Seminar "Võrgustik Võrgutab"

VAT Teater koostöös HITSAga korraldab 11. oktoobril Tallinna Loomaaia konverentsisaalis seminari "Võrgustik Võrgutab".

Kavas ka foorumteatri etendus "Digipaadis koos?"

Meie koolidesse ja lasteaedadesse jõuab üha enam uut tehnoloogiat. Kaasaegsete vahenditega rikastame õppetööd paremate õpitulemuste saavutamiseks ja valmistame õpilasi ette tuleviku töökohtadeks. Oskusliku kasutaja käes võimaldavad need julgustada loovust, arendada koostööoskust, kujundada analüüsivõimet jpm. Siiski on tehnoloogia vaid vahend, tööriist. Kuidas siis mõtestada uute tehnoloogiate kasutuselevõtt nii, et fookus püsiks kindlalt õpieesmärkide saavutamisel? Mis muutused peaksid toimuma õpilase, õpetaja ja koolijuhi mõtteviisis, et eesmärke saavutada? Kuidas aitavad haridusasutusi ja õpetajaid eesmärkide täitmisel uued tehnoloogiad nagu tehisintellekt, asjade internet, analüütika- ja suurandmed ning virtuaal- ja liitreaalsus?

Päeva modereerib Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane Karl Vilhelm Valter. 

09.30 – 10.00    Registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 10.10    Tervitussõnad, ülevaade päevast
                            moderaator Karl Vilhelm Valter (Gustav Adolfi Gümnaasium) 

10.10 – 10.30    Tehnoloogiatrendid hariduses - juba kohal või tuleviku muusika?
                            Marit Dremljuga-Telk, HITSA
                            Kairit Tammets, Tallinna Ülikool

10.30 – 10.50    Designing Hybrid Reality Games for Educational Contexts (inglise keeles)
                            Prof. Dr. Judith Ackermann, Fachhochschule Potsdam

10.50 – 11.10    Tehnoloogia kujundab hariduse tulevikku
                            Kristi Salum, HITSA

11.10 – 11.30    Keeletehnoloogia õppeprotsessi ja õppesisu mõjutajana
                            Liisi Piits, Eesti Keele Instituut

11.30 – 11.50  Kastist välja? Kindlasti! Aga milline see kast üldse on?
                            Kaia Metsaalt, Pärnumaa Ühisgümnaasium

11.50 – 12.35    Lõuna

12.35 – 12.55    Avastades värkvõrku
                            Melika Kindel, Kolga Kool

12.55 – 13.15    Mõtleme pedagoogikale teisiti - Digiõppevaramu
                            Jüri Kurvits, Tallinna Ülikool

13.15 – 13.35    Robotex - loojate kodulava
                            Ave Laas, RoboTex

13.35 – 13.55    Õpilane kui looja ja leiutaja
                            Terje Tuisk, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (Õpilasleiutajate riiklik konkurss)

13.55 – 14.00    Sissejuhatus Foorumteatrile
                            Karl Vilhelm Valter, Gustav Adolfi Gümnaasium

14.00 – 15.00    Foorumteatri etendus "Digipaadis koos?" VAT Teatri Foorumgrupp

15.00 - 16.00     Kook ja kohv, tehnoloogiaettevõtete demod


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus jätab endale õiguse teha kavas vajadusel muudatusi!

Ühineda saab ka veebiülekanne teel HITSA Facebooki lehe kaudu.

Üritusele saab registreeruda siin.

Seminari kava pdf kujul
ÜLES