KOOLINOORTE TEATRIPÄEV 2024 ÕPETAJALE

VESTLUSRING „NOORTEGA TEATRISSE – KUHU JA KUIDAS?”

Sihtrühm: Õpetajad
Kestus: 75 minutit
Koht: Kohvik
Aeg: 16.00-17.15
Läbiviijad: Vestlust juhivad Karin Allik ja Tuuli Potik

Tutvustus: Vestlusringi „Noortega teatrisse – kuhu ja kuidas?” eesmärk on ühelt poolt tutvustada õpetajatele võimalusi, kust leida värsket infot lastele ja noortele suunatud teatri kohta ning kuidas langetada valikuid, mida õpilastega vaatama minna. Seejuures tuleb juttu ka toetusmeetmetest, mille abil saab ühist teatrikülastust rahastada (Kultuuriranits ja „Teater maale”). Teisalt kutsutakse õpetajaid vestlusringis aktiivselt osalema ning jagama nii häid kui ka halbu näiteid lavastuse valimisest ühiskülastuseks, et üksteise kogemustest õppida.

Karin Allik ja Tuuli Potik: „Kuna teame, et õpetajatele on asetatud suur vastutus ning rohkelt erinevaid kohustusi, püüame neil aidata vähemalt üht töölõiku hõlbustada. Loodame, et vestlusringi tulemusena leiavad õpetajad tulevikus lihtsamini üles just need lavastused ja haridusprogrammid, mis võiks nende õpilasi kõnetada ning ühiskülastuseks sobida. Samuti võiks kogemused, mida õpetajad jagavad vestlusringis enda valikute langetamise ja ühiskülastuste korraldamise teemal, olla ka abiks meile, vestluse eestvedajatele, et täpsemalt mõista, millised on praegused kitsaskohad noore vaataja teatri info leidmisel ja õpilastega teatrisse tulemisel. Nõnda saame tulevikus oma tööd õpetajatele info edastamisel ja sobiva repertuaari pakkumisel paremini teha.”

Karin Allik on teatriuurija ja -kriitik, lõpetanud Tartu Ülikooli teatriteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe. Ta töötab Eesti Teatri Agentuuri teatriinfo koordinaatorina, vastutades muu hulgas noore vaataja teatrit puudutava info kogumise ja vahendamise eest.

Tuuli Potik on Rahvusooper Estonia haridustöö juht, lõpetanud Tallinna Ülikooli kultuuriteaduse (BA) ja Tartu Ülikooli kultuurikorralduse eriala (MA). Lisaks on Tuuli ASSITEJ Eesti keskuse juhatuse liige ning RESEO (European Network for Opera, Dance and Music Education) juhtimiskomitee liige. Tuuli on ka teist aastat Eesti teatri auhindade Salme Reegi nimelise lasteteatri auhinna žürii liige.

 

← 10.-12. klasside töötoad

Tagasi Koolinoorte Teatripäeva lehele