P 11 + tegemised 2010-2011

PLATFORM 11+  NOORI KAASAVAD TEGEVUSED 2010.A KEVAD – 2011.A KEVAD

Perioodil 2010.a aprill-2011.a aprill on 4 noortegruppi olnud kaasatud Platform 11+tegevustesse: VAT Teatri Foorumgrupp, Tallinna 32.Keskkooli teatriklass, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi 8.klass ja Merivälja Kooli 5.klass. Eelmise tegevusperioodi kohta on võimalik lugeda siit.

2010.a mais toimus nn 3 grupi kohtumine – üheltpoolt VAT Teatri näitlejad, lavastaja, kunsntik jt, kes seotud „Kirjaklambritest vöö“ lavastusega (Eestipoolne Platfrom 11+ esimese projektiaasta näidend),  teisalt 32.Keskkooli teatriklass, kes samuti samal kevadel mängis Margo Tederi lavastusversiooni näidendist „Kirjaklambritest vöö“. Kolmandana VAT Teatri Foorumgrupp, mis tegelas samuti sama materjaliga ja lõi selle ainetel algatuseks  ühe foorumetenduse.

2010.a oktoobris korraldas VAT Teater Rahvusraamatukogus Platform 11+  noorsoovahetuse nimega „Shared Stories from Schoolyards”. Platform_11__noorte_kaasamine2Suursündmusel osales 40 noort 4 riigist (Eesti, Suurbritannia, Slovakkia ja Tšehhi), kes tegid kaasa  loomigulisel nädalal, mille raames toimus palju arendavaid ja vägevaid töötubasid ja tegevusi. Igal päev kandis eri nime ja tegevuseid, kuid üldine teema oli „Tekst“. Eestist osalesid noorsoovahetusel VAT Teatri Foorumgrupi ja 32.Keskkooli noored. Nädal kulmineerus avaliku etendusega Rahvusraamatukogus – “Sinu elu käsiraamat” (lavastajad Siret Paju ja Arjunan Manuelpillai). Nädala raames toimus ka uute noortenäidendite lugemine Play Fair. Samuti toimus ka koomiksite näitus Rahvusraamatukogu fuajees, mille teemaks oli „I like…“ (tõlk. mulle meeldib). Enne noorsoovahetusele tulekut valmistasid kõik osalejad iseendast koomiksi (i-neti programmiga Comic Life), mis presenteeris nähtusi, mis just sellele osalejale elus meeldib. Kõik koomiksid köideti ka ühtseks raamatuks ja jagati  osalejatele, niiet sellest kujunes loominguline moodus teineteisega tutvuda. Noortevahetusest valmis ka DVD, mida on võimalik vaatamiseks küsida VAT Teatrist kirjutades: mariliis[at]vatteater.ee. DVD on mõeldud osalejatele, aga ka inspiratsiooniks nt. õpetajatele, noorsootöötajatele jt tegijatele, kes on huvitatud noortele loovate tegevustega seotud noorsooovahetuse korraldamisest vmt. Vaata valikut fotodest noorsoovahetusest siit.

NOORTEGRUPPIDE TEGEVUSED LÄHEMALT:

VAT Teatri Foorumgrupp on seotud kõigi teiste kolme Platfrom 11+ noortegrupiga Eestis. Kevadel 2010.a töötasime me välja ka teise foorumloo, mis tugines „Kirjaklambritest vöö“näidendil. Jätkus koostöö kunstnik Inga Varesega. Sündis ka uus hariduslik foorumtöötuba VAT Teatri juurde, mida saavad alates sügisest 2010.a koolid kutsuda oma õpilastele peale „Kirjaklambritest vöö“ teatrikülastust. Vt: https://vatteater.ee/et/opetajale/5/voimalused-opetajale.html.

Alates sügisest 2010.a on meie uus Platfrom 11+ dramaturg Kristiina Jalasto, kellega foorumgrupp on teinud viljakat koostööd.  Üks eesmärkidest oli 2010.a sügisel kasutada foorumteatrit kui uurimusmeetodit, leidmaks materjali uue näidendi tarbeks. Selleks toimusid töötoad Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi 8.klassi õpilastega. Et selles koolis on poiste ja tüdrukute klassid eraldi, andsid töötoad ka võimaluse noortel omavahel paremini tutvuda. Selle kooli 8.klassiga toimusid loomingulised kohtumised, kus olid erinevad teemad ja ülesanded seotuna uue valmiva näidendiga „Salto mortale“ (Teisel Platform 11+ projektiaastal kirjutavad kaks riiki koostööna näidendi ja antud näidendi, nn binational productioni, dramaturgid on Kristiina Jalasto Eestist ja Mickaela Zakutansa Slovakkiast). Tegevused olid kokkuvõtlikult: esseede kirjutamine näidendi teemadel, foorumetendusel osalemine, mis tugines näidendi peategelaste konfliktile ja oli  teemal „Õde ja vend“, näidendi lugemine. Vaata fotosidfoorumetendusest ja näidendi lugemisest. Näidend “Salto mortale” on juba esietendunud Slovakkias kevadel 2011 ja lavastatakse VAT Teatris sügisel 2011.

Kevadel 2011 osales sama klass veel kahe uue loomingulise ülesande loomisel. Üks neist antuna Kristiina Jalasto poolt. Nimelt oli noortel aega kaks nädalat, et luua 4 videot eri teemadel, mis seotud tänapäeva kooliõpilastega. Antud videote eesmärk oli teha uurimusmtööd ja leida inspireerivat materjali dramaturgi jaoks juba kolmandal projektiaastal valmiva uue näidendi tarbeks. Need ideepojad võttis dramaturg kaasa Dresdenisse Platfrom 11+ suursündmusele, mis toimus juunis.
Teise loomingulise tööna filmisid noored kevadel 2011 kahe nädala vältel kohti Tallinnas, mis nende jaoks ja nende arvates noortele isiklikult tähendusrikkad on. Selle tulemusena valmis VIDEO, mis esindas eesti noori näitusel, mis toimus samal kohtumisel Dresdenis. Näitusel olid esindatud kõikide partnerriikide noorte poolt loodud teosed samal teemal (videod, pildid jm kunstilised väljendused). Vt eesti noorte videot: http://www.youtube.com/watch?v=ZEqdgj8xSoM

Teine grupp – Tallinna 32.Keskkooli teatriklass  – osales lisaks noorsoovahetusele ka kolmes Inga Varese kunstitöötoas.  Eesmärk oli luua kunstiteos, mida saata kingitusena eesti noorte poolt teisele Platfrom 11+  partnerriigile. Töötubades kasutas Inga erinevaid lähenemisi karakteritööle, mille käigus noored uurisid teemasid, mis seotud antud karakteritega ja nende endiga. Tulemusena valmis kooliõue karakterite puzzle.Kingitus anti edasi norra noortele kevadel 2011. Puzzle_meisterdamise_foto

Kõige värksem koostöö on meil kolmanda grupiga – Merivälja Kooli 5.klassi õpilastega. Selle klassiga toimusid 2011.aasta kevadel töötoad, mis olid seotud Eesti teise koostöö, ehk binational production näidendiga “Help!“ (dramaturg Eestist Aare Toikka ja Ungarist Peter Horvath. Toimus kolm kohtumist: avatud proov ja stseenide mängimine klassiruumis, kus kohtusid lapsed ja näitlejad Marilyn Jurman ja Meelis Põdersoo, lavastaja Margo Teder, lavastuse kunstnik Inga Vares, educator Mari-Liis Velberg; foorumteatri mängud ja näidendi stseenide mängimine koos educatori ja lavastuse kunsntikuga; kunstitegevused seoses näidendi teemadega koos lavastuse kunstnikuga. Lisaks osalesid lapsed kontrolletendusel ja pakkusid sellejärgselt lavastajatele omapoolseid mõtteid seoses nähtuga. Peale etendust kirjutasid nad tagasiside.

Loe tagasisidet siit. Vaata fotosid töötubadest siit.

On suurepärane, et gruppide vahel on tekkinud seosed ja lisaväärtused. Uue algatusena alustas nt VAT Teatri Foorumgrupi liige Anne-Liis Rips kevadel 2011 uue foorumteatri grupi loomist Lastekaitse Liidu juurde. Uues grupis on suur osa just Vanalinna Hariduskolleegiumi 8.klassi noortest, kes said innustust oma koolis toimunud etendusest ja soovisid ka ise asuda tegelema selle teatrivormiga.
Vaata lähemalt teatrite koostööprojekti Platform 11+ kohta: http://www.platform11plus.eu/ jahttp://platform11plus.ning.com/. Täpsemat infot noori kaasavate tegevuste kohta: mariliis[at]vatteater.ee.