P 11 tegemised 2011-2012

PLATFORM 11+  NOORI KAASAVAD TEGEVUSED 2011.A KEVAD – 2012.A KEVAD

Perioodil 2011.a aprill-2012.a aprill on 4 noortegruppi olnud otseselt kaasatud Platform 11+tegevustesse: VAT Teatri Foorumgrupp, Tallinna 32.Keskkooli teatriklass, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi 8.klass ja Merivälja Kooli 5.klass. Üks olulisi aspekte mida oleme jälginud on jätkuvus ja sama noortegrupiga pikema aja vältel koos loomine.

Tundub, et jätkuvus on tõesti mõjunud õpilastele hästi. Esimene grupp, kellega alustasime lõpetab sel kevadel juba keskkooli – 32.Keskkooli teatriklass (õpetaja Marika Reinmann). VHK noored aga on aina tublimad ja aktiivsemad. Klassijuhataja Krista Nõmmiku tagasiside:Tahan tänada ka meie laste kaasamise eest, mõnele neiule on see eriti hästi mõjunud, mõni lausa õide puhkemas. Aitüma!

Kaasavad tegevused noortega Platform 11+ raames on peamiselt olnud seotud kolme lavastusega – “Kirjaklambritest vöö”, „Salto Mortale“ ja „Help!“.  Nende kõigi kohta on loodud õpetajate paketid kodulehel.

“Kirjaklambritest vöö” puhul on jätkuvalt töös haridustöötuba, mida koolid saavad tellida peale etenduse vaatamist. Töötoas on õpilastel võimalik läbi foorumteatri meetodi analüüsida lavaloo sotsiaalseid aspekte ja leida lahendusi. Läbiviijad on Mari-Liis Velberg ja VAT Teatri Foorumgrupi noored.

“Salto Mortale” näidendi ja lavastuse valmimise puhul toimusid Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi ja 32.Keskkooli uue teatriklassi, seekord 10.klassi, õpilastega erinevad loovad haridustegevused kahel perioodil:

  • Näidendi loomise perioodil.  2010.a.oktoober – 2011.a.jaanuar kohtus dramaturg Kristiina Jalasto VHK 8. klassiga käsitledes uue valmiva näidendiga „Salto Mortale“ seotud erinevaid teemasid ja ülesandeid. Üks eesmärkidest oli kasutada foorumteatrit kui uurimusmeetodit, leidmaks materjali uue näidendi tarbeks. Tegevused olid kokkuvõtlikult: esseede kirjutamine näidendi teemadel, foorumetendusel osalemine (lugu tugines näidendi peategelaste konfliktile, teemal „Õde ja vend“) ja näidendi lugemine koos õpilastega. Vaata fotosid näidendi valmimise töötubadest noortega: FOORUMETENDUS ja NÄIDENDI LUGEMINE
  • Lavastuse loomise perioodil.  2011.a.detsember – 2012.a.märts kohtusid lavastaja Kati Kivitar, kunstnik Pille Kose ja muusikaline kujundaja ja näitleja Ago Soots VHK 9.klassiga ja 32.Keskkooli 10.klassiga. Tegevused olid kokkuvõtlikult: loovülesannete kirjutamine seoses näidendi karakteritega ja muusikalise kujundusega ning kunstitöötoas osalemine, mis seotud karakterite loomisega. Mõlemad klassid käisid ka vaatamas “Salto Mortale” läbimängu ning osalesid lavastaja ja näitlejatega toimunud diskussioonis, kus jagasid oma mõtteid, mis lavastuses nende, kui noorte arvates toimib, mis mitte. Esietendusega koos toimus ka väike näitus teatrifuajees, kus olid kunstitöötoas valminud tööd vaatamiseks väljas.Vaata fotosid lavastuse valmimise töötubadest noortega: KUNSTITÖÖTUBA JA LAVASTAJAGA KOHTUMINE

Kunstit____tuba_Tallinna_32.Keskkoolis._L__biviija_VAT_Teatri_kunstnik_Pille_Kose

Õpetajatega koosloomine ja teatri ning kooli koostöö teemalise diskussiooni arendamine on meie jaoks aina olulisem olnud. 2011.a oktoobris toimus diskussioon, kus uurisime, kas ja kuidas oleks võimalik haridust ja teatrit ühendada. Samuti arutlesime draamaõpetuse vajalikkusest üldhariduskoolides. Diskussiooni viisid läbi Mari-Liis Velberg ja Marika Reinmann (32.Keskkooli teatriõpetaja). Seega alates sügisest 2011 oleme kutsunud kokku õpetajate loovgruppi, et arutleda teatri ja kooli koostöö teemadel.

Hetkel on planeerimisel ka uus haridustöötuba seotuna lavastusega “Salto Mortale”, mis läheb käiku alates sügisest 2012. Aprillikuu alguses toimus kohtumine loovgrupi õpetajate ja õpilastega eesmärgiga arutleda, milline haridustöötuba seoses antud lavastusega toetaks õpetajaid ja tuleks kasuks õpilastele. Arutlesime ka millise õppeainega võiksid lavastuse teemad haakuda.

„Help!“  puhul on jätknud eelmisel perioodil alanud protsess. Merivälja Kooli 5.klassi õpilased käisid vaatamas lavastuse läbimängu ja andsid lavastajatele ideid, mida muuta, et lugu oleks noortepärasem. Nii muutus näiteks tänu laste vahetutele arvamustele lavastuse lõpp. Ühtlasi kirjutasid nad tagasiside ka kirjalikult sotsiaalsest aspektist lähtuvalt. Merivälja õpilaste mõtteid saab lugeda siit.

Samal ajal käivitus haridustöötoa loomine seoses  lavastusega “Help!” .  Alates sügisest 2011 on õpetajatel ja õpilastel võimalik tellida töötuba „Help! Help Yourelf!“ (läbiviija Andres Karu). Töötuba kätkeb ja laiendab lavastuse teemasid kuid õpetab suhtlemist ja hakkamasaamis-nippe keerulistes olukordades. 2012 veebruarikuus toimus ka õpetajatele loovgrupi kohtumine ja töötuba, kus Andres Karu viis läbi harjutusi ja kogus õpetajate mõtteid ja ideid, et töötuba muuta õpilaste jaoks kasulikumaks. Haridustöötubade kohta saab lugeda siit.

Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastest on mitmed õpilased liitunud Lastekaitse Liidu Foorumgrupiga, mida juhivad VAT Teatri Foorumgrupi noored. Mõlemad grupid osalesid etendusega ja töötubades ka 2011.a aprillikuus Eesti III foorumteatrite festivalil KOOSTEE.  Kevadel 2011 osales VHK klass veel kahe uue loomingulise ülesande loomisel. Lähemalt saab lugeda: Platform 11+ tegemised 2010-2011.

Aprillikus 2012.a  käisid nüüdseks juba 9.klassi jõudnud noortest 3 tüdrukut (Madleen-Maria, Kirte ja Liise) koos 5 VAT Teatri Foorumgrupi  tüdrukuga (Anne-Liis, Anete, Gertha, Heidi, Kristel-Liis)  Platform 11+ noorte kohtumisel „Through Our Eyes“ (tõlk „Meie silmade kaudu“) mida korraldas Pilot Theatre (York, Inglismaa). Grupp valmistas Eestis ette mitmeid koduseid loovülesandeid, mida võeti kaasa Yorki. Ühe haridusliku ülesandena said VAT Teatri Foorumgrupi vanemad noored suuremas vastutuse ja olid esindatud Eestipoolse grupi juhtidena (teistel riikidel olid kaasas õpetajad). Lisaks osalesid veel Norra, Portugali, Ungari ja Hollandi noored. Nädala jooksul toimusid  teatritöötoad, teineteise kultuuridega tutvumine ja nädala tulemusena valmis ühine etendus. Siit saab vaadata Pilot TV ülekandeid ja etendust.

Vaata lähemalt teatrite koostööprojekti Platform 11+ kohta: http://www.platform11plus.eu/ jahttp://platform11plus.ning.com/.
Täpsemat infot noori kaasavate tegevuste kohta: mariliis[at]vatteater.ee.