VÕIMALUSED ÕPETAJALE

HEA ÕPETAJA, TERE TULEMAST KOOS LOOMA!

UUDISED:

UUS!
Valmis esimene pikem toetav materjal  "SEKSUAALSUS JA MEEDIA MÕJUD" mis on mõeldud õpetajatele kasutamiseks enne või pärast "Kas sulle meeldib porno?" teatrikülastust ning enne või pärast osalemist töötubades "Meedia meie elus" ja "Seksuaalsus, identiteet ja meedia mõjud". Samas sobib materjal ka kasutamiseks täiesti iseseisvalt seksuaalteemade käsitlemisel koolis. Materjali koostasid Kristina Papsejeva (Eesti Seksuaaltervise Liit) ja Mari-Liis Velberg.

UUS TÖÖTUBA ÕPILASTELE! "Seksuaalsus, identiteet ja meedia mõjud".  Toimub pärast „Kas sulle meeldib porno?“ etenduse külastust ja sobib alates 8. klassist.

Ühiskonnas on palju tabusid ja teadmatust seksuaalsuse ning soo teemadel. Töötoas küsitakse näiteks: Mis on seksuaalsus? Kuidas mõjutab meie arusaama sellest meedia? Millised on soorollid ja soostereotüübid meie ümber ning millised on need meie peas? Kuidas need mõjutavad meie elu ning valikuid? Töötuba toetab põhikooli ja gümnaasiumi sotsiaalainete erinevaid teemasid nagu sugu, identiteet, seksuaalsus, soorollid, soostereotüübid. 

Läbiviija Kristina Papsejeva (Eesti Seksuaaltervise Liit): Iga noorem põlvkond vaatab maailma mingis mõttes avatumalt, kui eelnevad põlvkonnad, kuid selle juures vajavad noored ka palju tuge, et leida adekvaatset informatsiooni ning adekvaatseid vastuseid oma küsimustele. Noored vajavad selgeid sõnumeid oma keha ning oma tundeid ja suhteid puudutavatele küsimustele. On oluline, et noori toetavad täiskasvanud neile küsimustele vastates toetaks positiivseid hoiakut seksuaalsusele ning käsitleks seksuaalsust ja sugu stigmadeta. 

* VAT Teater oma haridustegevusega (haridustegevuste juht Mari-Liis Velberg) esitati Aasta hariduse sõbra nominendiksLoe lähemalt

 * Loe Meeli Parijõgi värsket artiklit Õpetajate Lehes (21.10.16) "Haridustöötoas võib saada kogu eluks innustava sähvaka"

* UUS TÖÖTUBA ÕPILASTELE JA ÕPETAJATELE
:
„Lugu liikumises ja rütmis” (läbiviijad Mari-Liis Velberg ja Tanel Ruben)

TÖÖTOAD ÕPETAJATELE: Sellest aastast kaks erinevat loovkirjutamise töötuba -  “Loovkirjutamine õpetaja töövahendina” ja “Tähelepanu, valmis olla, kirjuta!” (läbiviija Siret Campbell)

Lisaks pakume ka sel hooajal improvisatsiooni, lavavõitluse ja foorumteatri töötuba õpetajatele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele ja teistele noortega tegelevatele inimestele.

*TÖÖTUBADE PIKEM MATERJAL (tingimused, sisu, läbiviijate soovitused)

*Jätkub osalemine rahvusvahelises projektis Projekt Platform Shift +, kus on olulisel kohal noortega dialoogis olles uute näidendite ja lavastuste loomine.

Projekti üldiseks teemaks ongi noored, tehnoloogia ja internet ning vastastikused mõjutused. Projekti raames toimus 2015.aasta kevadel kirjutamiskonkurss "VEEB" ja mitmed töötoad koolinoortega üle Eesti, et uurida noorte aravamusi ja lugusid antud teemadel.

2016. aasta jaanuaris jõudis lavalaudadele projekti esimene lavastus „Web Demon” (vanusegrupp: 14+), milles mängivad Elina Reinold, Liis Pokinen, Tanel Saar ja Ago Soots. 2017. aasta kevadel jõuab vaatajateni projekti teine lavastus, mis sünnib koostöös itaalia laste- ja noorteteatriga Elsinor ning kannab pealkirja „MISTER GREEN”.

* Kolmandat hooaega alustab koostöös Drakadeemiaga ilmavalgust näinud sündmustesari VAT EKSTRA . Esimene kohtumine leiab aset 2. detsembril 2016 ja kannab alapealkirja „Lavaproov 2: Kataloog”, mille raames kantakse Jim Ashilevi juhtimisel publikule ette Liis Seina näidend „Kataloog”.

Juba kuuendat aastat on meie teatris võimalik lisaks etenduste vaatamisele osaleda etendusega seotud lisategevustes – teatri HARIDUSTEGEVUSTES (inglise k termin education). Haridustegevused hõlmavad nii lisamaterjale kodulehel kui mängulisi töötubasid koolides ja kohtumisi teatris. Haridustegevuste eesmärk on pakkuda õpetajale ja õpilastele võimalust muuta teatriskäik tervikkogemuseks: et toimuks eelhäälestus, mõtestatud kohalolek teatris ja tagasiside.

Õpetaja ja õpilased saavad kohtuda põnevate teatritegijatega, kogeda uusi tegevusi ja mõtestada mängulise kogemuse kaudu erinevaid olulisi teemasid. Soovime koosloomingus õpetajatega luua tingimused, mis aitavad tõsta noorte teadlikkust teatri kui nähtuse osas, kuid eelkõige noorte iseenda ja maailma tunnetamise osas.

Pakume võimalust lavastustes ette tulevaid elulisi teemasid koos õpilastega põhjalikumalt käsitleda nii enne kui pärast teatriskäiku. Teatrirahva jaoks on see samuti suurepärane võimalus vahetult kohtuda inimestega, kelle jaoks teatrit loomegi. Seega loodame, et teatrielamus on vastastikku põnev ja rikastav!

Haridustegevuste praktilised ja kasulikud võimalused:

1) MÄNGULISED TÖÖTOAD ISESEISVALT VÕI SEOTUNA LAVASTUSTEGA:

Haridustöötoad enne või pärast etendust on seotud etenduse teemadega, samas võib töötoa teema olla ka etenduse teemast sõltumatu.

Läbiviija on tavaliselt lavastuse või seal ilmnevate teemadega seotud inimene. Erinevad töötoad sobivad kokku näiteks selliste lavastustega: „Pal-tänava poisid”, "Kas sulle meeldib porno?", "Faust", "Klaasist loomaaed", "Web Demon", "Aadam ja Eeva", „Carmeni avaldamata kirjad”. Küsige julgelt meilt soovitusi!

Töötoa kutsumine kooli ei pea aga alati olema seotud teatriskäiguga. Enamikku töötubadest saab kutsuda ka täiesti iseseisva sündmusena.

Olenevalt sisust sobivad töötoad näiteks inimeseõpetuse tundi, klassiõhtule või mõne muu sündmuse juurde nii koolis, noortekeskuses kui mõnes teises noortega tegelevas asutuses.

Tuleme töötuba tegema kohapeale. Töötubade eeliseks on soodne osalustasu ja sobivus eri vanuseastmetele.

ÕPILASTE TÖÖTOAD:

UUS!
Töötuba "Seksuaalsus, identiteet ja meedia mõjud" Pärast "Kas sulle meeldib porno?" etenduse külastust - € 130
Kirjutamise töötuba "Vatinaarium" Pärast vabalt valitud etenduse külastust. Ka jätkutöötoana lookirjutamise või näidendikirjutamise töötubadele - € 130
Lookirjutamise töötuba Iseseisva sündmusena (aga võib olla seotud konkreetse lavastuse (või hoopis kohustusliku kirjandusega)). - € 130
Näidendikirjutamise töötuba Iseseisva sündmusena (aga võib olla ka seotud konkreetse lavastuse või näidendiga või nt kohustusliku kirjandusega) - € 130
Improvisatsioon Iseseisvalt või pärast vabalt valitud etenduse külastust ja sel juhul töötuba ei ole seotud lavastuse teemadega - € 130
Foorumteatri töötuba "Noor virtuaalmaailmas" Iseseisva sündmusena. Sobib ilmestama ainetunde, kus käsitletakse kommunikatsiooni või internetiga seotud teemasid - € 160
Foorumteatri töötuba Pärast vabalt valitud etenduse külastust või iseseisva sündmusena - € 160
Lavavõitluse töötuba Enne või pärast etendusi "Pal-tänava poisid" ja „Web Demon” või iseseisvalt ilma etenduseta - € 130
Töötuba "Meedia meie elus" Enne etendust "Kas sulle meeldib porno" - € 130

Erinevad töötoad sobivad ka omavahel jätkutöötubadena. Küsige julgelt soovitusi!

ÕPETAJATE TÖÖTOAD:

UUS!
Tähelepanu, valmis olla, kirjuta! - €200
Loovkirjutamine õpetaja töövahendina -  €200
Improvisatsioon -  €200
Lavavõitluse töötuba -  €200
Foorumteatri töötuba - €250

TÖÖTUBA ÕPETAJATELE JA GÜMNAASIUMI ÕPILASTELE:

UUS! Töötuba „Lugu liikumises ja rütmis”  Iseseisva sündmusena või pärast etendust „Carmeni avaldamata kirjad” - € 200

Õpetajate töötoad pole seotud lavastustega ning sisu ja kestus erineb noorte töötubadest. Töötubasid viiakse läbi kokkuleppel. Täiskasvanute töötoad on küll kogemuslikud, ent pakuvad lisaväärtusena võimalust mõtestada, kuidas rakendada töötubades kogetud meetodeid noortega tehtavas töös.

Väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu.

TÄHELEPANU! Heategevusprojekti AITAN LAPSI kaudu saab esitada teatud arvu taotlusi haridustöötubade tellimiseks õpilastele TASUTA. Antud projekti poolt toetatuna saavad teatrisse tulla või töötubades osaleda vähemate võimalustega õpilased KUNI GÜMNAASIUMIEA LÕPUNI. 

AITAN LAPSI TELLIMUSLEHT ETENDUSTELE JA TÖÖTUBADESSE

2) LISAVÕIMALUSED ÕPETAJALE KODULEHEL:

Kõigi, eriti just keerulisemate lavalugude puhul, on hea õpilasi enne teatrisse tulekut ette valmistada ning pärast pakkuda neile ka võimalust kogetut lahti mõtestada. Selleks oleme uuendusena oma kodulehele enamiku lavastuste juurde lisanud ka viite, LISAVÕIMALUSED ÕPETAJALE, kus lisaks töötubade infole saab tutvuda ka põneva lisamaterjaliga:

LAVASTUSE TEEMASID AVAV LISAINFO - iga lavastuse kohta vastava lavastuse ja lavastusega seotud töötoa lehel. Selle materjali eesmärk on avada lavastuse olemust, aitamaks õpetajal otsustada, millist lavalugu oma õpilastele vaatamiseks pakkuda. Üleval on näiteks etenduse teemaga seotud kasulikke linke, fotosid etendusest ja töötubadest,videosid proovist või lavastust portreteerivast kultuurisaatest, samuti artikleid, õpilaste tagasisidet (nii töötubade kui etenduste kohta). Iga noortele mõeldud lavastuse kohta on vastava lavastuse kodulehel kirjas sihtgrupp, etenduse teemadering ja mõned soovituslikud ettepanekud, millise õppeaine raames lavastus võiks leida kasutusvõimalusi.

• TOETAVAD MATERJALID
- rubriik kodulehel, kus on abistav materjal kasutamiseks enne või pärast teatriskäiku. Sealt on leitav toetav küsimustik lavastuse analüüsiks, mida õpetaja saab kasutada samuti nii enne kui pärast teatriskäiku, suunamaks õpilasi jälgima lavaloo erinevaid aspekte. Küsimustiku koostas VAT Teatri kunstiline juht Aare Toikka. Samuti on seal üleval õpetajate kohtumise kokkuvõte, kus muuhulgas ära toodud ka teiste õpetajate soovitused loovate meetodite osas, mida klassis enne ja pärast teatriskäiku rakendada. Siin saab tutvuda näiteks teatris käitumise teemaliste koomiksite meisterdamise võimalustega.

Aastaid on foorumteatri meetod olnud meie haridustöö osa, selle kohta saab lugeda tausta ja võimaluste kohta kodulehelt rubriigist Foorumgrupp.

Soovi korral saate liituda meie ÕPETAJATE INFOLISTIGA - liitumissoovist andke palun märku allpool oleval e-maili aadressil.

Soojalt on oodatud õpetajate ettepanekud, missugused toetavad töötoad jt tegevused ning materjalid võiksid veel rikastada noortele pakutavat teatri tervikkogemust.

Rõõmurikast ja inspireerivat koosloomist!
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis[at]vatteater.ee

ÜLES