2011.TÖÖTUBA „MIS ON LUGU JA MIS ON ROLL?” pärast etendust „Hea, Paha ja Inetu”

Toimub: lisavõimalus pärast etendust „Hea, Paha ja Inetu“.Töötati välja 2011.
Kestus: 1,5 tundi (90 min)
Koht ja tingimused: vajalik klassiruum, kus saab toolid-lauad seina äärde lükata
Osalustasu grupile: 64 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu)

Läbiviija:
Kalle Kõiv on olnud 15 aastat sündmuste lavastajaks ja läbiviijaks oma ettevõttes Valge Maja. Sama pikalt on ta tegelenud ka lavalise võitlusega. Ta on Eesti Lavavõitluse Liidu üks asutajaid ja rahvusvahelise Põhjamaade Lavavõitluse Liidu sertifi tseeritud instruktor. On lavastanud mitmeid võitlusstseene nii festivalide, lavastuste, kui ka fi lmide jaoks. Lugude tekke baasteadmised sai Kalle tuntud Šveitsi teatrimehe Marcus Zohneri loengutest improvisatsiooni teemal. Filosoofi lisem vaade inimestega seotud lugudesse ja eri rollidesse avanes pärast teoloogia õpinguid Usuteaduse Instituudis.

Sisu: Milline on sinu lugu ja milliseid rolle sa kannad oma elus? Elu meie ümber väljendub läbi erinevate lugude. Lood sünnivad siis, kui katsutakse elu sõnadesse panna, et seda edasi rääkida. Samuti saab lugu edastada läbi lavalise tegutsemise – nn action’i. Töötoas õpime lugusid nägema, analüüsime neid ning jagame erinevatesse žanritesse. Läbi lavastuse „Hea, Paha ja Inetu“ räägime ka lugude tegelastest ja erinevatest rollidest. Milline on rollide eesmärk ja milliseid rolle me kanname oma elus? Kuidas rollid meie elu mõjutavad? Kas oleme rohkem head, pahad või inetud???

Kalle Kõivu kommentaar: Ei ole midagi maagilisemat, kui „sukelduda“ erinevatesse lugudesse, mängides rolle, mis määravad selle loo saatuse. Just sellist „Peeter Paan ́ilikku“ äralendamist müstilisse lugude maailma luban töötoast osavõtjatele. Karta pole vaja – kõik jõuavad tagasi reaalsusesse, küll aga võite tükikese muinasjuttu või vesterni oma reaalsusesse kaasa tuua.