu)

Tagasiside

* Kui on võimalus, siis tahaksin veel sedamoodi õppimist teha. Selline õppimine õpetab minu
meelest kõige paremini.

* Mulle väga meeldis teha neid mänge ja arutada tegelaste iseloomu üle. Tore oli tegeleda 90 minutit
ühe asjaga.

* Mulle väga meeldis see komplekt, sest tavaliselt me kas loeme läbi raamatu või käime teatris.
Pärast aja möödudes on see unustatud. Aga nüüd oli meil kõik koos, saime ühte teemasse
süveneda. See jääb pikaks ajaks meelde. Kindlasi võiks veel midagi sellesarnast teha. Saime selle
kohta avaldada arvamust ning õppida.

* Selline õppeviis oli põnev. Lugesime raamatut ja kinnistasime seda veel mitu korda erinevate
tegevustega. Mulle meeldis teater, sest seal sai näha lugu teise inimese vaatenurgast. Foorumteater
oli hea, sest saime kuulda kõigi arvamusi. Panime kokku erinevaid pilte ja sellest oli näha, kui
erinevalt inimesed mõtlevad.