Platform Shift+

TEGEVUSED 2018:

Projekti Platform Shift Plus viimasel aastal kulmineerusid mitmed ühised ettevõtmised.

„OUT OF THE BOX”
Valmis sai 2017. aastal alanud nelja teatri hariduslik ühisprojekt „Out of the Box”, mis keskendus protesti erinevatele vormidele ja otsis nelja riigi noorukite abil uusi, mängulisi ja puudutavaid meetodeid, kuidas kodanikud saaksid oma arvamust ühiskonnas väljendada. Projekt sündis VAT Teatri, Theater Junge Generation (Saksamaa), teater Massalia (Prantsusmaa) ja Emergency Exit Artsi (Inglismaa) ühistööl. VAT Teatrit esindasid Henry Griin ja Mihkel Seeder. Eesti noori esindasid projektis Nõmme Kultuurikeskuse näitetrupi liikmed (juhendajad: Elina Reinold ja Margo Teder). Pärast kahte töölaagrit (veebruaris Dresdenis ja aprillis Bertinoros) toimusid kõigis neljas riigis vahemikus mai-juuli projekti tulemuste presentatsioonid ja töötoad. Tallinnas leidis esitus pealkirjaga „Protest?!” aset 17.-18. mail, mille raames said erinevate koolide õpilased tutvuda protestikastidega ja vaadata Nõmme Kultuurikeskuse näitetrupi esituses foorumetendust „Riigieksam”.
Septembris valmis ka koostööprojekti lõppresultaat – internetilehekülg, kus on detailsed juhendid kõigi projektikastide loomiseks. Lehekülje eesmärk on motiveerida õpetajaid ja õpilasi üle Euroopa ise erinevaid protestikaste läbi proovima ja edasi arendama. Samuti toimib see lehekülg uute kogemuste ja info jagamisplatvormina. Kodulehe link: https://outoftheboxprotest.wordpress.com/2018/10/02/body-box/.

„#KAOTAMINDÄRA”
21. märtsil esietendus VAT Teatris noortelavastus „#kaotamindära”, mis sündis koostöös Kolibri teatriga (Ungari). (Interneti)kiusamisest rääkiva näidendi autor on Kristiina Jalasto ja lavastaja Helen Rekkor. Kunstnik: Inga Vares, videokunstnik/muusikaline kujundaja: Sander Põldsaar, valguskunstnik: Sander Põllu. Osades: Loore Martma, Helena Merzin, Roland Laos, Rauno Kaibiainen ja Meelis Põdersoo. Lavastuse link: https://vatteater.ee/et/lavastused/105/-kaotamindara.html.

RAHVUSVAHELISED NOORTEKOGUNEMISED
Aasta jooksul toimusid kaks noortekohtumist. Aprillis käisid Tallinna 32. Keskkooli õpilased (juhendaja: Eva Kalbus) Forlis (Itaalia), kus nädala jooksul keskenduti teemale „Muutuv tööturg, kaduvad ja tekkivad ametid”.
Oktoobris käisid Nõmme Kultuurikeskuse näitetrupi noored Marseilles (Prantsusmaa) noortekohtumisel, mille pealkiri oli „Euroopa mänguhoos”. Nädalaga lõid erinevate riikide noored lavastuse, milles kujutati Euroopat liivakastina, kus inimesed peavad õppima üksteisega arvestama ja leidma ühiseid tegevusi.

platform2018kodukale

 

„CREATIVE FORUM”

11. oktoobril toimus Tallinna Loomaaia auditooriumis konverents „Creative Forum”, mis sündis koostöös HITSA-ga (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus). „Creative Forum” moodustas osa HITSA konverentsisarjast „Võrgustik võrgutab”, mille eesmärk on tutvustada õpetajatele ja teistele haridustöötajatele uusimaid infotehnoloogilisi arenguid üleilmalisel haridusmaastikul ning arutelda nende võimaluste ja ohtude üle. Platform Shifti ja VAT Teatrit esindasid konverentsil meediaprofessor Judith Ackermann (Saksamaa) ja VAT Teatri Foorumgrupp (juhendaja Piret Soosaar).

„GOOD LUCK, EUROPE!”
Oktoobris toimus Marseilles projekti Platform Shift Plus lõpukohtumine, milles võtsid osa kõik partnerteatrid ja muud võtmeorganisatsioonid. Neljapäevase kohtumise raames mõtestati ja hinnati projekti etappe ning arutleti võimalike järgmiste sammude üle. Samuti sündis kõikide osalejate koostöös interaktiivne lavastus „Good luck, Europe!”, millega tähistati Euroopa 25. sünnipäeva (25 aasta möödumist Maastrichti lepingu ratifitseerimisest).

 

TEGEVUSED 2016/2017:

Töö projekti Platform Shift+ teisel hooajal käib täie hooga. 2016. aasta jaanuaris esietendus internetiriskidest kõnelev algupärane lavastus “Web Demon” Rahvusraamatukogu Suures saalis. Näidendi kirjutas Mihkel Seeder ning lavastas Margo Teder.

Platform Shift+ edasised tegevused on olnud seotud koostöölavastustega, mis sünnivad kahe partneri koostöös. Teatri koostööpartneriteks hooajal 2016/2017 on Itaalia teater Elsinor ja Ungari teater Kolibri.

Koostöös Elsinori teatriga esietendus VAT Teatris 29. märtsil 2017 visuaalne lastelavastus „Mister Green” mis jutustab internetiajastust läbi imbunud inimese ja looduse suhetest. Loo autor on Mihkel Seeder, lavastaja Helen Rekkor ja lavale loodud virtuaalses metsas seikleb näitleja Rauno Kaibiainen. Lisaks etendustele Tallinnas toimusid etendused ka Itaalias (Forlis ja Milanos, mai 2017) ning Saksamaal (Dresdenis, Platform Shift + festivalil “Your Story”, 7.-10. juuni 2017)
Enne esietendust toimus ka kohtumine eri vanuses noortega, kes andsid autoritele tagasisidet ja soovitusi lavastuse sisu ja vormi osas. Lavastus on sobilik erinevas vanuses ja rahvusest inimestele. Vaata, kuidas sihtgrupi esindajad jagavad oma muljeid etendusest ERR-ile siit.

Kolibri teatriga koostöös jõudis 12. mail 2017 Budapestis publiku ette noortelavastus „Lühis” („Short circuit”). Eestlastena panustasid sellesse lavastusse stsenograaf Inga Vares ja dramaturg Kristiina Jalasto. Koostöölavastuse eesti versiooni esietenduse kuupäev on planeeritud aprilli 2018.

1.-8. aprillini 2017 toimus Tallinnas VAT Teatri poolt korraldatud rahvusvaheline noortekohtumine „A Bit of Me – My digital identity”, kus lisaks Eestile osalesid ka Suurbritannia, Saksamaa ja Norra noored. Noorsoovahetuse alapealkirjaks oli „Playfully meeting of digital opportunities in the future of young people” (Noorte mängulised kohtumised tuleviku digivõimalustega). Ühiselt otsiti väljendusviise erinevatele teemadele: noorte digitaalne identiteet, netisõltuvus, sotsiaalmeedia kui manipulatsioonivahend, teater ja digivõimalused. Koos noortega uuriti, kuidas digimaailm ja sealsed valikud meid mõjutavad, kui oluline on veebis vastutustunne, initsiatiivi võtmine ja õppimine. Sisuka nädala jooksul külastatati lisaks VAT Teatrile ka teisi teatreid (Cabaret Rhizome) ja koole (Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Tehnikaülikool, innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory). Noored ja nende juhendajad osalesid mitme kuu vältel nii põhjalikus eeltöös kui olid aktiivsed kaasloojad kogu noorsoovahetuse protsessis. Nädal lõppes virtuaalteemasid kätkeva teatraalse presentatsiooniga, mida noored esitasid Rahvusraamatukogu fuajees eri paikades. Samuti korraldasid osalejad noorsoovahetuse järgselt oma koduriigis mini creative forumi oma kooli noortele, et tutvustada kohtumisel kogetut ja õpitut. Loe lähemalt siit.

Noortekogunemisega samal nädalal, 7.-8. aprillil, korraldas VAT Teater projekti Platform Shift+ raames veel teisegi olulise sündmuse. Nimelt toimus koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Rahvusraamatukoguga konverents „Creative Forum”, alapealkirjaga „Demokraatia piiramisrõngas” (“Big Data – Targeting Democracy”). Tallinna Tehnikaülikoolis ja Rahvusraamatukogus toimunud tasuta loengutel arutasid eksperdid, kuidas kultuur ja teater saavad reageerida üha enam manipuleeritavale sotsiaalmeediale. Creative Forum´il osalesid lisaks täiskasvanutele ka noorsoovahetuse noored. Konverents oli jälgitav internetis live-ülekande kaudu www.platformshift.eu/livestreamLoe lähemalt siit.

Fotod Dresdenist, Platform Shift + festivalilt “Your Story”, 7.-10. juuni 2017:
platformshift_pressarea

MrGreen_Dresdenis

TEGEVUSED 2015/2016:

Üle-Euroopalise projekti Platform Shift + esimene hooaeg on läbi saamas. Tegemist on ettevalmistava aastaga. 10 teatrit erinevatest riikidest tegid uurimustööd ja otsisid näitlejaid, lavastajaid, kunstnikke ning autoreid, kellega järgnevatel aastatel koostööd teha.

Ka VAT Teater tegeles aktiivselt informatsiooni kogumisega. Kuna sel korral on teemaks Internet ja selle mõju, pöördus teater koolinoorte poole, kes seda keskkonda kõige põhjalikumalt tunnevad. Teatri haridus-töörühm (Mari-Liis Velberg, Margo Teder, Uku Valner, Piret Soosaar, Kadi Jaanisoo ja Mihkel Seeder) korraldas alates oktoobrist 2014 kuni maini 2015 kokku 13 töötuba üle Eesti, mille raames said õpilased jagada oma kogemusi ja arvamusi ning õppisid tundma uusi vahendeid (näidendikirjutamine, foorumteater), mille abil oma mõtteid sõnastada.

Lisaks leidis aset ideekonkurss „VEEB”, kuhu laekus 131 kirjutist. Rõõmustav oli näha väga erinevaid mõtteid ja seisukohti. Sotisaalmeedia ja nutivahendites nähti nii ohte kui võimalusi. Noorte jaoks on oluline mõtestada enda suhet veebiga. Paratamatult kahtlustasid mitmed, et on peaaegu märkamatult sattunud veebi mõju alla. Korduvalt esitati küsimus, kuhu see kõik välja võib viia – kas inimesed lõpetavad omavahel suhtlemise või püsitakse hoopis tihedamini kontaktis? Kui palju inimene neti abil või tõttu üldse muutub?

Platform Shift + esimene hooaeg lõppeb juunis Portugalis, kus partnerteatrid kohtuvad, et näidata oma töö esimesi vilju: veerandtunniseid esitusi, mis on ammutanud inspiratsiooni möödunud kuude uurimustööst. VAT Teater tutvustab oma nägemust internetikrimkast, loost, kus veebis on tegutsema asunud üleloomulikud kurjad jõud. Selle täispikka versiooni esietendus on planeeritud 2016. aasta jaanuarisse.

Projekti esimene samm, noortelavastus „WEB DEMON” esietendus 27. jaanuaril 2016. Internetikrimkale, milles mängivad Elina Reinold, Liis Pokinen, Tanel Saar ja Ago Soots, eelnes ligi aasta kestnud ettevalmistustöö. VAT Teatri haridus-töörühm (Mari-Liis Velberg, Uku Valner, Kadi Jaanisoo, Piret Soosaar, Margo Teder ja Mihkel Seeder) korraldas kooliõpiastele töötube, mis keskendusid internetile ja otsisid viise, kuidas rääkida veebist põneval ja tähenduslikul moel.

Lisaks korraldas VAT Teater kooliõpilastele ideekonkursi „VEEB”, kuhu laekus 131 pöörast lugu veebideemonitest ja muudest digimaailma nähtustest.

2015. aasta juunis esitasid teksti autor Mihkel Seeder ja lavastaja Margo Teder „WEB DEMONI” lühiversiooni „Platform Shift+” partneritele ja augustis algas täispika näidendi kirjutamine. Septembris hakkasid valmivat näidendit analüüsima ka 32. Keskkooli näitetrupi liikmed, kellest sai autorile oluline ekspertgrupp.

Tänu kogu sellele abile ja koostööle valmiski lavastus, mis toimib nagu internet – killustatud ja kirju maailm, mis on pungil nii paljudest viidetest, et kõigile ei pea ega saagi järgi jõuda.

„Platform Shift+” järgmine samm on kahe teatri ühistöö. Seega lähevad lavastused nüüd rahvusvaheliseks!

VAT Teater tänab kõiki õpilasi, õpetajaid ja huvijuhte, kes meiega koos neid teemasid mõtestasid. Töö jätkub ka tuleval hooajal, kui noored saavad veelgi konkreetsemalt rääkida kaasa nii näidendi kui lavastuse loomises.

PROJEKTI TUTVUSTUS:

PLATFORM Shift+ on Euroopa Komisjoni Creative Europe kultuuritoetuste programmi raames ellu kutsutud suuremõõtmeline koostööprojekt, mille eesmärk on astuda vastu digiajastu väljakutsetele noorele vaatajale mõeldud teatris. Projektis teeb kaasa 11 partnerit 9-st riigist, ainsana Eestist osaleb projektis VAT Teater. 

Noored on digimaailma põlisasukad, kellele reaalse ja virtuaalse maailma vahel liikumine on loomulik. Selleks, et luua köitvat teatrit praegusele põlvkonnale ja tuua pealetulevaid põlvkondi samuti teatri juurde, peab teater ise uue reaalsusega kohanema. Intelligentset teatrikeelt kasutades on võimalik noortele tõestada, et teater on ka digiajastul unikaalne meedium.

VAT Teatrile on liitumine projektiga Platform Shift+ loomulik jätk teatri igapäevasele tööle. VAT Teater on tuntud ja tunnustatud tegija noore vaataja teatri alal ning ka digimaailma väljakutsed on teatri lavastustes käsitlusel olnud. Möödunud aastal koostöös Vaata Maailma SA, ja BCS Koolitus AS-iga loodud lavastus “Netis sündinud” (lavastaja Margo Teder) pälvis Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tunnustuse kui Aasta Tegu 2013. Teatriprojekt „Netis sündinud“ tõsteti esile kui väga mõjus ja innovaatiline lahendus internetiturvalisuse alase teadlikkuse tõstmisel.

Nelja aasta pikkuse PLATFORM Shift+ projekti raames tuuakse Euroopas välja 40 uut noortelavastust, mis baseeruvad näidenditel ja/või ideedel, mis on viidud vastavusse digiajastu reaalsusega. PLATFORM Shift+ projekti partnerid planeerivad suuri investeeringuid teatritegijate professionaalsuse tõstmiseks rahvusvahelisel tasandil.

Selleks, et saaks sündida kunstiline dialoog, viiakse teatritegijad noortega kokku läbi 50 erineva tegevuskava. Projekti mitmekülgne programm soodustab kunstnike ja nende loomingu rahvusvahelist liikumist ning pakub treeningvõimalusi digitehnoloogiates läbi praktika ja rahvusvaheliste Loomefoorumite. Projekti lõpuks pakuvad 10 Future Networks Loomefoorumit üle Euroopa treeningprogramme ja -vahendeid tagamaks ja hoidmaks projekti saavutuste jätkusuutlikkust.

Projekti 10 partner-teatrit on kõik tuntud kui juhtivad noortele teatrit loovad tegijad omal maal:

1. Pilot Theatre Company York | Suurbritannia www.pilot-theatre.com

2. Teatro O Bando Palmela | Portugal www.obando.pt

3. Teatro Elsinor Milano, Forli, Firenze | Itaalia www.elsinor.net

4. Emergency Exit Arts London | Suurbritannia www.eea.org.uk

5. tjg. Theater Junge Generation Dresden | Saksamaa www.tjg-dresden.de

6. Teatret Vårt Molde | Norra www.teatretvart.no

7. Szinhaz Kolibri Budapest | Ungari www.kolibriszinhaz.hu

8. VAT Teater Tallinn | Eesti www.vatteater.ee

9. Theatre Massalia Marseille | Prantsusmaa www.theatremassalia.com

10. South Bohemian Theatre Ceske Budejovice | Tšehhi www.jihoceskedivadlo.cz

Projekti 11. partner, kultuurihariduse ja monitooringu ekspert, on Agderi Ülikool (Kristiansand | Norra / www.uia.no).

Projekti eestvedajaks on Pilot Theatre (York, Inglismaa), projekti produtsent on Mandy Smith (Pilot Theatre).

EU veebilink:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/cooperation-projects-selection-results-2014_en

VAT on aastatel 2009-2013 töötanud sarnases Euroopa Komisjoni poolt toetatud teatrivõrgustikus, mis kandis nime PLATFORM 11+. Projektis osalemise tulemusena jõudsid VAT Teatris lavale tänaseni mängukavas olev Indrek Hargla näidend “Andromeda saar”, Mare Sabolotny ja Rein Aguri Salme Reegi preemiaga pärjatud teatritöö “Kirjaklambritest vöö”, koostöölavastused Ungari ja Slovakkia teatritega jpm.

Vt lähemalt:

https://vatteater.ee/et/projektid/3/platform-11.html