Lavavõitluse töötuba

SIHTGRUPP: Alates 12. eluaastast
TOIMUB: Enne või pärast etendusi „Pal-tänava poisid” või iseseisvalt ilma etenduseta
KESTUS: 1,5 tundi (90 min)
KOHT JA TINGIMUSED: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula. Osalejad võiksid kanda pükse, siis on lihtsam harjutusi teha.
OSALUSTASU GRUPILE: 160 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu)

SISU: Töötoa eesmärk on vaadata, miks algavad võitlused ja milleni need viivad. Kas võitluse alustamine on julguse või nõrkuse väljendamine? Räägime võitlustraditsioonidest ja võitluskultuurist. Kus on see veel sport ja kust algab viha? Vaatame ka, kuidas käivad võitlused filmides ja teatris – viimast saame ka kõigi soovijatega koos proovida. Töötoas on oma osa nii vestlusel kui aktiivsetel füüsilistel harjutustel.

Tähelepanu! Töötoal saavad ka olla jätkutöötoad, sest juhul kui grupp soovib oma oskusi edasi arendada, siis saab järjest kogeda mitut töötuba.

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

LÄBIVIIJAD:
Tanel Saar (VAT Teatri näitleja ja mitmes lavastuses lavavõitluse stseenide koreograaf ). Tanel on töötanud VAT Teatris juba 13 aastat. Lavavõitlusega on ta tegelenud üle kümne aasta. Ta on teinud võitlusstseene ka paljudele eesti filmidele ning õpetab seda ka koolides.

Kalle Kõiv on olnud 15 aastat sündmuste lavastajaks ja läbiviijaks oma ettevõttes Valge Maja. Sama pikalt on ta tegelenud ka lavalise võitlusega. Ta on Eesti Lavavõitluse Liidu üks asutajaid ja rahvusvahelise Põhjamaade Lavavõitluse Liidu sertifi tseeritud instruktor. On lavastanud mitmeid võitlusstseene nii festivalide, lavastuste kui ka fi lmide jaoks. Lugude tekke baasteadmised sai Kalle tuntud Šveitsi teatrimehe Marcus Zohneri loengutest improvisatsiooni teemal. Filosoofi lisem vaade inimestega seotud lugudesse ja eri rollidesse avanes pärast teoloogiaõpinguid Usuteaduse Instituudis.

Tanel Saare kommentaar: Minu töötuba on huvitav, sest me ei istu ja ei teoretiseeri, vaid ma lähen kohe praktika juurde. Me teeme ja räägime sellest pärast etendust „Pal- tänava poisid” või iseseisvalt ilma etenduseta, kui vajalik või ebavajalik on füüsiline kontakt. Senine kogemus on näidanud, et noori huvitab alati tegemine rohkem kui rääkimine ja seda ma ka teen. Soovitan seda kõigile, kelle enamus koolipäevast möödub istudes. Kui keegi pole oma klassikaaslasele veel korralikult silma vaadanud, siis minu tunnis see juhtub kindlasti.

Kalle Kõivu kommentaar: Ühest küljest on lavaline võitlus justkui tants, kus on erilisel kohal partneri või partnerite omavaheline tunnetus ja koostöö. Teisalt võib see olla ka meeletult atraktiivne publiku jaoks. Treening annabki võimaluse paremini tundma õppida oma kaaslasi, omandada praktilise võtteid ning luua valmisolek esinemiseks (lühikese kavaga) juba esimese treeningtunni lõpus! Vähe on asju, mis on ägedad, aga samas ohutud!

Türi PK õpilaste tagasiside lavavõitluse töötoale:

Elise: “Väga põnev oli, mulle meeldis näha võitlusstseene.”
Tomi: “Mulle väga meeldis see töötuba, sest see oli põnev, et ma saime selliseid asju ise proovida.”
Aleksia: “Mulle väga meeldis, et saime proovida midagi uut ja toredat.”
Annabel M: “Mulle väga meeldis sõbraga võitluskunstitöötoas. Saime ise võitlusstseene läbi teha.”
Rannet: “Mulle väga meeldis lavavõitlus, prooviks seda ka järgmine kord.”
Annabel N: “Mulle meeldis väga, sest saime mõndasid võitlusstseenide saladusi teada. Saime ka ise proovida.”
Markus: “Lavavõitlus oli väga hea!”
Brenet: “See töötuba oli väga lõbus.”

—-

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis[at]vatteater.ee

 

PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL (tingimused, sisu, läbiviijate soovitused)

TOETAV KÜSIMUSTIK, mida saab rakendada pärast mistahes etenduse vaatamist

ÕPILASTE TAGASISIDE TÖÖTOALE 

ARTIKLID LAVASTUSEST „PAL-TÄNAVA POISID”

ROHKEM INFOT LAVASTUSE „PAL TÄNAVA POISID” KOHTA

Loe Türi PK 6.klassi tagasisidet. Lapsed osalesid lavavõitluse töötoas enne etendust, siis vaatasid etendust ja pärast osalesid foorumteatri töötoas.

NB! Lavastus „Pal-tänava poisid“ esietendus VAT Teatris 16. novembril 2004. aastal. Lavastuses mängisid Margo Teder, Janek Sarapson, Tanel Saar ja Kaspar Jancis. See koosseis mängis lavastust 10 aasta vältel 200 korda. Viimane etendus toimus 7. novembril 2014. Lavastaja Aare Toikka ja kunstnik Kaspar Jancis tõid lavastuse uue näitlejatekooslusega välja 10. novembril 2015.