Improteatri töötuba

SIHTGRUPP: Alates 10.eluaastast
TOIMUB: Iseseisvalt või pärast vabalt valitud etenduse külastust (töötuba ei ole seotud lavastuse teemadega).
KESTUS: 1,5 tundi (90 min)
KOHT JA TINGIMUSED: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula. Osalejad võiksid kanda pükse, siis on lihtsam harjutusi teha.
OSALUSTASU GRUPILE: 160 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu)

SISU: Improteatri töötoas loome pingevaba ja turvalise keskkonna, kus osalised saavad end vabalt tunda ja avastada endas uusi külgi. Lõbusate harjutuste ja grupimängudega käivitame loovuse ja fantaasialennu, arendame tähelepanu ja reaktsioonikiirust, parandame koostöövõimet ning õpetame naerma eksimuste üle. Läbi improviseerimise kasvatame enesekindlust ja esinemisjulgust ning arendame avatud ellusuhtumist. Improviseerida võivad kõik(!), kes soovivad veeta suurepäraselt aega!
Võimalik on valida kahe eri fookusega improteatri töötoa vahel. Mängulisema fookusega töötoas keskendume rohkem mängudele, mille eesmärk on julgustada osalejaid olla avatud, siirad ja spontaansed. Jätkame improvisatsiooni tutvustavate tehnikate ja mängudega, mis õpetavad mitte ainult ennast, aga ka partnerit kuulama ja tähele panema. Osalemiseks ei pea olema näitlemiskogemusega või suur teatrisõber. Eesmärk on näidata, kuidas positiivne ellusuhtumine, teineteise märkamine, enda ja teiste usaldamine ning ühtne koostöö sihile viib. Teatraalsema fookusega töötoas uurime spetsiifilisemalt impronäitleja
oskusi – stseenide loomist, karakterite mängimist, dialoogi ja narratiivi arendamist. Eelnev näitlemis- või esinemiskogemus tuleb kasuks, aga pole tingimata vajalik. Improteatri töötuba saab hästi siduda näiteks kirjanduse, muusika, kunsti vm tunniga, kus tegeletakse loomingulisusega. Improteatri põhimõtted aitavad kaasa ideede genereerimisele, lahenduste leidmisele ja annavad julgust kujutluse väljendamiseks igas vormis.

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus.

LÄBIVIIJAD:

Mairi Tikerpalu on kutseline näitleja ja Improteatri IMPEERIUM asutajaliige, kes lisaks IMPEERIUMile tegutseb vabakutselisena erinevates Eesti teatri-, tele- ja filmiprojektides. Lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia näitlejana. Läbinud improteatri koolitusi mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud õpetajate käe all. Annab improteatri tunde NUKU teatri noortestuudios ja Von Glehni teatris. Töötanud nii laste, noorte kui ka täiskasvanutega erinevates improteatri töötubades, laagrites ja koolitustel.

Rauno Kaibiainen on kutseline näitleja ja Improteatri IMPEERIUM asutajaliige. Ta on lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia näitlejana ja läbinud improteatri koolitusi mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud õpetajate käe all. Lisaks on ta läbinud koolitusi ka commedia del´arte ja maskiteatri valdkonnas. Tööalaselt tegeleb Rauno lisaks traditsioonilisele ja improvisatsioonilisele teatrile ka visuaal-, varju-, devise- ning nukuteatriga. Ta on õpetanud improteatrit erinevates laagrites ja koolitustel igas vanuses inimestele, lisaks annab ta improteatri tunde näitleja eriala tudengitele TÜ Viljandi kultuuriakadeemias.

Mairi Tikerpalu kommentaar: „Improteatri õpetamise puhul naudin kõige enam seda, kuidas impro inimestele mõjub. Näen,
kuidas nad järk-järgult kasvavad enesekindlamateks, mängulisemateks ja rõõmsamateks!”

—-

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis[at]vatteater.ee

 

FOTOD 32.KESKKOOLIS TOIMUNUD TÖÖTOAST (OSALESID 10.KL ÕPILASED)

FOTOD TÖÖTOAST PAIDE GÜMNAASIUMIS

ALLALAETAV PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL HOOAEG 2022-2023

TOETAV KÜSIMUSTIK, mida saab rakendada pärast mistahes etenduse vaatamist