Foorumteatri töötuba “Vaheaasta”

FOORUMTEATRI TÖÖTUBA „VAHEAASTA“

„Foorumetendus: Vaheaasta“ annab võimaluse publikul kaasarääkida ja mängida aga sellel järgnev foorumteatri töötuba võtab aja, et minna etenduse teemadega veelgi enam sügavutti. Kui foorumetendusel saab publik valida ühe loo peategelase keda üheskoos asutakse aitama ning teised loo tegelased saavad vähem tähalepanu, siis töötuba annab võimaluse avada lugu läbi kõigi loo tegelaste silmade.

Noored saavad võimaluse peegeldada kuidas nemad tajuvad lavastuses käsitletud teemasid – valikud peale kooli lõppu ning sellega kaasanevad ootused vanematelt, koolilt ja sõpradelt, läbipõlemine ning kärjäärivalikud.
Töötuba toimub osalejaid aktiivselt kaasates kasutades teatraalseid foorumteatri harjutusi.

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Läbiviija: Piret Soosaar-Maiberg. Piret panustas „Foorumetendus: Vaheaasta“ lavastuskontseptsiooni
väljatöötamisse ning etenduse Jokker.

Sihtgrupp:
Gümnaasiumi noored 
Toimub:
Nädal jooksul pärast "Foorumetendus: Vaheaasta" vaatamist koolis kohapeal
Kestus:
1,5 tundi (90 min)
Koht:
Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula
Osalustasu grupile:
190 eurot (väljaspool Tallinna lisandub transporditasu)