Sündmuste ja projektide näiteid 1999-2011

TEGEVUSED SÜGISEL 2011

Septembris alustas foorumgrupp uue hooga. Iganädalastel kohtumistel pandi paika visioon ja missioon, plaaniti tuleviku tegemisi.

14.09 toimus töötuba Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses noorsootöötajatele teemal „Puudest tingitud erivajadusega noorte kaasamine noorsootöösse“, mida viisid läbi Niki, Anne-Liis ja Mari-Liis. Oktoobri märksõnadeks oli töötuba!

13.10 tegid Piret ja Mari-Liis foorumteatri alaseid tegevusi Grundtvigi päeval (vaata joonmeedia pilti meie jokkeritest :15.10 järgnes samade läbiviijate poolt juhendet töötuba Eesti ja Hiina noorsoovahetusel. Alanud on uuesti ka haridustöötoad peale etenduse “Kirjaklambritest vöö” ja toimunud on need juba Nõmme Põhikoolis, Reaalkoolis ja Pärnu Vene Gümnaasiumis, läbiviijateks Mari-Liis, Ann, Uku ja Gertha.

7.11 toimus töötuba Rocca al Mare kooli 6.klassile Anete ja Anne-Liisi juhendamisel. 11.11 olid Mari-Liis ja Niki loomas töötuba Töötukassa meeskonnale. 2. ja 9. 11 viisid Piret ja Mari-Liis Pärnu Maavalitsuses läbi töötoa Häädemeeste keskkooli, Pärnu-Jaagupi, Kilingi-Nõmme gümnaasiumi ja Tõstamaa keskkooli noortele, kes said jagada lugusid teemal: Alkohol ja vigastused. Eesmärk oli anda noortele ja juhendajale esmaseid foorumteatri alaseid teadmisi läbi kogemuse. 16.11 toimus Pärnu Maavalituses õpetajatele ja noortega tegelejatele töötuba, mille raames tutvustasime foorumteatri rakendamise võimalusi koolis. Sündmused toimusid tänu projektile “Kodu- ja vabaaja vigastuste ennetamine Pärnu maakonnas”. 24.11 viis Foorumgrupp läbi loova ja mängulise päeva teemasid kätkeva kokkuvõtte TLÜ juhtide arenguseminaril. 30.11 viisid Mari-Liis ja Piret läbi loova ja mängulise päeva teemasid kätkeva kokkuvõtte keskkonna hariduse teemalisel konverentsil.

3.-12.11 osales Foorumgrupp rõhutute teatri ühe teraapiliseima meetodi Rainbow of Desires (e.k soovide vikerkaar) treeningul. Lävibiija Iwan Brioc (Wales), vt lähemalt: http://www.iwanbrioc.com/. Teised osalejad olid pärit Rumeeniast, Walesist, Itaaliast ja Portugalist. Projekti “Free Our Mind” rahastas Euroopa Noored Eesti Büroo. Korraldajad: VAT Teatri Foorumgrupp ja MTÜ Foorumteater. Loe lähemalt: http://foorumteater.com/?page_id=190.

Siit saab alla laadida väärtuslikud soovide vikerkaare koolituse põhjal kogutud treeningmaterjalid: Eesti keeles – http://issuu.com/nikolaikunitson/docs/rod_est#embed. In English – http://issuu.com/nikolaikunitson/docs/rod_eng. Koolituse fotodest tehtud video – http://www.youtube.com/watch?v=E2koJKxt-Gc

TEGEVUSED SÜGISEL 2010 – SUVEL 2011

Hooajal 2010.a-2011a olid VAT Teatri Foorumgrupiga koos loomas: Margo Teder, Piret Soosaar, Nikolai Kunitsõn, Ann Kulasalu, Anete Pelmas, Erika Sall, Anne-Liis Rips, Kadi Jaanisoo, Kristel-Liis Feld, Heidi Mõttus, Linda Koppel, Mihkel Roolaid, Jarmo Lõhmussaar, Tormi Tuuling, Liisi Randma, Gertha Teidla.

13.10.10 toimusid foorumteatri etendused Kurtna kooli õpetajatele ja 8.-9. kl õpilastele. Teema: „Tolerantsus, õpilaste-õpetajate vahelised suhted“. Mängisid: Heidi, Kristel-Liis, Anne-Liis. Jokker: Mihkel. 22.oktoobril toimus foorumteatri etendus-töötuba Sõmeru Noortekeskuse noortele. Teema: „Alkohol ja suhted“. Mängisid: Kristel-Liis, Nikolai, Tormi ja Mihkel. Jokker: Mari-Liis. Vaata Sõmeru foorumsündmuse fotosid.

Projekti Platform 11+ raames toimus 23.-31.10.10 VAT Teatri juures noorosoovahetus „Shared Stories from Schoolyard”, mille raames osalesid töötubades ja lõpuetendusel „Handbook of Your Life“ (lav. Siret Paju ja Arjunan Manuelpillai) ka foorumgrupi noored. Kokku osales nädalal 32 noort 4 riigist (Suurbritanniast, Tshehhist, Slovakkiast ja Eestist). Sama noortenädala raames viisid Margo ja Mari-Liis 24.oktoobril läbi foorumtöötoa. Töötoas tegelesime pilditeatriga, mille raames peegeldati 4 riigi noorte jaoks koolikeskkonnas ilmnevaid puudutavaid lugusid. Ühtlasi oli eesmärk teada saada, mis teemad just neile noortele korda lähevad ja seeläbi ka inspireerivat materjali nädala lõputenduseks „Handbook of Your Life“. Töötoas osalesid needsamad 32 noort ja juhendajad. Vaata fotosid töötoast.

Perioodil november-detsember 2010 viisime Pärnu maakonnas läbi Haigekassa ennetusprojekti „Alkohol ja vigastused“ raames kokku 10 foorumteatri etendust 5 Pärnumaa koolis (igas koolis 2 etendust). Foorumetenduse teema leidsime õpilaste kirjadele tuginedes, mis eeltööna foorumgrupile saadeti. Teema: “Alkohol ja noor ja liiklusvigastused”. Koolid, kus etendused toimusid: Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Vändra Gümnaasium, Häädemeeste KK, Tõstamaa KK. Mängisid: Linda, Kristel-Liis, Heidi, Anete ja Anne-Liis. Jokkerid: Nikolai, Mari-Liis ja Jarmo. Vaata fotosid foorumetendustest. Loe Tõstamaa Keskkoolis etendusel osalenute tagasisidet.

Projekti Platform 11+ raames tegi foorumgrupp koostööd dramaturg Kristina Jalastoga, kes kirjutas kahasse Michaela Zakutanskaga noortenäidendit “Salto mortale”. Foorumgrupp tugines antud uuele näidendile ja Vanalinna Hariduskolleegiumi 8.klassi noorte kirjanditele ning pani kokku foorumloo peresuhete teemal „Noorem õde ja vanem vend“. Foorumetendust mängisime VHK-s 15.12.10. Mängisid: Niki, Gertha ja Anne-Liis. Jokker: Mari-Liis. Vaata fotosid foorumetendusest.

Detsembris viisid projekti „Vigastuste vältimine Tallinna linnas“ raames foorumgrupi liikmed läbi ka 5 foorumetendust koolivägivalla teemal Tallinna koolides. Koolid, kus toimusid etendused: Järveotsa Gümnaasium, Tallinna 32.Keskkool ja Laagna Gümnaasium. Mängisid: Nikolai, Anete, Anne-Liis, Gertha. Jokker: Piret. 26.10.10 käis foorumgrupi Jokker Mihkel Roolaid läbiviimas foorumtöötuba Eesti-Gruusia noorsoovahetusel “Hey, I’m an active European!”. Samal kuul viis Mihkel oma noortegrupiga läbi ka foorumetenduse Viljandis, noorte oma algatust puudutaval seminaril ja 4. novembril viis Mihkel läbi foorumetenduse Põhja-Tallinna linnaosade noortele, mis puudutas eri rahvuste temaatikat.

Kevadel 2011 toimusid foorumetendused Saku vallas teemal „MÄRKAN, AITAN“ ja „MINA JA PIIRID“ Saku Gümnaasiumi 7.klassile ja Saku valla AK suunatud noortele. Mängisid: Ann, Mari-Liis, Kristel-Liis, Mihkel ja Linda. Jokkerid: Mari-Liis ja Ann. Samuti toimus kevadel foorumetendus Tabasalu Gümnaasiumis 7.klassile õpilaste ja õpetajate suhete teemadel ning 2 töötuba. Mängisid: Mihkel, Ann, Anne-Liis, Liisi. Jokker: Piret. Töötoa läbiviijad: Mari-Liis ja Piret. Foorumrupi liige Anne-Liis Rips alustas ka uue noorte foorumgrupiga tööd Lastekaitse Liidu juures. Infot: anneliisrips[at]hotmail.com. Üks olulisemaid ettevõtmisi oli EESTI III FOORUMTEATRITE FESTIVAL „KOOSTEE“. Mängisime festivalil 28.04.11 ka foorumloo koolivägivalla teemal Forseliuse Gümnaasiumi 7.klasside õpilastele. Mängisid: Linda, Kristel-Liis, Anete, Nikolai ja Erika. Jokker: Ann. Festivali raames korraldas eesti jokkerite mõttekodasid Piret.

19.05.11 toimus foorumetendus ka Noarootsis Euroopa Noortenädala raames. Teema: vabatahtlik töö. Mängisid: Kristel-Liis, Anne-Liis, Ann ja Mihkel Roolaid. Jokker: Piret. Perioodil aprill-juuni toimusid projekti „Üksinda kodus“ raames (korraldas MTÜ Ohutõrje Ühing) töötoad noortele ja etendused politsei töötajatele ja lapsevanematele. Kohad: Pärnu, Rapla, Paide, Hiiumaa, Saaremaa, Haapsalu. Läbiviijad: Piret, Nikolai, Ann ja Tormi.

Looming ei maganud ka 2011.a suvel. Foorumgrupp oli kaasatud mitmesse põnevasse sündmusesse. Foorumgrupp viis läbi töötoad õpetajatele ja noortele 28.06.11 Võsul toimunud maailmahariduse suvekoolis. 3.08.11 toimus Käsmus foorumetendus lastekodus elavatele noortele mõeldud laagris. 29. augustil viivad foorumgrupi noored läbi töötoa Valga Põhikooli noortele projekti „1+1=3“ raames toimuvas laagris. Väga põnev on teatada, et Foorumgrupi liige Liisi Randma osales rahvusvahelises projektis „Act for Change“, mis on 45 päeva kestev (20.07.11– 3.09.11) Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekt, kuhu on kaasatud 20 noort Prantsusmaalt, Itaaliast, Türgist ja Bulgaariast ning mis toimus Lõuna-Aafrika Vabariigi põhjaosas, Pilanesbergi rahvuspargis. Projekti raames viisid vabatahtlikud Euroopast koos 20 kohaliku vabatahtlikuga läbi sotsiaalprobleemidega seotud tegevusi maa- ja linnapiirkondades, kasutades selleks foorumteatri metoodikat. Loe lähemalt Facebookist: http://www.facebook.com/pages/Act-For-Change/110483942376378.

TEGEVUSED KEVAD 2010

Jaanuaris ja märtsis toimus foorumteatri koolitus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia avatud ülikooli tudengitele aine Foorumteater raames, mida viisid läbi Mari-Liis ja Piret.Samuti toimusid jaanuaris kaks toitumishäirete teemalist etendust Pirita Majandusgümnaasiumis. Mängisid: Ann, Erika, Anne-Liis, Anete. Jokker: Mari-Liis.

Veebruaris toimusid kaks koolivägivalla teemalist foorumetendust Rocca al Mare koolis. Mängisid: Niki, Toomas, Mihkel, Mari-Liis, Anne-Liis, Ann. Jokker: Mihkel ja Mari-Liis.
Veebruaris pakkusime võimaluse Tallinna eri linnaosade projekti raames osaleda AAK suunatud noortel kampadeteemalisel foorumetendusel osaleda, eesmärk ennetustöö. Mängisid: Niki, Ann, Anne-Liis, Mari-Liis. Jokker: Mihkel.
16.-17.03.10 toimus Erinoorsootöö konverents „Väljakutseid ja võimalusi töös alaealise õigusrikkujaga” Tallinnas. Selleks sündmuseks valmistas VAT Teatri Foorumgrupp koostöös noorte ja alaealiste komisjonide esindajatega foorumteatri etenduse ja ettekande. Etenduse eeltöö eesmärk oli leida AAKga seotud inimeste enda reaalne lugu, mida käsitleda konverentsil. Mängisid: Erik, Marit, Anne-Liis, Niki. Jokker: Piret. Ettekande viis läbi Mari-Liis. Eesmärk: foorumteatri meetodi tutvustus, teavitusöö, kuidas seda loovat meetodit saaks kasutada ka nt probleemsete lastega töös.
25.-26.03.10 toimus Rakendusteatri konverentsi “Teater kogukonna hüvanguks” Viljandis. Konverentsi raames andis foorumgrupp avaliku foorumetenduse “Kas sa oled valmis?”, mis puudutas rasestumise temaatikat, suhteid ja valikuid, mis seotud lapse saamisega. Mängisid: Anete, Erika, Niki. Jokker: Kadi. Fotosid võimalik vaadata: http://web.kultuur.edu.ee/rakendusteatrialanekonverents/Pildid/25_marts/.
Lisaks esinesid konverentsil ettekandega Mari-Liis ja Piret ja sisuks foorumteatri arengud Eestis 1999-2010.a VAT Teatri kogemuste valguses. Märtsis kohtusid Mari-Liis ja Piret Klooga-Ranna koolituskeskuses suvelaagris lastega tegevuste läbiviijatega, et arutleda üheskoos mängude, tegevuste ja turvalise ruumi teemal.19.06 toimus Teatriteaduse kevadkool, kus Niki ja Mari-Liis tegid ettekande teemal „Foorumteatri liikumised Eestis VAT Foorumgrupi tegevuse näitel“. 13.06 toimus festivali “Kultuuritolm” raames foorumteatri töötuba. Läbiviija Madis.

TEGEVUSED 2008 – 2010

2008. aasta oli VAT Teatri Foorumgrupi jaoks teatraalsuse suunas liikumine (6 avalikku foorumetendust Tallinnas ja Tartus – vaata avalike foorumetenduste fotosid siit). 2009.aastal tegime samme suurema põhjalikkuse ja sotsiaalsuse suunas töös sihtgruppidega. Läbi aastate on meie üheks peamiseks suunaks olnud koolivägivalla ennetustöö ja selles osas oleme tegutsemas ka edasi, eelistades pikemaid ja põhjalikumaid projekte ühe grupiga tööks. 2009.aastal sulandusid VAT Teatri Foorumgrupp ja LKL MEIE. Kevadel 2009.a tähistasime sünnipäeva „Foorumteater Eestis – 10a esimesest koolitusest“. Samuti esitlesime esimest eestikeelset foorumteatri raamatut “Foorumteatri rakendamise võimalusi koolivägivalla ennetustöö näitel” M-L Velberg. Üheks 2009.a tegevussuunaks oli innustada üle Eesti väikeste foorumteatri gruppide tekkimist ja püsimist. Selles osas oli suureks abiks, et kutsusime koos Lastekaitse Liiduga ellu 2.-3.mail 2009.a Tartus I Foorumteatrite Festivali.

Sügisel 2009 algas a 2010.aastal jätkus projekt Platform 11+ kaudu on avanenud uus teekond foorumteatri noortega, st hakkasime uurima, kuidas leiada foorumteatri lugusid näidendist ja kuidas kasutada foorumteatrit nn traditsioonilise tearietenduse sotsiaalse sügavuse avajana. Antud projekti raames teeb foorumgrupp koostööd ka tearikunstniku ja dramaturgiga. Foorumgrupil toimus inspireeriv kohtumine 2010.a veebruaris dramaturg Marion Jõeperaga, kus noored jagasid aktiivselt oma mõtteid seoses näidendis “Kirjaklambritest vöö” esiletulevate teemadega. Samuti toimusid kohtumised kunstnik Inga Varesega, eesmärgiks õppida ühtteist teatrikunstniku nägemusest ja rikastada seeläbi foorumteatrit lugu. Aitasime ka Ingal VATi Teatrisaali fuajees 1.aprillil avatud näitust “Su elu on Su kätes” ette valmistada. Foorumteatri noortega tegelesime terve kevade vältel uue foorumloo otsimisega näidendist “Kirjaklambritest vöö“. Esimene lugu, mis valmis 2009.a sügisel oli antud näidendi tegelaste Juhani ja Kati suhtest, teises plaanisime uurida Kati ja Liisi vahelise sõpruse nüansse ja küsitavusi. Teekonnal uue loo leidmiseks aga pühendusime hoopis kevadel oma enda lugudele, mis meie ümber tunduvad, et on olulised ja millest panime kokku foorumloo, mida mängisime ka foorumteatri juunikuus toimunud festivalil “UNISTUSKUTSE”. 2010.aasta II festivali “UNISTUSKUTSE” kohta vaata siit. Mängisid: Anete, Erika, Mihkel ja Niki. Jokker: Mari-Liis.

VIDEOSID: https://www.youtube.com/playlist?list=PL17B8F55D083BE422

(Eesti II foorumteatrite festivali „UNISTUSKUTSE“ lõpus toimunud foorumetenduste lõpp, kus näitlejad koos publikuga – kogukonna liikmed kõik koos – laulavad ja tantsivad. Videos võimalik näha ka VAT Teatri Foorumgrupi esimest kahte õpetajat 1999.aastast, Carl Mikael Renlundi ja Jouni Piekkarit)

Maikuus toimus VAT Teatris kolme grupi kohtumine – VATi näitlejad jt lavastusega “Kirjaklambritest vöö” seotud inimesed, 32.KK teatriklassi noored, kes ka sama lavastusega välja tulid ja VAT Teatri Foorumgrupp, kes sama materjaliga läbi foorumteatri tegeles. Kohtumise eesmärk mõtete jagamine näidendi teemal, vastastikune jagamine ja tänu.

Eesmärki – innustada laste ja noortega tegelejaid kasutama foorumteatrit aina enam oma igapäevases töös – on VAT Teatri Foorumgrupp täitnud mitmete aastate vältel eri teavitus-ja ennetusprojektide ning ka ülikoolis (Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Ülikool) õpetuse andmise alustamise kaudu. 2010.aastal jätkas VAT Teatri Foorumgrupp foorumetenduste, töötubade ja koolituste läbiviimist üle Eesti eri paigus ja arendas nii Eesti sisest kui välismaa partneritega koostööd.

PROJEKTE JA SÜNDMUSEID ALATES 1999.AASTAST

Mõned näited VAT Teatri Foorumgrupi poolt läbiviidud foorumteatrialasest tegevusest alates 1999. aastast (allikas: “Foorumteatri rakendamise võimalusi koolivägivalla ennetustöö näitel” M-L Velberg 2008 – soovi korral küsi materjali mariliis@vatteater.ee):

• Mustamäe koolinoorte festival Vägivallata Noorus (alates 1999- ) – etendused
• ETV noortesaade Rusikas (2000) – 15 saadet sotsiaalsete probleemide teemadel
• Tallinna Laste Turvakeskuse lapsed (2003/2004) – töötoad sõltuvusprobleemidega lastele
• Projekt “Interaktiivne teater kui informaalne õppimisvõimalus” (2004) – treeningud noortele ja täiskasvanutele, sh sotsiaalvaldkonna ja koolide töötajatele
• Tallinna Laste Tugikeskuse projekt „Kõik Noored Vägivalla Vastu!” (2004/2005) – 12 vägivallateemalist töötuba Tallinna ülikoolide sotsiaalvaldkonna tudengitele
• Vasalemma Põhikooli projekt “Sul on valikuvõimalus!” (2005) – koolikohustuse mittetäitmise ja konfliktide ennetamise eesmärgil töötoad õpilastele ja etendus kooliperele ja AAK liikmetele
• Kadrioru Saksa Gümnaasium (2005) – vägivallateemalised etendused 5.- 7. klassidele
• Tartu Laste Turvakodu projekt „Loovusega pingetest priiks!” (2005) – töötoad vabatahtlikele ja AAKist suunatud lastele
• Tallinna Laste Tugikeskus (2005) – töötoad AAKist suunatud lastele
• Projekt “ValikuVabadus”(2005) – koolivägivalla teemalised etendused 6 Tallinna kooli 6. klasside õpilastele
• Projekt “Valikuvõimalus – foorumteatri ID!” (2006-2007) – foorumteatrit ja uut sõnaseletusmängu “ENTER” kui kahte loovat vägivalla ennetusmeetodit tutvustavad infopäevad 8 Eesti maakonnavalitsuse juures ning Tallinnas. Sihtgrupi moodustasid koolide, noortekeskuste jt sotsiaalse suunitlusega asutuste spetsialistid
• Eesti Lastekaitse Liit (alates 2006- ) – foorumteatri koolitused noortele ja noortega tegelevatele spetsialistidele
• Urvaste kooli projekt „Tõsine julgust andev mäng” (2007) – töötoad kooli õpetajatele ja lastele
• Tartu Laste Turvakodu projekt „Loome koos parema homse!” (2007) – töötoad AAKist suunatud ning Tartu Laste Turvakodus elavatele lastele. Vägivalla ja kuritegeliku käitumise ennetamine
• SA Õpilasmalev (2008) – foorumteatri koolitused maleva rühmajuhtidele
• Avalikud foorumteatri etendused päevakajalistel teemadel Rahvusraamatukogus, VAT Teatri Teatrisaalis, Tartus Genialistide Klubis (alates 2008- )

VAATA SÜNDMUSTE FOTOSID SIIT