Lookirjutamise töötuba

SIHTGRUPP: Alates 10. eluaastast
TOIMUB: Iseseisva sündmusena (aga võib olla seotud konkreetse lavastuse (või hoopis kohustusliku kirjandusega)).
KESTUS: 1,5 h (90 min)
KOHT JA TINGIMUSED: Klassiruum, kus igale osalejale on pind kirjutamiseks; paber või vihik ja kirjutusvahend; soovitatavalt projektoriga näitamise võimalus.
OSALUSTASU GRUPILE: 160 € (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).

SISU: Pannes käest hea raamatu, tulles liigutavalt teatrietenduselt või filmiseansilt, kõlab tihti esimesena lause: „See oli alles lugu!“. Harva aga märgatakse, et meie endi igapäev koosneb kümnetest erilistest ja põnevatest lugudest ning seiklustest. Lood ei ole kuskile kadunud, nagu ka mitte noorte fantaasialend – mõlemad tuleb lihtsalt üles leida. Töötoa raames hakkavadki osalejad välja mõtlema lugusid. Lähenetakse kahest otsast: gruppides mõeldakse välja tervik, individuaalselt pannakse aga kirja looga seotud olulised momendid, algused ja lõpud. Selle jooksul mõtestatakse, mis osadest lugu koosneb ja milleks on neid vaja. See on töötuba neile, kes soovivad arendada endas loovust ja süsteemsust ning harjutada kätt kirjutamise osas. Lugusid kirjutades hakkab iga osaleja paratamatult mõtlema, kas kirja pandud sõna on ikka piisavalt täpne või vajab see õige idee edasiandmiseks mõnda paremat vastet. Töötuba korraldatakse vastavalt vanuseastmele: nooremate puhul saab panna rohkem rõhku ühisele arendustööle ja mängulistele kirjutamisharjutustele, vanemate puhul pikematele kirjutamisülesannetele ja analüüsile. Huvi korral sobib lookirjutamise töötoale jätkukoolituseks näiteks näidendikirjutamise töötuba.

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, väärtused ja kõlblus.

LÄBIVIIJA: Mihkel Seeder on VAT Teatri dramaturg ja juhendaja loovkirjutamiskoolis Drakadeemia. Ta on andnud kursusi
mitmetes kirjutamise žanrites nii täiskasvanutele kui kooliõpilastele. Mihkel on aktiivne näitekirjanik ja stsenarist. VAT Teatris
on tema sulest publiku ette jõudnud lavastused „Web Demon”, „Mister Green” ja „Sirgu Eesti”. Tema kirjutatud telestsenaariumid
on „Vabad mehed” ja „Restart”. Mihkli lühijutte on avaldatud ajakirjades Värske Rõhk ja ELLA. Lisaks tõlgib Mihkel näidendeid
saksa keelest eesti keelde. VAT Teatris on tema tõlgetest lavale jõudnud Lutz Hübneri „Müller peab lahkuma!”.

Drakadeemia erakool korraldab loovkirjutamisega seotud kursusi ja üritusi ka täiskasvanutele.

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis[at]vatteater.ee

ALLALAETAV PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL HOOAEG 2022-2023

TOETAV KÜSIMUSTIK, mida saab rakendada pärast mistahes etenduse vaatamist

Türi Põhikooli õpilaste tagasiside lookirjutamise töötoale