ARHIIV: TÖÖTUBA ''MEEDIA MEIE ELUS''

PDF versioon töötoa mudelist


TOETAV MATERJAL "SEKSUAALSUS JA MEEDIA MÕJUD"(enne või pärast "Kas sulle meeldib porno?" teatrikülastust, enne või pärast osalemist töötubades "Meedia meie elus" ja "Seksuaalsus, identiteet ja meedia mõjud")

SIHTGRUPP: alates 14. eluaastast
TOIMUB: Enne etendust „Kas sulle meeldib porno?”
KESTUS: 1 tund (60 min)
KOHT JA TINGIMUSED: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata.
OSALUSTASU GRUPILE: 130 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).

SISU: Loomulikult huvitavad meid antud teemat käsitledes olukorrad, kus inimene arvab, et tema maailmapilt on tema ise, märkamata seda, et selle on võib-olla loonud hoopis vohav meedia. Enne, kui meil on tekkinud mingis asjas oma seisukoht, luuakse see infokeskonnas. Näiline vabadus. Noore inimese jaoks keeruline olukord. Etenduse üheks teemaks on, kuidas käib seksuaalelu avastamine? Arutleme ka üldisemalt: Kes on mind mõjutanud? Pere, kool, sõbrad, meedia? Töötoas toimub nii diskussioon kui ka erinevad loovad mängud.

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon,
tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

LÄBIVIIJA: Margo Teder (VAT Teatri näitleja ja antud lavastuse lavastaja). Margo on hea kujutlusvõime ja tervikutunnetusega, kuid ka tundliku sotsiaalse närviga VAT Teatri näitleja, kellele lähevad korda noorte lood ja noorte arvamus. Ühtlasi on ta ka aastaid VAT Teatri Foorumgrupi noortega koostööd teinud.

Margo Tederi kommentaar: Eelnev kohtumine noortega töötoa vormis annab noortele, kes sellest osa on võtnud, hea valmiduse olla etendusega rohkem seotud. Nad ei ole enam lihtsalt kõrvaltvaatajad, vaid omamoodi osalised. Paljud nende enda mõtted võivad kõlada ka etenduses endas.

---

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis@vatteater.ee

PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL (tingimused, sisu, läbiviijate soovitused)

TOETAV KÜSIMUSTIK, mida saab rakendada pärast mistahes etenduse vaatamist

FOTOSID TÖÖTOAST VIIMSI KOOLIS
FOTOSID TÖÖTOAST ROCCA AL MARE KOOLIS
FOTOSID TÖÖTOAST NÕMME PÕHIKOOLIS
NÕMME PK ÕPILASTE TAGASISIDE TÖÖTOALE JA ETENDUSELE

ARTIKLEID LAVASTUSEST

PÄRAST ETENDUSE "KAS SULLE MEELDIB PORNO" KÜLASTUST SAAB KUTSUDA TÖÖTUBA "SEKSUAALSUS, IDENTITEET JA MEEDIA MÕJUD"

ÜLES