2018.TANTSUTÖÖTUBA – flamenko või impro

SIHTGRUPP: 1.-12.klassini. Sobib ka eraldi töötoana täiskasvanutele õpetajatele. Osalemise eelduseks ei ole eelnevad tantsukogemused, küll aga on oodatud kõik, kellel on huvi ja soov väljendada end läbi tantsulise liikumise.
TOIMUB: Iseseisvalt, kuid sobib ka näiteks liikumisega, loovusega ja eri kultuuridega seotud õppeainete või sündmuste ilmestamiseks. Töötati välja 2018.
KESTUS: 1-1,5 tundi (60-90 min)
KOHT JA TINGIMUSED: Väiksem aula või liikumist võimaldav ruumi. Osalejad võiksid kanda pükse, siis on lihtsam harjutusi teha. Flamenkotöötoas võiks olla osalejatel kingad ja improtöötoas võivad olla sokid või sussid.
OSALUSTASU GRUPILE: 190-250 eurot (väljaspool Talinna lisandub transporditasu).
SISU: Tantsu ja liikumise töötuba saab kutsuda kahel erineval moel:

1) FLAMENKOTANTSU TÖÖTUBA
Flamenko on Lõuna-Hispaanias sündinud sügavate juurtega kultuur, mille peamised väljendusmisvormid on laul, tants ja kitarrimäng. Flamenko tants on seotud emotsionaalse ja jõulise eneseväljendusega. Tants on intensiivne ja väärikas, kätekasutus on ekspressiivne ja ilmneb rütmiline jalgade koputustehnika. On palju erinevaid flamenko tantsu vorme, mis väljendavad eri iseloome ja emotsioone. Flamenko tantsu töötoas plaksutame erinevaid flamenkotantsude rütme ja teeme katsetust käte ja jalgade ning keha tehnikaga. Töötuba sisaldab ka ühte tantsuetteastet läbiviijalt. Lisaks liikumisele on töötoas ka väike teooria osa, kus saab infot flamenko kultuuri tausta ja juurte kohta. Iga töötuba on erineva ülesehitusega ja loodud vastavalt grupile. Saame korraldada ka jätkutöötubasid.

2) IMPROTANTSU TÖÖTUBA
Töötoa eesmärk on loomingulisuse ja mängulisuse avamine ning liikumise julguse ja vabaduse kasvatamine. Osalejad saavad kogeda erinevaid mängulisi liikumise ja tantsu harjutusi ning ise katsetada nn oma tantsu loomist. Alusaks saab olla nt liikumine, oma lood, teemad jne. Erinevad loomingulised harjutused toimuvad nii individuaalselt, paaris kui grupis. Harjutame ka liikumiskombinatsioone. Liikumised võivad olla kaasaegse tantsu liikumised, kuid ka inspireeritud ja sisaldada elemente (samme, liikumisi) näiteks flamenkost, mustlastantsust, ladina või aafrika tantsudest. Iga töötuba on erineva ülesehitusega ja loodud vastavalt grupile. Saame korraldada ka jätkutöötubasid.

Jätkutöötoa võimalused: rütmika, improteater, “Lugu liikumises ja rütmis”.

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kultuuriline identiteet, tervis ja
ohutus.

LÄBIVIIJA: Mari-Liis Velberg on VAT Teatri haridustegevuste juht ja vabakutseline koreograaf ning tantsija. Alates 2017.a oli 5 aastat Esperanza Tantsukoolis flamenkotantsu õpetaja. Alates 2022.a sügisest iseseisvas stuudios famenkotantsu õpetaja.
Lisaks on ta tegelenud lastele tantsutundide andmisega lasteaedades. Ta on tegelenud aastaid sotsiaaltööga ja olnud laste tugiisik, kuid samal ajal viinud läbi VAT Teatri Foorumgrupi projektijuhina hulgaliselt erinevaid foorumteatri sündmusi üle Eesti nii õpilastele kui täiskasvanutele. Loovate meetodite rakendamise initsieerimine, et aktiveerida ja jõustada muutusi ühiskonnas, on olnud tema peamisi töösuundi. Mõned näited: ETV saates „Rusikas” (2000) foorumteatri stseenides osalemine; projekti „Interaktiivne teater kui informaalne haridus” (2004) tegevused. Koolivägivalla ennetusprojektide korraldamine: „Kõik noored vägivalla vastu!” (2004–2005), „ValikuVabadus” ja „Valikuvõimalus – foorumteatri ID!” (2004–2007). Koos Piret Soosaarega on õpetatud TLÜs ja VKAs. 2012–2016 õppis ta koreograafia eriala.

—-

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis@vatteater.ee

Juhul, kui fotoalbum näitab mitte galeriid, aga nimekirja fotodest, klikka paremal ülal “Downdload all” nupu kõrval ruudustikule, et avaneks fotode galerii. Toodud on mitte kõikide toimunud töötubade, vaid valik fotosid.

FOTOD IMPROTANTSU TÖÖTOAS VARA PÕHIKOOLIS 

FOTOD IMPROTANTSU TÖÖTOAST KEELEKÜMBLUSLAAGRIS 

VALIK FOTOSID 

Vaata VIDEOT rõõmsatest hetkedest flamenkotöötoast

ALLALAETAV PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL HOOAEG 2022-2023