VEIKO MÄRKA “Rõõm ühest ilusast linnast, kus suheldakse üha tihedamalt ja elatakse üha üksikumalt”