2010.TÖÖTUBA “MEEDIA MEIE ELUS” enne etendust “Kas sulle meeldib porno?”

SIHTGRUPP: Alates 14. eluaastast. 

Toimus: Enne etendust „Kas sulle meeldib porno?”. Töötati välja 2010.aastal. Oli esimeseks ametlikuks haridustöötoaks 1.11.2010

Kestus: 1 tund (60 min). 

Koht ja tingimused: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata. 

Osalustasu grupile: 130 eurot (väljaspool Tallinna lisandub transporditasu). 

Sisu: Loomulikult huvitavad meid antud teemat käsitledes olukorrad, kus inimene arvab, et tema maailmapilt on tema ise,  märkamata seda, et selle on võib-olla loonud hoopis vohav meedia. Enne, kui meil on tekkinud mingis asjas oma seisukoht,  luuakse see infokeskkonnas. Näiline vabadus. Noore inimese jaoks keeruline olukord. Etenduse üheks teemaks on: Kuidas käib  seksuaalelu avastamine? Arutleme ka üldisemalt: Kes on mind mõjutanud? Pere, kool, sõbrad, meedia? Töötoas toimub nii  diskussioon kui ka erinevad loovad mängud. 

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, tehnoloogia ja innova tsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus. 

Läbiviija: Margo Teder (VAT Teatri näitleja ja antud lavastuse lavastaja). Margo on hea kujutlusvõime ja tervikutunnetusega,  kuid ka tundliku sotsiaalse närviga näitleja, kellele lähevad korda noorte lood ja noorte arvamus. Ühtlasi on ta ka aastaid VAT  Teatri Foorumgrupi noortega koostööd teinud. 

Margo Tederi kommentaar: Eelnev kohtumine noortega töötoa vormis annab noortele, kes sellest osa on võtnud, hea valmiduse  olla etendusega rohkem seotud. Nad ei ole enam lihtsalt kõrvaltvaatajad, vaid omamoodi osalised. Paljud nende endi  mõtted võivad kõlada ka etenduses endas. 

Lavastuse juurde loodi ka toetav materjal õpilastele

FOTOD TÖÖTOAST VIIMSI KOOLIS 

FOTOD TÖÖTOAST ROCCA AL MARE KOOLIS 

FOTOD TÖÖTOAST NÕMME PÕHIKOOLIS

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta: Mari-Liis Velberg 

Haridustegevuste juht / mariliis@vatteater.ee www.vatteater.ee (rubriik Õpetajale)