Creative forum “Demokraatia piiramisrõngas”

VAT Teater korraldab koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Rahvusraamatukoguga rahvusvahelise projekti Platform Shift+ raames konverentsi „Creative Forum”, alapealkirjaga „Demokraatia piiramisrõngas”.

VAATA 7. APRILLI KONVERENTSI JÄRELE SIIT

VAATA 8. APRILLI KONVERENTSI JÄRELE SIIT

Creative Forum” toimub 7.-8. aprillini Tallinnas ja järjekorralt kolmas sarnane konverents keskendub teemale “Big Data – Targeting Democracy” (“Demokraatia piiramisrõngas”).

Tallinna Tehnikaülikoolis ja Rahvusraamatukogus toimuvatele loengutele ning neile järgnevatele aruteludele ja diskussioonidele on oodatud kõik huvilised, eriti aga IT ja teatri ning nende alade ühendamise võimalustest huvitatud inimesed ning õpilased ja õpetajad.

TED-kõnede stiilis ettekandeid esitavad nii kohalikud kui rahvusvahelised eksperdid; teatritegijad üle Euroopa arutlevad aga, kuidas kultuur ja teater saavad reageerida üha enam manipuleeritavale sotsiaalmeediale.

Kõnelejad:

7. aprillil algusega kl 16.30 / TTÜ auditoorium NRG-226

Jørgen Callesen (Taani), WH9 Copenhagen
Smart Sculpture http://smartsculpture.eu

Marian Ursu (UK), Digital Creativity Lab
Interactive Narratives
Interaktiivsed narratiivid

Loore Martma (Eesti)
The anatomy of collaboration
Koostöö anatoomia

Jürgo Preden (Eesti)
Smartdust – Future Visions
Arupuru – tulevikunägemused

8. aprillil algusega 16.00 / Rahvusraamatukogu suur konverentsisaal

Vestlusring: “Big data and the digital coup” – „Big Data ja digitaalne riigipööre”
modereerib Henrik Roonemaa (Eesti)

Hannes Grassegger (Šveits)
I have only shown that there is a bomb“ – Facebook analysis and the campaign of Donald Trump
Ma vaid näitasin, et pomm on olemas” – Donald Trumpi presidendikampaania Facebookis

Kalev Pihl (Eesti)
Big data – so what!

Dirk Emmerich (Saksamaa)
Use of social media in the Arabic spring and Islamic State
Sotsiaalmeedia kasutamine Araabia Kevades ja Islamiriigis

Konverents on inglise keeles ja ilma tõlketa. Kes kohale tulla ei saa, võib sündmust jälgida live-ülekande kaudu internetishttp://platformshift.eu/livestream/

Platform Shift+ on Euroopa teatrite võrgustik, mis kutsuti ellu eesmärgiga luua noorele publikule mõeldud uusi teatrilavastusi ja seda just pidevalt muutuva digitaalse ajastu temaatikat silmas pidades. Partnerid üheksa Euroopa riigi teatritest on aastate jooksul põhjalikult uurinud digiteemat nii oma riigis kui teinud koostööd rahvusvahelisel tasandil. Üheskoos on leitud, et digitehnoloogia-alaste teadmiste laiendamise vajadus on väga päevakorral, mõistmaks paremini oma sihtgruppi – noori. Selleks, et toetada nii noori kui noortele suunatud teatrilavastuste tegijate professionaalsust, toimub projekti raames palju erineva suunitlusega sündmusi. Projektis osalevad teatrid peavad kõik oluliseks sihtgrupi kaasamist teatritöö protsessi.

Plaform Shift+ organiseerib igal aastal suuri rahvusvahelisi digiteemalisi kohtumisi, kus toimuvad TED-stiilis kõned, diskussioonid ja töötoad. Eesmärk on käsitleda uusi digitehnoloogia arenguid nii kultuuris kui kaasaja tsivilisatsioonis laiemalt. „Creative Forum” keskendub erinevatele aspektidele, seotuna teatri ja tehnoloogiaga, ning avab teemasid uuenduslike nurkadel alt.

Platform Shift+ info lähemalt:
http://platformshift.eu/ ja http://platformshift.eu/creative-forums/
https://vatteater.ee/et/projektid/20/platform-shift.html.
https://www.facebook.com/platformshiftplus/?fref=ts