Mis on haridustegevused?

Lisaks etenduste vaatamisele on võimalik osaleda teatri haridustegevustes, mis hõlmavad nii lisamaterjale, mängulisi töötubasid kui eri algatusi, projekte ja sündmusi. Eesmärk on muuta õpilastele teatriskäik tervikkogemuseks: et toimub eelhäälestus, mõtestatud kohalolek teatris ja tagasiside. Soovime luua tingimused, mis aitavad tõsta teadlikkust teatri kui nähtuse osas, kuid eelkõige iseenda ja maailma tunnetamise osas. Pakume võimalust lavastustes ette tulevaid elulisi teemasid koos noortega põhjalikumalt käsitleda nii enne kui pärast teatriskäiku. 37. hooajal saavad haridustegevused juba 13. aastaseks! Erinevad töötoad sobivad ka omavahel jätkutöötubadena. Küsige julgelt kombineerimise soovitusi.

 

MÄNGULISED TÖÖTOAD ISESEISVALT VÕI SEOTUNA LAVASTUSTEGA:

Haridustöötoad enne või pärast etendust on seotud etenduse teemadega. Töötoa kutsumine ei pea aga alati olema seotud teatriskäiguga. Enamikku töötubadest saab kutsuda ka täiesti iseseisva sündmusena. Olenevalt sisust sobivad töötoad väga eri konteksti, sh näiteks inimeseõpetuse tundi, klassiõhtule või mõne muu sündmuse juurde nii koolis, noortekeskuses kui mõnes teises asutuses. Pakume töötube ka täiskasvanutele. Täiskasvanute töötoad on küll kogemuslikud, ent pakuvad lisaväärtusena võimalust mõtestada, kuidas rakendada töötubades kogetud meetodeid noortega tehtavas töös. Töötubasid viiakse läbi kokkuleppel ning enamasti toimuvad need tellija ruumides.

AITAN LAPSI heategevusprojekti kaudu saab esitada taotlusi haridustöötubade tellimiseks õpilastele TASUTA. Teatris või töötubades saavad osaleda vähemate võimalustega õpilased kuni gümnaasiumiea lõpuni. Lisaks soovitame uurida Teater Maale (transpordi toetus) ja Kultuuriranitsa toetuste kohta.

 

LISAVÕIMALUSED ÕPETAJALE KODULEHEL:

Kõigi, eriti just keerulisemate lavalugude puhul, on hea õpilasi enne teatrisse tulekut ette valmistada ning pärast pakkuda neile ka võimalust kogetut lahti mõtestada. Selleks oleme uuendusena oma kodulehele enamiku lavastuste juurde lisanud ka viite, LISAVÕIMALUSED ÕPETAJALE, kus lisaks töötubade infole saab tutvuda ka põneva lisamaterjaliga:

LAVASTUSE TEEMASID AVAV LISAINFO – iga lavastuse kohta vastava lavastuse ja lavastusega seotud töötoa lehel. Selle materjali eesmärk on avada lavastuse olemust, aitamaks õpetajal otsustada, millist lavalugu oma õpilastele vaatamiseks pakkuda. Üleval on näiteks etenduse teemaga seotud kasulikke linke, fotosid etendusest ja töötubadest,videosid proovist või lavastust portreteerivast kultuurisaatest, samuti artikleid, õpilaste tagasisidet (nii töötubade kui etenduste kohta). Iga noortele mõeldud lavastuse kohta on vastava lavastuse kodulehel kirjas sihtgrupp, etenduse teemadering ja mõned soovituslikud ettepanekud, millise õppeaine raames lavastus võiks leida kasutusvõimalusi.

TOETAVAD MATERJALID– rubriik kodulehel, kus on abistav materjal kasutamiseks enne või pärast teatriskäiku. Sealt on leitavad konkreetsete lavastuste lisamaterjalid, teatris käitumise teemalisi materjale, toetav küsimustik lavastuse analüüsiks, mida õpetaja saab kasutada samuti nii enne kui pärast teatriskäiku, suunamaks õpilasi jälgima lavaloo erinevaid aspekte. Küsimustiku koostas VAT Teatri kunstiline juht Aare Toikka. Samuti on seal üleval õpetajate kohtumise kokkuvõte, kus muuhulgas ära toodud ka teiste õpetajate soovitused loovate meetodite osas, mida klassis enne ja pärast teatriskäiku rakendada.

SÜNDMUSED, PROJEKTID, KONKURSID – oleme aastate jooksul loonud palju erinevaid projekte, sündmuseid ja konkursse, mille raames loonud sildasid kogukonnaga. Olgu siis eesmärk koolivägivalla ennetus või lavastuse materjali leidmine koostöös noorte ja õpilastega, noorte näidendkirjutajate leidmine või teatriskäitumise teema esiletõstmine. Ja need on vaid mõned näited. Sündmuste sarjast võiks esile tuua VAT Ekstra, mille raames on loetud näidendeid, korraldatud teemasündmuseid ja lavastusi avavaid sündmuseid. Samuti regulaarselt toimuvad õpetajatega kohtumised vähemalt kaks korda hooajal – õpetajate ja emakeele päeva puhul.

 

TAGASISIDEVÕIMALUSED:

Ootame õpetajate ja õpilaste kirjutisi lavastuste ja töötubade kohta. Hooajal lõpus premeerime aktiivsemaid üllatusega! Kirjutised saab saata: mihkel@vatteater.ee. Ootame ka külastama VAT Teatri Instagrami ja Facebooki lehekülge ja jagama fotosid ja mõtteid töötubadest, kasutades viidet #vatitöötoad. Liituda saab meie ÕPETAJATE INFOLISTIGA. Soovist andke märku haridustegevuste juhile. Soojalt on oodatud õpetajate ettepanekud, missugused toetavad töötoad jt tegevused ning materjalid võiksid veel rikastada teatri tervikkogemust.

 

Haridustegevuste uudised

Kujunemise lugu

Näiteid varasematest haridustegevustest

Foorumteater. Aastaid on foorumteatri meetod olnud meie haridustöö osa, loe selle meetodi praktika ja võimaluste kohta.

 

Rõõmurikast ja inspireerivat koosloomist!
Piret Soosaar-Maiberg
Haridustegevuste juht / piret@vatteater.ee