2016.”LUGU LIIKUMISES JA RÜTMIS” pärast etendust „Carmeni avaldamata kirjad” või iseseisvalt

SIHTGRUPP: Gümnaasiuminoored ja õpetajad.

TOIMUB: Iseseisvalt. Sobib ka tundidesse, mis seotud loomingu, muusika või liikumisega.Töötati välja 2016.

KESTUS: 1,5 h -2,5 h

KOHT JA TINGIMUSED: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula.

OSALUSTASU GRUPILE: 230 – 300 eurot, sõltuvalt kestusest (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).

TÄPSUSTUS: Töötoas osalejatel võib olla teadmine P. Merimee „Carmeni” novellist või vaadatud etendus „Carmeni avaldamata kirjad”, aga see pole töötoas osalemise eelduseks. Omalt poolt võtame kaasa mõne rütmipilli, kuid eriti tore oleks, kui neid oleks ka kohapeal olemas.

SISU: Töötoa peamine eesmärk on pakkuda osalejatele kogemust, kuidas läbi liikumise ja rütmi saab leida ja rääkida lugu. Töötoa loomine on küll algse impulsi saanud lavastusest „Carmeni avaldamata kirjad”, kuid seal on võimalik edukalt osaleda ilma etenduse vaatamiseta. Raamat „Carmen” on ka soovituslik kirjandus koolinoortele. Lavastuse loomisel kasutasime tantse (flamenco ja kaasaegne tants), löökpilli- ja kitarrimuusikat ning tekste. Suurt rolli mängivad lavastuses rütmid. Igal tantsul on oma rütm. Igal lool on oma rütm. Rütm saab alguse südamerütmist. Me kõik hingame ja loome lugusid iga päev. Mõnesid neist soovime me ka avaldada ja jagada maailmaga. Siis võivad näiteks sündima hakata tantsud ja lavastused. Töötoa läbiviijad trummar Tanel Ruben ja lavastaja/koreograaf/tantsija Mari-Liis Velberg räägivad lavastuse „Carmeni avaldamata kirjad” loomise protsessist ja toovad näiteid, kuidas nad on seal rütme kasutanud. Kuna tegemist on teatraalse töötoaga, algab kohtumine ühe lavastuses olnud tantsu esitamisega. Järgmisena katsetatakse koos osalejatega erinevaid rütme ning jagatakse kogemusi, milliseid mõtteid, tundeid ja lugusid saab nt väljendada tants/liigutus. Teeme erinevaid rütmikaharjutusi ja uurime, mida tähendab tempo, mida väljendab rütm.

Koos osalejatega tehakse töötoas lihtsamaid liikumiseharjutusi ja räägitakse nende abil erinevaid lugusid. Töötuba annab ideaalse võimaluse tõusta toolilt ja end aktiivselt ning loominguliselt väljendada nii individuaalselt kui grupis. Töötoa märksõnad: rütm, liikumine ja lood. Tegemist on väga hea võimalusega leida uusi viise oma mõtete väljendamiseks ja lugude vestmiseks.

Töötuba „Lugu liikumises ja rütmis” annab võimalusi väga erinevateks jätkukursusteks: saab keskenduda fl amencole (nt ajalugu, põhitõed), sukelduda rütmika maailma (tempo, pulss, löögid, taktid jmt), uurida lähemalt lavastust „Carmeni avaldamata kirjad”(nt keskendudes lavastuses või novellis „Carmen” esinevatele karakteritele või teemadele) või panna end proovile tantsulises improvisatsioonis.Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

LÄBIVIIJAD: Mari-Liis Velberg on VAT Teatri haridustegevuste juht ja vabakutseline koreograaf ning tantsija. Ta on tegelenud aastaid sotsiaaltööga ja olnud laste tugiisik, kuid samal ajal viinud läbi VAT Teatri Foorumgrupi projektijuhina hulgaliselt erinevaid foorumteatri sündmusi üle Eesti nii õpilastele kui täiskasvanutele. Loovate meetodite rakendamise initsieerimine, et aktiveerida ja jõustada muutusi ühiskonnas, on olnud tema peamisi töösuundi. Mõned näited: ETV saates „Rusikas” (2000) foorumteatri stseenides osalemine; projekti „Interaktiivne teater kui informaalne haridus” (2004) tegevused. Koolivägivalla ennetusprojektide korraldamine: „Kõik noored vägivalla vastu!” (2004–2005), „ValikuVabadus” ja „Valikuvõimalus – foorumteatri ID!” (2004-2007). Koos Piret Soosaarega on õpetatud TLÜs ja VKAs. 2012–2016 õppis ta koreograafi a erialal TLÜs. Lisaks on ta Lehti Kostabi juures aastaid õppinud flamenco-ja mustlastantsu.

Tanel Ruben on vabakutseline muusik ja dotsent Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Samuti rütmika ja löökpilliõppejõud Viljandi Kultuuriakadeemias. Tema pedagoogiline kogemus on juba aastast 1999. Teatrilavastused, kus ta on muusikuna osalenud viimase viie aasta jooksul: „Ühtne Eesti Suurkogu”(NO99, 2010), „The Black Rider” (VAT Teater, 2011), „Nisa” (VAT Teater 2011-2013) ja „Carmeni avaldamata kirjad” (VAT Teater, 2016). Ta on salvestanud enam kui 50 CD-d, produtseerinud ja välja andnud 5 CD-d ja loonud üle 120 muusikapala. Tanel on töötanud Eesti Jazzliidu programmijuhina (2006–2016) ja juhatuse esimehena 2009–2014. Koduleht: www.tanelruben.com

 

Tanel Rubeni kommentaar: Töötuba julgustab noori looma mistahes lugusid ja lavalisi situatsioone, kasutades selleks teksti, liikumist või lihtsat rütmi.


Mari-Liis Velbergi kommentaar:
Tants ja teater on suurepärased ja vabastavad meediumid, mille kaudu ennast väljendada. Töötuba pakub lihtsa ja haarava maitse liikumisest ja rütmidest. Näitena pakume aimdust just flamencost. Edasistes töötubades saab minna mitmes suunas süvitsi.

—-

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis@vatteater.ee
Juhul, kui fotoalbum näitab mitte galeriid, aga nimekirja fotodest, klikka paremal ülal “Downdload all” nupu kõrval ruudustikule, et avaneks fotode galerii. Toodud on mitte kõikide toimunud töötubade, vaid valik fotosid.

ARUKÜLA PÕHIKOOLI ÕPILASTE TAGASISIDE PÄRAST TÖÖTUBA

FOTOD TÖÖTOAST EMAKEELEÕPETAJATELE

FOTOD KOOLINOORTE TEATRIPÄEVA TÖÖTOAST VANEMUISE TEATRIS

TÖÖTOA TUTVUSTUS MUUSIKAÕPETAJATELE

FOTOD TÖÖTOAST ARUKÜLA KOOLIS

FOTOD TÖÖTOAST TONDI KOOLIS

ALLALAETAV PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL HOOAEG 2022-2023

TOETAV KÜSIMUSTIK, mida saab rakendada pärast mistahes etenduse vaatamist