Saame nüüdsest pakkuda Eestisse jõudnud Ukraina lastele töötubasid

ENGLISH BELOW

Meil on väga suur rõõm teatada, et oleme leidnud kaks suurepärast juhendajat meie uutele teatriteemalistele ukrainakeelsetele töötubadele ning me saame nüüdsest pakkuda Eestisse jõudnud Ukraina lastele järgmisi töötubasid:

1. Lavaimprovisatsiooni töötuba
Sihtgrupp: 12-aastased ja vanemad
Tähelepanu- ja tunnetusharjutused, lavaimprovisatsioon
Kestus: 90 min
Grupi suurus: max 15 last

Ukraina rahvatantsust ja -laulust inspireeritud liikumistöötoad erinevas vanusestmes lastele:

1. Töötuba “Tantsumaailmas”
Sihtgrupp: 4-6-aastased
Rütmi-, plastika- ja tantsuharjutused kõige pisematele.
Kestus: 90 min
Grupi suurus: max 20 last

2. Töötuba “Joonista oma tants”
Sihtgrupp: 6-8-aastased
Väike Ukraina tantsu ajaloo tutvustus, eneseväljendus tantsukeeles, oma fantaasiatantsu loomine ja esitlemine.
Kestus: 90 min
Grupi suurus: max 20 last

3. Töötuba “Tantsule”
Sihtgrupp: 9-12-aastased või 13-16-aastased
Ukraina tantsu ajaloo tutvustus, Ukraina keskosale iseloomuliku rahvatantsu liikumismustrid, eneseväljendus tantsukeeles, oma fantaasiatantsu loomine ja lavale seadmine.
Kestus: 90 min
Grupi suurus: max 20 last

4. Lisavõimalus: Ukraina tantsukultuuri töötuba eestlastele
Sihtgrupp: lapsed või täiskasvanud
Kestus: 90 min
Grupi suurus: max 20 inimest

Töötubasid on võimalik tellida “Aitan lapsi” kampaania raames. Töötoa tellimiseks tuleb täita taotlusvorm https://drive.google.com/file/d/0B8CXNfzSPLRLRzdtVVM4WFVGTlU/edit?resourcekey=0-ePZdxl5f-zPqA-j1tvK_3A ja saata meiliaadressile tiiu@vatteater.ee.

Lisainformatsioon eesti, vene, inglise keeles
Tiiu Talvist
+37253492856

 

 

We are very happy to announce that we have found two excellent instructors for our new theatre workshops in Ukrainian and we are now able to offer following workshops to Ukrainian children who have arrived in Estonia:

Stage improvisation workshop
Target age: 12 years old and above
Attention and cognition exercises, stage improvisation
Duration: 90 min
Group size: max 15 participants

Movement workshops inspired by Ukrainian folk dance and song for children of different ages:

1. Workshop “In the world of dance”
Target age: 4-6 years old
Rhythm, plastic and dance exercises for the little ones
Duration: 90 min
Group size: max 20 children

2. Workshop “Draw your own dance”
Target age: 6-8 years old
Introduction to the history of dance in Ukraine, self-expression in the language of dance, creating and presenting your own fantasy dance
Duration: 90 min
Group size: max 20 children

3. Workshop “Let´s dance!”

Target age: 9-12 year olds or 13-16 year olds.
Introduction to the history of Ukrainian dance, movement patterns of folk dances typical of the central part of Ukraine, self-expression in the language of dance, creation and performance of your own fantasy dance
Duration: 90 min
Group size: max 20 children

Option 4: Ukrainian dance culture workshop for Estonians.
Target group: children or adults
Duration: 90 min
Group size: max 20 people

Workshops can be ordered within the framework of the “I help children” (“Aitan lapsi”) campaign. To book a workshop, fill in the application form https://drive.google.com/file/d/0B8CXNfzSPLRLRzdtVVM4WFVGTlU/edit?resourcekey=0-ePZdxl5f-zPqA-j1tvK_3A and send it to tiiu@vatteater.ee.

More information in Estonian, Russian, English
Tiiu Talvist
+37253492856