Saame nüüdsest pakkuda Eestisse jõudnud Ukraina lastele töötubasid

ENGLISH BELOW

EESTI KEELES:

Meil on väga suur rõõm teatada, et oleme leidnud kaks suurepärast juhendajat Oksana ja Margarita meie uutele teatriteemalistele ukrainakeelsetele töötubadele ning me oleme jõudnud pakkuda juba töötubade rõõmu mitmetele koolidele ja gruppidele nii Tallinnas kui väljaspool pealinna.

Siit saab näha Ristiku Põhikoolis väga toredasti toimunud töötoa kohta väikest tagasisidet kooli kodulehelt: https://www.tallinn.ee/est/ristiku/Uudis-Oppisime-Ukraina-tantsu

Õpetajate tagasisidet:

Töötoad olid hästi läbimõeldud ja noortele põnevad. Kindlasti oli noorte jaoks väga oluline boonus, et juhendaja oli nende enda keelt kõnelev inimene. Juhendaja oli väga kena ja sõbralik ning lõi kiirelt õpilastega soojad suhted. Töötoad on ukraina õpilastele hea võimalus hoida sidet kodumaaga ja selle kultuuriga. (Mari Küla)

Meil oli nö segatöötuba, kus olid nii Eesti kui Ukraina lapsed. Ma ei saa ütlemata jätta, et oli mõningane hirm, et kuidas koos tõlkimisega töötuba õnnestub ning kas annab kõik lapsed koos tegutsema panna, kuid tegelikkuses oli see mure asjatu. Juhendaja Oksana oli väga professionaalne. Ta oskas väga lihtsalt asju selgitada ja imestasime isegi kui huvitava tantsu me tema juhendamisel koos lõime. Hästi huvitav oli ka tantsu kirjeldamine läbi joonistuse. (Birgit Sagar)

Pakume veel alates augustist Eestisse jõudnud Ukraina lastele ja Eesti lastele, kes on huvitatud Ukraina kultuurist, järgmisi töötubasid:

1. Lavaimprovisatsiooni töötuba
Sihtgrupp: 12-aastased ja vanemad
Tähelepanu- ja tunnetusharjutused, lavaimprovisatsioon
Kestus: 90 min
Grupi suurus: max 15 last

Ukraina rahvatantsust ja -laulust inspireeritud liikumistöötoad erinevas vanusestmes lastele:

1. Töötuba “Tantsumaailmas”
Sihtgrupp: 4-6-aastased
Rütmi-, plastika- ja tantsuharjutused kõige pisematele.
Kestus: 90 min
Grupi suurus: max 20 last

2. Töötuba “Joonista oma tants”
Sihtgrupp: 6-8-aastased
Väike Ukraina tantsu ajaloo tutvustus, eneseväljendus tantsukeeles, oma fantaasiatantsu loomine ja esitlemine.
Kestus: 90 min
Grupi suurus: max 20 last

3. Töötuba “Tantsule”
Sihtgrupp: 9-12-aastased või 13-16-aastased
Ukraina tantsu ajaloo tutvustus, Ukraina keskosale iseloomuliku rahvatantsu liikumismustrid, eneseväljendus tantsukeeles, oma fantaasiatantsu loomine ja lavale seadmine.
Kestus: 90 min
Grupi suurus: max 20 last

4. Lisavõimalus: Ukraina tantsukultuuri töötuba eestlastele
Sihtgrupp: lapsed või täiskasvanud
Kestus: 90 min
Grupi suurus: max 20 inimest

Töötubasid on võimalik tellida “Aitan lapsi” kampaania raames. Töötoa tellimiseks tuleb täita taotlusvorm https://drive.google.com/file/d/0B8CXNfzSPLRLRzdtVVM4WFVGTlU/edit?resourcekey=0-ePZdxl5f-zPqA-j1tvK_3A ja saata meiliaadressile mariliis@vatteater.ee.

Lisainformatsioon eesti ja inglise keeles:
Mari-Liis Velberg / mariliis@vatteater.ee

IN ENGLISH:

We are very happy to announce that we have found two excellent instructors Oksana and Margarita for our new theatre workshops in Ukrainian and have already had chance to give workshop joy for various groups from Tallinn and outside capital city.

Feedback from Ristiku School: https://www.tallinn.ee/est/ristiku/Uudis-Oppisime-Ukraina-tantsu

We are able to offer following workshops starting from August again to Ukrainian children who have arrived in Estonia and Estonian childen who are intetested in Ukrainina culture:

Stage improvisation workshop
Target age: 12 years old and above
Attention and cognition exercises, stage improvisation
Duration: 90 min
Group size: max 15 participants

Movement workshops inspired by Ukrainian folk dance and song for children of different ages:

1. Workshop “In the world of dance”
Target age: 4-6 years old
Rhythm, plastic and dance exercises for the little ones
Duration: 90 min
Group size: max 20 children

2. Workshop “Draw your own dance”
Target age: 6-8 years old
Introduction to the history of dance in Ukraine, self-expression in the language of dance, creating and presenting your own fantasy dance
Duration: 90 min
Group size: max 20 children

3. Workshop “Let´s dance!”

Target age: 9-12 year olds or 13-16 year olds.
Introduction to the history of Ukrainian dance, movement patterns of folk dances typical of the central part of Ukraine, self-expression in the language of dance, creation and performance of your own fantasy dance
Duration: 90 min
Group size: max 20 children

Option 4: Ukrainian dance culture workshop for Estonians.
Target group: children or adults
Duration: 90 min
Group size: max 20 people

Workshops can be ordered within the framework of the “I help children” (“Aitan lapsi”) campaign. To book a workshop, fill in the application form https://drive.google.com/file/d/0B8CXNfzSPLRLRzdtVVM4WFVGTlU/edit?resourcekey=0-ePZdxl5f-zPqA-j1tvK_3A and send it to tiiu@vatteater.ee.

More information in Estonian and English:

Mari-Liis Velberg / mariliis@vatteater.ee