2012.Teatris käitumise teemalise koomiksikonkursi „Kas ka sina oled kunagi istunud nätsu sisse?” kokkuvõte

KONKURSS TEATRIS KÄITUMISE TEEMAL 

„KAS KA SINA OLED KUNAGI ISTUNUD NÄTSU SISSE?” 

IDEE TAUST: Viimasel ajal on kõlapinda leidnud teatris käitumise kultuuri temaa tika, mis sisaldab nii teatrisse tulekuks ettevalmistumist, kohapeal käitumist, kui ka  peale teatrit kogemuse mõtestamist. Meie usume, et õpilased ise teavad kõige  paremini, missugune suhtumine ja kohaolek seoses teatriga on kõige õigem.  

KONKURSI EESMÄRK: Pakkuda noortele, kui ekspertidele, võimaluse väljendada  oma arvamust selles osas, mida noored ise peavad käitumise ja suhtumise osas  oluliseks teatrikülastuse puhul. Toetada seeläbi kõiki õpetajaid ja õpilasi ettevalm istustöös teatrisse tulekul, sest võistluse tulemusena ülespandud koomikseid on  võimalik kõigil enne teatrisse tulekut kodulehel vaadata ja teatris käitumise teemal  nt koolis ühiselt arutleda. 

OSALEJAD JA VÕITJAD: Võistlusel osalesid noored 4.-8. klassini. Koomikseid  hindas VAT Teatri žürii. Koomiksite hindamisel lähtuti sellest, et koomiks tooks  selgel, parimal ja omanäolisemal moel esile, mis on autori arvates oluline teatrisse  tulekuks ettevalmistumisel ja teatris käitumise puhul (mis suhtumine on õige, mis  kohatu?). Välja anti 3 auhinda: 

  1. koht – 9 tasuta pääset 
  2. koht – 6 tasuta pääset 
  3. koht – 3 tasuta pääset  

Täname kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes loovkonkursil osalesid! Just teiega üheskoos  saamegi parimal moel erinevate loovate tegevuste kaudu teatris käitumise kultuuri  tähtsust noorte jaoks esile tuua. 

EDASISED VÕIMALUSED: Edaspidi saavad õpetajad kasutada koomikseid nt  alljärgnevalt: Klassiga juba valmis koomikseid kodulehelt vaadata ja analüüsida  enne teatrisse tulekut; Pakkuda õpilastele võimalus käitumise teemalist koomiksit  enne teatrisse tulekut meisterdada. Üks võimalus kasutada arvutiprogrammi:  Pixton.com. Samuti saab koomiksit joonistada  käsitsi, teha kollaaž vms. 

Parimad koomiksid olid esindatud VAT Teatri fuajees näitusel.

1. koht – „NÄTSU TAGAJÄRG“
Autorid: Tallinna Inglise Kolledži 7a klassi õpilased BIRGIT PLASER, EVA TELLING ja KATARIINA JÄRVSOO
Õpetaja: Mare Kallas
Žürii kommentaar: Tugeva teatritajuga töö jutustab koomiksi vahenditega loo, millel kõik teatriloo tunnused. Tajutav on peategelane, teema, sündmustik ja autori oma suhet kandev püänt.

2. koht – „ÕUDNE VATI UNI“
Autorid: Tallinna Inglise Kolledži 7a klassi õpilased MARIA REINAAS, ANU RUMM ja BRIGITTA LISTRA Õpetaja: Mare Kallas

Žürii kommentaar: Töö ammendab teema ja kasutades teatritaju jõutakse lootusrikka lõpplahenduseni.

3. koht – „POLITSEINIK JA VIISAKAS ARAABLANE“
Autorid: Audentese Erakooli 6.klassi õpilased MARTEN PUIDAK, JAN JOOSEP JÄGER ja HENRI UUDEKÜLL

Õpetaja: Kertu Laanesoo

Žürii kommentaar: Tugeva üldistustajuga sisukas töö, mis ka hästi vormistatud. Laia silmaringiga autorid suudavad jõuda probleemi juurteni ja vormistada see vormitundlikuks lõpetatud tööks.

Paljud tööd leidsid äramärkimist. Siin saab vaadata mõningaid töid ja lugeda žürii kommentaare:

„PAHANDUS TEATRIS“
Autor: Audentese Erakooli 6. klassi õpilane MARTIN PARIND
Õpetaja: Kertu Laanesoo Žürii kommentaar: Minimalistlik, visuaalselt efektne ja kindla sõnumiga, aga lõpplahendus jääb lootma kellegi teise peale.

„TEATRIS“
Autorid: Audentese Erakooli 6. klassi õpilased LIISA SALAKEŠINA ja JANETTE RITSO
Õpetaja: Kertu Laanesoo Žürii kommentaar: Kasutatud eri tehnikaid – nii joonistamist, kui kleepimist. Selge sõnumiga allegooria.

 

Autor: Palupera Põhikooli 5.klassi õpilane AVE RIIVIK (11-aastane)
Õpetaja: Marika Viks
Žürii kommentaar: Koomiks toob olulised nüansid esile, autor on teema läbi mõelnud.

„TRÜGIJA GARDEROOBIS“
Autorid: Tallinna Inglise Kolledži 7. klassi õpilased LAURA JÕGI, HANNA-MARIA SAIK, MARION TIIK ja KERTU KÕSS

Õpetaja: Mare Kallas
Žürii kommentaar: Hinnatav on satiiritaju ja tugev vormitunnetus. Põnev jälgida loo käiku.

Autor: Palupera Põhikooli 5.klassi õpilane TRIIN TIIMANN (11-aastane)
Õpetaja: Marika Viks
Žürii kommentaar: Siiras ja kevadine, lahendus näitab autori põhimõttekindlust.

„TEATRITUNDE RIIDED“
Autorid: Tallinna Inglise Kolledži 7. klassi õpilased GRETE-LY PINDMA, RONJA SOOPAN, ANNI TÜRKSON ja IRIS KRISTIN LINDVERE

Õpetaja: Mare Kallas
Žürii kommentaar: Hinnatav on draamataju ja minimalistlik vormilahendus.

„KISAKÕRI KULTUURI
KALLAL“
Autorid: Tallinna Inglise Kolledži 7. klassi õpilased HANNES TAMMPERE, MARTIN SEVTSOV ja HENRIK LAEVER
Õpetaja: Mare Kallas

Žürii kommentaar: Vormitundliku töö lõpplahendus jääb kahjuks lootma kellegi teise peale, kuid tunnustust väärib efektne ja stiilne vormistus.