TÄHENDUSERRORID

Projekti toetab Goethe Instituut

  1. aasta sügisel jõuab VAT Teatris lavale uus noortelavastus, mis hetkel kannab tööpealkirja „Tähenduserrorid”. Inspiratsiooni saime tõsiasjast, et kõige muu kõrval oleme ka keele juba üsna tugevalt masinatele usaldanud. Selle parim näide on autocorrect, mis on loodud ju üllal eesmärgil – hoolitseda õigekirja eest ning kiirendada kirjutamisprotsessi –, kuid tulemus on pahatihti vastupidine.

„Tähenduserrorid” ei keskendu aga vaid masinatele, sest kuigi arvutit on lihtne eksimustes süüdistada, siis paljud errorid tekivad inimeste endi süül. Pahatihti kasutavad inimesed samu sõnu, kuid mõistavad neid täiesti erinevalt. Sel võivad olla kultuurilised, hariduslikud või filosoofilised tagamaad. Tihti on keele või mõistete väärkasutamise põhjuseks aga sulaselge lohakus mitte läbi mõelda, mida öelda ja kuidas end väljendada.

„Tähenduserrorid” keskendub kõige põhjalikumalt eesti ja vene kogukonna kommunikatsioonitõrgetele. Sõnastame erinevaid põhjuseid (infokanalid, keele- ja kultuuriruum jne), mis on tekitanud lahknemisi ning uurime, millised nendest on kõige kõnekamad praegusel hetkel.

Venekeelse kogukonna kõrvale on Eestis tekkimas ka üha laiem valik erineva emakeele, taustsüsteemi ning tõekspidamistega inimesi ning sellises keskkonnas tuleb kommunikatsioon aina põhjalikumalt läbi mõelda. „Tähenduserrorid” otsib võimalusi, kuidas erroreid vältida.

Projekt annab võimaluse koos noortega seda teemavälja nii oma humoorikuses kui tõsiduses uurida, tuvastada neid märksõnu, mille tähendused kõige enam lahknevad, ning otsida lahendusi, kuidas erroreid üheskoos seljatada.

Seda tööd aitavad meil teha kaks tallinna noortest koosnevat näitetruppi – Nõmme Kultuurikeskuse teatritrupp ja Lasnamäel tegutsev teatrirühm Lendav Lehm. Kohtumistel ja töötubades katsetame erinevaid meetodeid (nt foorumteater ja loovkirjutamine). Eesmärk on otsida koos tähenduserroritest elulisi näiteid ja leida neile teatraalne väljund.

Lisaks kuulutasime välja jutuvõistluse „VAT, KUS ERROR!”, kuhu on oodatud oma eksituse-lugusid saatma kõik 14.-19. aastased noored.

Jutuvõistluse ideedest ja teatritruppidega tehtavatest töötubadest moodustubki „Tähenduserrorite” alustekst, mida asub lavale seadma saksa lavastaja Christian Römer.

Projektis osalevad:

Teatrigrupp Lendav Lehm

Nõmme Kultuurikeskuse näitetrupp

Sveta Grigorjeva – käsikirja autor / töötubade läbiviija (interdistsiplinaarne teater)

Nikolia Kunitsõn – töötubade läbiviija (foorumteater)

Mihkel Seeder – projektijuht / käsikirja autor / töötubade läbiviija (loovkirjutamine)

Christian Römer – lavastaja

Artikkel „Tähenduserroritest” Õpetajate Lehes (22.01.2021):https://opleht.ee/2021/01/vat-teater-kutsub-koolinoori-tahenduserroreid-markama/

Pikemalt jutuvõistlusest „VAT, KUS ERROR!”:http://www.vatteater.ee/et/opetajale/35/uus-jutuvoistlus-vat-kus-error.html

Rohkem informatsiooni: mihkel@vatteater.ee