Koolinoorte Teatripäev 2024 töötoad 7.-9. klassidele

KEHALINE KOMPOSITSIOON JA IMPROVISATSIOON
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Sihtrühm: 7.-9. klasside õpilased
Kestus: 60 minutit
Koht: Noorte Huvikeskuse poksisaal (Wiedemanni 4)
Ajad: 10.00-11.00
         12.30-13.30
Läbiviijad: Anette Merisalu, Iris Rämmeld, Emma Lumi
Osalejate maksimaalne arv: 10

Tutvustus: Katsetada kehalist kompositsiooni läbi improvisatsiooni. Saada aru, kuidas keha laval toimib, ning mis on selle võimalused.
Tegeleme mänguliste kompositsiooniharjutustega, mis annavad võimaluse katsetada oma piire, näha ilusaid hetki ja leida vabadust loomises. Osaleja saab õpitoas avastada oma kehataju ja lavalist olekut ning ka koosloome võimalusi. Avastame, kuidas lavalised olukorrad tekivad ning kuidas neid hoida ja edasi arendada.

Mida kaasa võtta / selga panna: Liikumist võimaldavad riided


TANTSU LOOMINE
Fine5 Tantsuteater

Sihtrühm: 7.-9. klasside õpilased
Kestus: 60 minutit
Koht: Tantsusaal
Aeg: 10.00-11.00
Läbiviija: Renee Nõmmik
Osalejate maksimaalne arv: 15

Tutvustus: „Tantsu loomise” töötoa eesmärk on praktiseerida, kuidas läbi lihtsate liikumiste ja struktureeritud mänguliste ülesannete on võimalik luua tantsulist liikumisteksti, töötades nii iseseisvalt kui ka koos grupikaaslastega. Märgata, kuidas liikumine mõjutab ja kujundab keskkonda, milles me tegutseme. Renee Nõmmik: „Loodan, et see töötuba annab lihtsaid algteadmisi sellest, kuidas liikumisi organiseerida ja üles ehitada tantsulist kompositsiooni.”

Mida kaasa võtta / selga panna: Selga liikumist võimaldavad riided ja jalga sokid.


LABÜRINTTEATER
Labürintteatriühendus G9

Sihtrühm: 7.-9.klasside õpilased
Kestus: 90 minutit
Koht: Raamatukogu ja selle lähialad. Kogunemine raamatukogu lugemissaalis
Ajad: 10.00-11.30
          13.45-15.15
Läbiviijad: Inga Vares ja Mari Mägi
Osalejate maksimaalne arv: 15

Tutvustus: Töötoa eesmärk on keskenduda ruumi tajumisele ja kogemisele meelte kaudu. Õppida ruumi vaatlema ja kasutama kui mängupartnerit. Kogeda lugude loomist uudsel viisil. Inga Vares: Labürintteatri töötoas avame, mis loom on labürintteater, kuidas seda teha ja mismoodi seda kogeda. Keskendume meeltele ning avastame, mil moel iga meele kaudu saame ümbritseva kohta erinevat infot. Õpime leidma loomingulisi impulsse ümbritsevast ruumist ning siduma neid omaloodud lugudega. Töötoas osaleja saab ise luua ja kogeda kaaslaste loodud väikeseid improvisatoorseid ruumis lahti rulluvaid lugusid.

Mida kaasa võtta / selga panna: Palun pane selga toas ning õues liikumist võimaldavad mugavad riided. Õueriided vali ilmale vastavad. 


JULGUSE LEIDMINE ENESEVÄLJENDUSE KAUDU. USALDUSE SAAVUTAMINE.
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Sihtrühm: 7.-9. klasside õpilased
Kestus: 60 minutit
Koht: Noorte Huvikeskuse saal (Wiedemanni 4)
Aeg: 11.15-12.15
Läbiviijad: Andreana Ambros, Kertu Vähi
Osalejate maksimaalne arv: 10

Tutvustus: Töötoas osaleja saab tunda end mugavalt, õppida ülesannete abil usaldama ennast ja teisi ning kui usaldus on saavutatud, on võimalus end muusikast mõjutatuna välja elada. Meie töötoas saab õppida ennast ja teisi usaldama. Meie töötoas saab tunda end 100% iseendana. Meie töötoas kogeme vabadust end välja elades. Meie töötoas teeme usaldust loovaid ülesandeid. Meie töötoas saab teada, mis tunde annab tõeline välja elamine.

Mida kaasa võtta / selga panna: Liikumist võimaldavad riided


IMPROTEATRI TÖÖTUBA
Improteater IMPEERIUM

Sihtrühmad: 4.-6. klasside õpilased ning 7.-9. klasside õpilased
Kestus: 90 minutit
Koht: Randlase saal
Aeg: 9.30-11.00 4.-6. klasside õpilastele
        11.15-12.45 7.-9. klasside õpilastele
Läbiviija: Kati Ong
Osalejate maksimaalne arv: 20

Tutvustus: Improteatri töötoas osalejad saavad juurde julgust, õpivad elus rohkem „Jaa!” ütlema ja olema meeskonnamängijad. Treenime oma aju ja tähelepanu, saades seeläbi veel osavamateks, targemateks ja kiiremateks. Naerame ja hullame ja tunneme end hästi! Kati Ong: „Minu töötoast saab äratada ja valla lasta oma loovuse! Teeme seda läbi lõbusate mängude ja harjutuste, seega on täitsa võimalik saada ka hea kõhu- ja lõualihaste trenn. Improviseerimine on meeskonnamäng, kedagi maha ei jäeta ja igaüks on oluline. Töötuba aitab sul tunda, et saad kõigega hakkama! Eriti kui ümber on teised toredad inimesed.”

Mida kaasa võtta / selga panna: Mugav riietus


KUIDAS LUUA TEATRIT
Teater Nuutrum

Sihtrühm: 7.-9. klasside ning gümnaasiumiõpilased
Kestus: 90 minutit
Koht: Kultuurikeskuse kohvik
Ajad: 10.00-11.30 gümnaasiumiõpilastele
          11.45-13.15 7.-9. klasside õpilastele
Läbiviijad: Jaanus Nuutre ja Inge Kaseleht
Osalejate maksimaalne arv: 24

Tutvustus: Töötoas antakse ülevaade erinevatest etappidest ja kogemustest projektiteatri loomisel. Millega tuleb arvestada? Kust tuleks alustada? Millele tähelepanu pöörata?
Arutluse alla tuleb nii lavastuste loomine, läbirääkimised näitlejate ja kunstnikega, majanduslikud küsimused kui palju muud. Eesmärk on kuulajale anda ülevaade teatri loomise protsessist algusest kuni lõpplahenduseni. 


OBJEKTI- JA MATERJALITEATRI TÖÖTUBA
Eesti Noorsooteater

Sihtrühm: 7.-9. klasside ning gümnaasiumiõpilased
Kestus: 60 minutit
Koht: Linnavolikogu saal
Ajad: 14.00-15.00 7.-9. klasside õpilastele
         15.30-16.30 gümnaasiumiõpilastele
Läbiviija: Katri Pekri
Osalejate maksimaalne arv: 12

Tutvustus: Töötoa eesmärk on tutvuda objekti-ja materjaliteatri karakteristikutega, leida üles ja määratleda erinevate objektide, materjalide omadused, liikumismaneerid ja hingamised. Uurime, kui palju või vähe on tegelikult vaja, et kujutlusvõime liikvele lükata? Millised lood tekivad kohapeal asjadega või asjadest, mis on justkui juhuslikud või esmapilgul isegi kokkusobimatud. Kuidas objekt, materjal ellu ärkab? Kasutame selleks nii teadlikku fookuse suunamist, kui ka objekti ja materjali rütmistatust. Katri Pekri: „Töötoas kompame ja uurime erinevaid materjale. Avastame (üheskoos ja individuaalselt) materjale, objekte moel nagu oleksime „tulnukad” teiselt planeedilt ja kõik, mis meile sõrmede alla satub on täiesti tundmatu ja uus. Leiame nendele objektidele ja materjalidele iseloomulikud hingamised, liikumised, helid. Tutvume nukuteatri võtmes 3 (lavalise) fookuse printsiibiga. Ja vaatame, kuidas ja kas loob rütmistamine emotsioone? Ja, mis tekitab vaatajas lugusid?”

Mida kaasa võtta / selga panna: Riietus, mis võimaldab liikumist ja liigutamist ning milles kannatab ka põrandal mugavalt istuda. Võimalusel ka veepudel enese kosutamiseks ning märkmik ja pastakas mõtete ja kogemuste värskeks kirjapanekuks, meeldejätmiseks või tagasipeegelduseks.


HÄÄL, KÕNE, ENESEVÄLJENDUS
Kuressaare Teater

Sihtrühm: 7.-9. klasside ja gümnaasiumiõpilased
Kestus: 90 minutit
Koht: Tantsusaal
Ajad: 14.00-15.30 7.-9. klasside õpilastele
         15.45-17.15 gümnaasiumiõpilastele
Läbiviijad: Piret Rauk ja Tanel Ting
Osalejate maksimaalne arv: 30

Tutvustus: Kuressaare Teatri töötoa eesmärk on eneseanalüüs ja enda tundma õppimine – kuidas ma kõnelen? Kuidas parandada oma diktsiooni ja häälekasutust. Piret Rauk: „Meie töötoas õpime tundma oma häält ja seda, kuidas oma häält kasutada ja hoida. Hääle tervishoid. Õpime ja omandame lihtsamad diktsiooni- ja kontsentratsiooniharjutused.”

Mida kaasa võtta / selga panna: Tegemist on füüsilise treeninguga. Palun selga panna dressid.


TEATER JA AI
Paide Teater

Sihtrühm: 7.-9 klasside ning gümnaasiumiõpilased
Kestus: 45 minutit
Koht: Raamatukogu seminariruum
Ajad: 13.15-14.00 gümnaasiumiõpilastele
         14.15-15.00 7.-9. klasside õpilastele
Läbiviija: Mart-Matteus Kampus
Osalejate maksimaalne arv: 15

Tutvustus: Paide Teatri töötoas „Teater ja AI” osaleja õpib, kuidas enda loometöös tehisaru arukalt ära kasutada. Mart-Matteus Kampus: „Minu töötoas uurime, milleks on tehisintellekt juba praegu võimeline, mida ta kaugemas tulevikus teha suudab ning kuidas tehisaru enda loomingus targalt rakendada.”

Mida kaasa võtta / selga panna: Kui võimalik, võta kaasa oma sülearvuti.


KUULDEMÄNGU TÖÖTUBA
Raadioteater

Sihtrühm: 4.-6. klasside ja 7.-9. klasside õpilased
Kestus: 90 minutit
Koht: Teise korruse muusikastuudio
Ajad: 12.30-14.00 4.-6. klasside õpilastele
14.30-16.00 7.-9. klasside õpilastele
Läbiviijad: Laura Kalle ja Külli Tüli
Osalejate maksimaalne arv: 15

Tutvustus: Kuuldemängu töötoas osaleja saab elava ettekujutuse sellest, kuidas toimub kuuldemängu loomine, erinevate helipiltide maalimine ning kuidas erineb raadioteater sellest teatrist, mida harilikult lava peal näeme. Osalejal on võimalus ise kõik sammud järele proovida – teksti salvestamisest montaaži täppistööni.

Laura Kalle: „Minu ja Külli Tüli raadioteatri töötoas saavad osalejad omal käel proovida, mis tunne on lugu jutustada vaid hääle ja helide abil ning katsetada, kui paljude väikeste nüansside abil on võimalik suunata seda, kuidas me lugu kuuleme ja vastu võtame. Kuidas muudab taustamuusika sama loo sisu, missuguste eriefektidega on võimalik kuuldemängu vürtsitada. Helirežissöör Külli Tüli on tõeline oma ala meister, kellel on rikkalik kogemuste pagas ja suur hulk lugusid sellest, kuidas õigeid helisid ja hääli on tulnud aja jooksul otsida ja kinni püüda.“


KEHA OSKAB
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Sihtrühm: 7.-9. klasside õpilased
Kestus: 60 minutit
Koht: Noorte Huvikeskuse saal (Wiedemanni 4)
Aeg: 15.30-16.30
Läbiviijad: Daili Kruusamägi, Emmelgelina Sudovtseva
Osalejate maksimaalne arv: 10

Tutvustus: Osalejal on võimalik õppida enda keha paremini tundma. Samuti süveneb tähelepanu, kuidas ja miks keha liigub ning areneb julgus proovida ja katsetada.
Töötoas on võimalik sisse lülitada enda loomingulisuse anne. Kogeme enda keha ning teiste keha juhtimist. Arendame nii kehalist kui ka muusikalist tunnetust. Kogeme iseseisvalt otsuste tegemist. Lahkume enda mugavustsoonist.

Mida kaasa võtta / selga panna: Liikumist võimaldavad riided


LASTELE KEELATUD
Teater Vanemuine

Sihtrühm: 7.-12. klasside õpilased
Kestus: 60 minutit
Koht: Rõdusaal
Aeg: 15.45-16.45
Osalejate maksimaalne arv: 100

Tutvustus: Suitsetamine, alkoholi tarbimine, kaklemine või plahvatuse korraldamine on ohtlik, ebatervislik, võiks öelda – absoluutselt KEELATUD! Teatris aga on mõnikord vaja laval peegeldada ka ohtlike olukordi. Kuidas seda teha turvaliselt, nii et keegi kahju ei saa, sellest saavadki tunnis osalejad aimu. Teatritunnis tutvutakse teatributafooriaga: näeme, millised on lavasigaretid ja lavarelvad, samuti õpitakse lavavõitluse elemente ning tehakse haavagrimmi abil sinikaid ja arme. Teatritunni käigus ei saa keegi haiget ning kellegi tervist ei kahjustada.


REALISTLIK REKVISIIT
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Sihtrühm: 4.-6. ja 7.-9. klasside õpilased
Kestus: 60 minutit
Koht: Galerii
Ajad: 13.00-14.00 4.-6. klasside õpilastele
          14.30-15.30 4.-6. klasside õpilastele
          16.00-17.00 7.-9. klasside õpilastele JÄÄB ÄRA!
Läbiviijad: Eve Komissarov ja Eero Ehala
Osalejate maksimaalne arv: 15

Tutvustus: Töötoas osalejad saavad teada, mis on butafoorne toit. Arutame, miks seda üldse on tarvis laval kasutada. Töötoas osalejad saavad ise toidu valmis meisterdada.
Töötoas saavad osalejad kogemuse, mille poolest erineb laval kasutatav toit päristoidust. Osalejad õpivad, et väheste vahendite ja üsna kerge vaevaga võib valmis saada päristoiduga väga sarnase eseme. Räägime, milliseid materjale saab butafoorsete toitude valmistamiseks kasutada ja milliseid oskusi sellise toidu tegemisel tarvis läheb. Valmistatud toidu saab pärast koju kaasa võtta.

 

 

4.-6. klasside töötoad

10.-12. klasside töötoad