Platform 11+

Mari-Liis  Velberg räägib 16.02.13 Kultuurikaja saates Platform 11+ projektist ja mida see rikkalik noori ja teatritegijaid ühendanud rahvusvaheline koostööprojekt VAT Teatrile tähendanud on. Projekti raames sündisid uued näidendid ja lavastused käsikäes noortega. Näiteks “Kirjaklambritest vöö”, “Salto mortale”, “Help!” ja “Andromeda saar”.
Kuula saadet siit: http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1985171.  

Projekti Platform 11+ raames olid noored aktiivselt kaasatud teatriloomisse. Nelja aasta jooksul toimunud noori kaasavate tegevuste kohta VAT Teatri juures valmis “Õpetajate Lehte”  artikkel ja seda saab lugeda siit: http://opleht.ee/5679-teekond-koolist-teatrisse-ja-vastupidi/

Projekt Platform 11+ valiti paljude taotlejate seast Euroopa Liidu programmi „Kultuur 2007“ selle aasta toetusrahade saajate hulka. Koos VAT Teatriga osaleb projektis veel 13 teatrit 12-st riigist. Kõiki osalejaid ühendab professionaalsus ja huvi pakkuda 11-15aastaste noorte sihtrühmale uusi võimalusi kultuurielus osalemiseks.

“Sel vanuserühmal on kogu Euroopas väga vähe võimalusi kultuurist osa saada, kuigi just selles eas võib kunstiga tegelemine panna aluse väärtushinnangute, isiksuse ja maailmavaate kujunemisele. Platform11+ üritab täita seda lünka, püüdes saavutada kestva mõju ning luues partnerite vahel maksimaalse sünergia,” sõnas projekti algataja Dirk Neldner.

Üks olulisemaid Platform 11+ eesmärke on luua ja lavastada noortele uusi näitemänge, kaasates tööprotsessi nii professionaale kui noori endid. Kui esimesel hooajal kirjutavad partnerteatrite poolt kaasatud dramaturgid oma maalt kogutud ideede põhjal 11 erinevat uut näidendit, siis järgmisel aastal kirjutavad erinevate maade näitekirjanikud oma lood kahepeale. Projekti viimasel hooajal valmib kogutud materjalist aga üks suur, kogu Euroopa noori puudutav lugu. Eesti poolt osalevad projektis noored dramaturgid Marion Jõepera ja Kristiina Jalasto.

Lisaks näiteloomingule valmib projekti kaasatud kunstnike käe all ka hulk teisi kunstiliike esindavaid teoseid – skulptuure, videoinstallatsioone, maale jpm.

Projekti eestvedajate sõnul soovib Platform 11+ pärast nelja-aastast tööd esitleda mitmekihilist (auto)portreed Euroopa uuest põlvkonnast, kelle olemasolu 21. sajandi alguses kajastatakse enam kui paarikümnes näidendis, 50s distsipliinidevahelises kaaslavastuses ja teatriürituses, 40s kunsti- ja uue meedia teoses ning üle-Euroopalises andmebaasis, mis sisaldab sihtrühmale mõeldud uusi näidendeid.

2010. aasta oktoobris toimus Platform 11+ kogunemine Tallinnas, selles osales enam kui sada noort kogu Euroopast.

Euroopa Liit rahastab Platform 11+ nelja aasta jooksul 2 miljoni euroga, projekti kogu eelarve on 4,1 miljonit eurot. Kunstivõrgustiku juhtorganisatsioon on Norrast Drammenist pärit Brageteatret ning pilootprojektina jätkatakse Argentiina ASSITEJ eestvedamisel Platform 11+ tööd mitmes Lõuna-Ameerika riigis.

Külasta Platform 11+ kodulehte ning  Platform 11+ foorumlehte.