FOORUMTEATRI PROJEKTID ALATES 1999

Aastaid on tegutsenud VAT Teatri juures VAT Teatri Foorumgrupp, mis oli ühtlasi esimene ja vanim foorumteatrigrupp Eestis. Esimesed foorumteatri etendused toimusid 1999. aastal Mustamäe Noorte Kultuurifestivalil “Vägivallata noorus”. 1999.aastal tähistasime VAT Teatris foorumteatri meetodi Eestisse jõudmise 20. sünnipäeva. Selle aja jooksul on loodud rikkalik kogus erinevaid projekte Eestis ja rahvausvahelisel tasandil, mille tegevused on olnud väga mitmekihilised. Pikemalt foorumgrupi ajaloost ja arenguetappidest, loodud projektidest, avalikest foorumteatri etendustest, foorumteatri festivalidest ja paljudest muudest sündmustest saab lugeda rubriigist VAT TEATRI FOORUMGRUPP.

Hetkel on foorumteatri meetodi leidmas rakendust VAT Teatri haridustöötubade programmis. Projektipõhisel loome kindlale grupile ja teemadel töötubasid, etendusi ja koolitusi. Lähemalt rubriigist ÕPETAJALE

Peamiseks sihtgrupiks on olnud koolinoored, kuid kohtutud on ka tudengite, õpetajate, kinnipeetavate, vanglaametnike, kooliteatrite juhendajate, sotsiaaltöötajate ja paljude teiste valdkondadega inimestega. Käsitletud teemasid: vägivald (koolis, kodus, tänaval jt keskkondes ilmnevates suhetes), sõltuvusained, varastamine, diskrimineerimine eri tasanditel ja paljud muud teemad. Loodud on suur arv uuenduslikke vägivalla ennetusprojekte.

Hype – https://vatteater.ee/type/foorumgrupp/

Üks võimalus kokkuvõtlikult jaotada foorumteatri arengut VAT Teatri Foorumgrupi juures:

1999-2000 – Uus, värske ja vägev, mängulust – esimesed koolitused ja etendused; 2001-2002: Lihtsuse võlu, etendused üle Eesti, peamised Jokkerid VAT Teatri näitlejad;
2003 – Teine tulemine, VAT Teatri Foorumgrupi laiema teavitustöö algus Eestis ja aktiveerus rahvusvaheline koostöö välispartneritega, mis kestab seni;
2004 – Mõjude mõtestamise algus, ülikooli juures uurimustööde algus, foorumteatri kui EQ arendaja, foorumteatri tutvustamise algus ennetusmeetodina;
2005– Pikemate üksteisest väljakasvavate koolivägivalla ennetusprojektide läbiviimisega alustamine;
2006 – Koolituste algus LKL kaudu, uued sihtgrupid (nt kinnipeetavad), ühiskonnas tunnustuse pälvimine meetodi osas ja aina enam märgatakse, kui eriline ja vajalik see meetod meie ühiskonnas on;
2007– Jätkub koolivägivalla ennetustöö, foorumteatri kaudu leitakse ainest teatrietenduse loomisel jne;
2008– Kas liblikat saab karpi panna? Ehk ülikooli juures õpetus, teatraalne pool – avalikud foorumetendused VAT Teatri juures, esimese eestikeelse õppematerjali välja andmine „Foorumteatri rakendamise võimalusi koolivägivalla ennetustöö näitel“;
2009– Algavad foorumteatri festivalid, taas uued foorumteatri rakendusvõimalused – haridustöötuba peale VAT Teatri lavastust „Kirjaklambritest vöö“ , näidendi jaoks materjali kogumine foorummeetodi kaudu jne;
Alates 2010 on märksõnaks olnud ka Eesti gruppide koostöö ja uute praktikute initsieerimine.
2011ja 2012– Muutused ja uuendused. Alates sügisest 2011 on meie soov pühenduda töötubade läbiviimisele. Sotsiaalne pool. Jätkuvalt ennetustöö koolinoorte probleemide teemadel. Eesmärk on jätkuvalt pakkuda foorumgrupi noortele arenemisvõimalusi, foorumteatri alane teavitustöö Eestis ja koostöö arendamine välispartneritega. Foorumteater on kui VATi haridustöö oluline osa.

Alates 2012 ja edasi –Jätkuvad erinevad töötoad, etendused ja koolitused. Aktiivne koostöö koolidega. Samuti on foorumteatri meetod haridustöö osa.

Foorumteatri meetod on üks osa rõhutute teatri (The Theatre of the Oppressed) tehnikate süsteemist, mille lõi Augusto Boal 1960ndatel aastatel Brasiilias. FOORUM oli Vanas Rooma ühiskonnaelus keskuseks, kus arutleti oluliste teemade üle. Rõhutute teatri ideoloogia baseerub usule, et kõigil inimestel on võime mõjutada sotsiaalset muutust ja et rõhutus ilmneb, kui inimeste vaheline kommunikatsioon ei toimi – kui dialoog muutub monoloogiks. Foorumteater on teatri ja kogukonnatöö kohtumispunkt.

VARASEMAD TEGEVUSED:

VAT Teatri Foorumgrupp

Pakume kogukonnale

Sündmuste ja projektide näiteid alates 2012 ja edasi

Sündmuste ja projektide näideid 1999-2011

Kasulikud materjalid, tagasiside ja fotod

Foorumteater Eestis ja mujal