LOOVKIRJUTAMINE ÕPETAJATELE

SIHTRÜHM: Õpetajad ja teised noortega töötavad inimesed, grupi suurus max 20 inimest
TOIMUB: Iseseisva sündmusena
KESTUS: 3 ak tundi (2h 15 min)
KOHT JA TINGIMUSED: Ruum, kus igaühel on laud kirjutamiseks; projektorivõimalus.
OSALUSTASU GRUPILE: 200 eurot (väljapool Tallinna lisandub kütusetasu).

SISU: Eelmisel hooajal kandis sama töötuba pealkirja „Loovkirjutamine õpetajatele". Loovkirjutamise töötuba on selgelt praktilise suunitlusega. Osalejatel on võimalik teha läbi erinevaid kirjutamisülesandeid, mille käigus nad saavad kõigepealt panna end õpilase positsiooni. Seejärel saame üheskoos arutleda ülesannete metoodika üle. Me vaatleme, millistel eesmärkidel saab loovkirjutamist õppeprotsessis rakendada ja kuidas formuleerida kõige asjakohasemad ülesanded. Lisaks saavad osalejad jagada kogemusi selle kohta, kuidas nad on juba loovat lähenemist oma aine raames kasutanud ja leiavad inspiratsiooni teiste kogemustest. 

TÖÖTOAS KÄSITLETAVAD TEEMAD:
kuidas ergutada fantaasiat; inspiratsiooni leidmine ja arendamine; kirjutamisprotsessi erinevad etapid; tagasiside andmine õpilaste loovtöödele. Loovkirjutamise töötuba on mõeldud kõikide õppeainete õpetajatele, kes vähegi arvavad, et õpilased võiksid loovast lähenemisest nende aine raames kasu saada. Ootame osalema nii humanitaar-, sotsiaal-, reaal- kui loodusainete õpetajaid.

LÄBIVIIJA: Siret Campbell on 2008. aastal alustanud loovkirjutamiskooli Drakadeemia asutaja ja kursuste juhendaja. Samuti on ta andnud loenguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis. Lisaks loovkirjutamise õpetamisele kirjutab Siret ise ka.  Tema kõige uuem näidend on „Beatrice” (lav. Ain Mäeots,
esietendus 21.10.2017). Sireti haridustee on olnud rahvusvaheline. Ta õppis kirjandust ja filosoofiat ülikoolis Bard College Berlin. Seejärel suundus ta lavastamise ja dramaturgia õpingutele Londoni teatriakadeemiasse The Royal Central School of Speech and Drama. Hetkel õpib Siret Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli magistriõppes teatripedagoogikat.

---

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis@vatteater.ee

TÄISKASVANUTE LOOVKIRJUTAMISE TÖÖTOA VIDEO-TUTVUSTUS

PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL (tingimused, sisu, läbiviijate soovitused)ÜLES