Haridustegevuste algus ja areng VAT Teatris

Siit saab lugeda põhimõtetest, mis kandsid tegevusi ja mõnest näitest projektide osas: VAT Teatri haridustegevuste varasem ülevaade, ettekanne 2016.a mäluasutuste seminaril

VAT Teatri haridustegevused aktiveerusid uue ametikoha loomisega 2007.a, mil VAT Teatri foorumgrupi projektijuhtina asus teatris tööle Mari-Liis Velberg (haridustegevustre juht kuni 2023.a). Esimesed aastad oli just foorumteatri tegevus peamine suund ja toimetas akiivselt ka VAT Teatri Foorumgrupp. Ametinimetuse juurde lisandus nimi educator ja edasi aga juba haridustegevuste juht. Alguse said ka õpetajate sündmused sügiseti õpetajate päeva, näidendikuu ja vaimse tervise kuu ja kevadeti emakeelepäeva ja teatrikuu puhul ning aktiveerus valdkonna arendamine.

VAT Teater on korraldanud tööd koolide ja kogukonnaga juba alates 1999.a, mil toimus festival „Vägivallata noorus”, sh vägivallateemalisi foorumetendusi, teavitustööd ja ennetusprojekte üle Eesti ja koolinoored kui sihtgrupp ning põhimõte noortelt-noortele on olnud alati tähtis. Foorumteatri tegemised ulatusid etendustest festivalideni, kogukonna projektidest ülikooli koolitusteni.

Mitmed VAT Teatri haridustöötoad on arenenud välja foorumteatri erinevatest elementidest ja tuginedes sellele koostööle kogukonnaga/publikuga. Esimene ametlik haridustöötuba oli 1.11.2010 “Meedia meie elus” seotuna lavastusega “Kas sulle meeldib porno?”. Sealt edasi tuli palju eri töötubasid ja ettevõtmisi. Esimesi töötubasid lisaks meedia töötoale: lavavõitlus (alguses seotuna lavastusega “Robinson ja Crusoe”), improvisatsioon (hiljem improteater), foorumteater (alguses seotuna lavastusega “Kirjaklambritest vöö”, “Teine võimalus” (Seotuna lavastusega “Salto Mortale”, “Help! Help yourself!”. Hiljem lisandusid kirjutamisetöötoad ja ka foorumteatri töötuba “Noor virtuaalmaailmas” jpt ning vastavalt lavastustele, mis mängukavas uuenes töötubade nimekiri pidevalt. Palju töötubasid on olnud seotuna lavastustega ja eraldiseisvalt, loodud on palju eri lisamaterjale ja koostööprojekte, võistlusi nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Haridustegevuste arhiivist saab lugeda toimunud haridustöötubade ja võistluste kohta. Materjalide lehelt lugeda aga loodud lisamaterjalide, videote, õppematerjalide, artiklite kohta.

Haridustegevuste valdkonna arengule on palju on kaasa aidanud erinevad rahvusvahelised koostööprojektid, kus on oluliseks fookuseks olnud publiku kaasamine näidendite ja lavastuste loomisesse, sh noorte innustamine eri meetodite kaudu. Koostöö koolidega on väga rõõmustav ja põhjalik olnud. 2009-2018 oli VAT Teater kahes rahvusvahelises projektis (Platform 11+ ja Platform shift+), kus osalesid teatrid üle Euroopa. Projektid kaasasid loomisprotsessi ka publikut, sh eriti just noori vanuses 11+ ja 14+. Edasi tegevus rikastus ja laienes ning peamine fookus ei ole olnud ainult foorumteatril, vaid ka teistel noori kaasavatel meetoditel. Sel ajal toimus omamoodi uus plahvatus ja välja on kujunenud haridustegevused.

Foorumteatri meetod on olnud haridustöötubade alustala ja toiminud ka kui uurimusmeetod, et näidendite ja lavastuste materjale leida ja analüüsida ning publikuga testida ja mõtestada. Läbivaks teemaks neis projektides olid internetiohud ja tehnoloogilised uuendused teatris. Mõned näited, mis lavastuste loomisprotsessis foorummeetod rakendus leidis. Näiteks “Netis sündinud” (2013) lavastuse eeltööna viidi üle Eesti läbi internetiohtude temaatikat käsitlevaid töötubasid ning noortelt saadud teavet kasutati näidendi kirjutamisel. Samuti toimus foorummeetodi kaudu töö lavastuste “Kirjaklambritest vöö”, “Web Demon” ja “Salto Mortale” puhul. Iga lavaloo puhul oli protsess eriline ja ainuomane. Aga peamine märksõna oli dialoog ja sild noortega ja nendega materjali analüüs foorummeetodi kaudu. Lisaks foorumile rakendati mitmete lavastuste eeltöös ka muid haridustegevusi, mille raames õpetajad ja õpilased olid protsessi kaasatud ja toimus dialoog lavastaja, dramaturgi, näitlejate, kunstnike, foorumteatri tegijate vahel. Muuhulgas näiteks kirjutamistöötoad, et koguda ainest ja testida materjali tõelisust, ideekonkursid, lavastamise perioodil aga kontrolletendusel õpilaste tagasisidega arvestamine. Sellisest tööst kasvasid välja töötoad, mida rakendada pärast etenduse vaatamist.

Näide noortega tööst sel perioodil. 2009-2012 kestnud Platform 11+projektis esimesel aastal kirjutasid dramaturgid üle Euroopa 11 uut näidendit, teise aasta näidendid sündisid kahe maa koostööprojektina ja viimasel hooajal valmis kogutud materjalist ühine, kogu Euroopa noori puudutav lugu. VAT Teatri poolt olid kaasatud dramaturgid Marion Jõepera ja Kristiina Jalasto ning kunstnik Inga Vares. Noorte töötubasid viisid läbi loodava lavastuse dramaturg, lavastaja, näitlejad või kunstnik ning foorumteatri projektijuht/educator Mari-Liis Velberg. Projektis osalesid VAT Teatri Foorumgrupp ja Tallinna 32.Keskkooli teatriklass  – “Kirjaklambritest vöö ” loomise protsess; Tallinna Hariduskolleegiumi 8.klass – “Salto Mortale” (dramaturgid Kristiina Jalasto ja Michaela Zakutanska); Merivälja Kooli 5.klass – “Help!” protsess (dramaturgid Aare Toikka ja Peter Horvath). Merivälja Kooli noored said näiteks osa avatud proovist kooliklassis, tutvusid foorumteatriga, mängisid ise ühte stseeni näidendist ning joonistasid pildi, kuidas lugu nende nägemuses lõpeb (juhendasid Mari-Liis Velberg ja Inga Vares). Samuti vaatasid samad noored esietenduse-eelsel nädalal “Help!” läbimängu, mille järel andsid lavastustrupile tänuväärset tagasisidet.

Samuti lavalugu „#kaotamindära”, mille järgselt saab kutsuda töötuba „Noor virtuaalmaailmas”. Lavastuses on mitmed kriitilised teemad nagu näiteks: koolikiusamine, depressioon, eneselõikumine, keerulised peresuhted, ohtlikud arvutimängud, noorte vaimne tervis, enesetapp jne. Lavastuse vaatamise järgse töötoa eesmärk on käsitleda lavastuses õhku jäänud teemasid, analüüsida tegelaste käitumist ning erinevate foorumteatri tegevuste ja harjutuste kaudu pakkuda noortele võimalust otsida võimalikke lahendusi erinevatele probleemidele, mis lavastuses ilmnevad.

Seega foorumteater oli küll ka haridustegevuste alustala, aga edasi kujunes juba palju uusi töötubasid (lavavõitlus, improteater, kunsti, kirjutamise jne) näidendite materjalide leidmise ja arendamise protsessis rakendamiseks, edasi juba lavastuste loomise juures toeks ja siis juba mängukavas olevate etenduste eel ja järel kooligruppidele tellimiseks. Ja muidugi kirjalikud toetavad materjalid ja paketid. Aga ka kõikvõimalikud võistlused, konkursid, noorsoovahetused, sündmused, projektid. Eesmärk dialoogis kogukonnaga luua ja selliseid lisavõimalusi, mis reaalselt oleksid tõstvad, jõustavad ja toeks. Aina enam on ehitunud süsteem, mis kannab endas palju kihte ja võimalusi.