KIRJUTAMISE TÖÖTUBA "VATinaarium"

PDF versioon töötoa mudelist

SIHTGRUPP: Alates 14. eluaastast

TOIMUB: Pärast vabalt valitud etenduse külastust. Tegemist on ideaalse jätkutöötoaga ka nii lookirjutamise kui näidendi kirjutamise töötubadele, kuid samas saab „VATinaariumit” korraldada täiesti eraldiseisva sündmusena. 
KESTUS: 1,5 h (90 min)
KOHT JA TINGIMUSED: klassiruum, kus igale osalejale on pind kirjutamiseks; paber või vihik ja kirjutamisvahend; soovitavalt projektoriga näitamise võimalus.
OSALUSTASU: 130 € (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).

SISU: Töötoa eesmärk on julgustada õpilasi loomingulisele eneseväljendusele. Selle töötoa jaoks valitakse ühine inspiratsiooni allikas, milleks on üks VAT Teatri lavastus. Niimoodi saab töötoas tegeleda nii tekstianalüüsi, žanrite võrdlemise kui loovkirjutamisega. Töötoa raames valmivad osalejatel mitu eriilmelist teksti, mis on soovi korral lähtekohaks mahukamateks kirjutisteks. Noored arendavad edasi lavastuses näidatud lugu ja otsivad värskeid võimalusi edasiminemiseks. Tegemist on arendava ja mängulise probleemilahendusega, mille jooksul mõtestab õpilane nii tegelaste otsuseid ja psühholoogiat, kui kujundab enda seisukohta „VATinaarium” on ka ideaalne võimalus illustreerida erinevate žanrite omadusi ja võimalusi ning saada osa VAT Teatri kirjust repertuaarist.

Töötoa ülesehitus: Esmalt külastab grupp üht VAT Teatri etendust. Valida võib kogu VAT Teatri repertuaarist, kuid soovitatud lavastused on: „Estonian Hikikomori”, „Ekke Moor”, „Faust” ja „Kas sulle meeldib porno?”. Järgneva nädala jooksul leiab aset töötuba, mille raames arutatakse koos nähtut, sõnastatakse lavastuse põhiprobleemid ja arendatakse lugu edasi kahe kirjutamisharjutusega (dialoog ning proosatekst). Soovi korral võib proosa- või draamateksti loomise asendada arvustuse kirjutamisega. Samuti saab luua õpetaja soovil pikema kirjutamisharjutuse koduse ülesandena.

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: kultuuriline identiteet, teabekeskkond, väärtused ja kõlblus.

LÄBIVIIJA: Mihkel Seeder on VAT Teatri dramaturg ja juhendaja loovkirjutamiskoolis Drakadeemia. Ta on andnud kursusi mitmetes žanrites nii täiskasvanutele kui kooliõpilastele. Mihkel on ise aktiivne näitekirjanik ja stsenarist. 2014. aasta suvel jõudis Eesti Maanteemuuseumis lavalaudadele tema kirjutatud „Vaga vend Vahindra”. Tema kirjutatud telestsenaariumid on „Vabad mehed” ja „Restart”. Mihkli lühijutte on avaldatud ajakirjades Värske Rõhk ja ELLA. Hetkel õpib Mihkel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli magistriõppes teatripedagoogikat.

Drakadeemia erakool korraldab loovkirjutamisega seotud kursusi ja üritusi ka täiskasvanutele. Nende kohta saab pikemalt lugeda siit.

---

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis@vatteater.ee

Türi Põhikooli õpilaste tagasiside "VATinaarium" töötoale

TÖÖTOA "VATINAARIUM" VIDEO-TUTVUSTUS

PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL (tingimused, sisu, läbiviijate soovitused)

TOETAV KÜSIMUSTIK, mida saab rakendada pärast mistahes etenduse vaatamist

ÜLES