FOORUMTEATRI TÖÖTUBA ''NOOR VIRTUAAL- MAAILMAS''

SIHTGRUPP: Alates 12. eluaastast
TOIMUB: Iseseisva sündmusena. Sobib ilmestama ainetunde, kus käsitletakse kommunikatsiooni või internetiga seotud teemasid.
KESTUS: 1,5 tundi (90 minutit)
KOHT JA TINGIMUSED: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula.
OSALUSTASU GRUPILE: 160 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).

SISU: Töötuba on välja kasvanud 2013. aastal toimunud VAT Teatri ja BCS Koolituse koostööprojektist „Teater Internetist”, mille tulemusena loodi lavastus „Netis sündinud”. Lavastuse eeltööna viidi üle Eesti läbi internetiohtude temaatikat käsitlevaid foorumtöötubasid ning noortelt saadud teavet kasutati näidendi kirjutamisel. Lähemalt SIITToimunud töötoad andsid kinnitust, et koolinoorte jaoks on selle teema käsitlemine väga oluline.

Interneti-teemalises töötoas kasutame interaktiivset ja kaasavat foorumteatri meetodit, et käsitleda tänapäeva noorte väljakutseid ja probleeme virtuaalmaailmas. Koostöös õpilastega uurime oma käitumise erinevust internetis ja reaalmaailmas ning muid noortele olulisi probleeme (nt arvutisõltuvus). Töötoa eesmärgiks on luua ruum, kus noored saavad vaadelda ja arutleda internetitarbimise ning virtuaalmaailma mõjude üle. Läbi teatraalsete tehnikate loome võimaluse dialoogiks ja otsime üheskoos noortega vastuseid intrigeerivatele internetiteemalistele küsimustele. Muuhulgas võtame üles järgmised teemad: Kas virtuaalmaailmas juhin end mina ise või juhitakse mind? Kas virtuaalmaailma on võimalik ära kaduda? Kuidas erineb minu identiteet internetis minu identiteedist väljaspool internetti, st päriselus? Töötoa läbiviijatel ei ole noorte jaoks kaasas mitte valmis vastuseid, vaid küsimusi ning vastuseid otsitakse ja avatakse noortega koos. Töötoa tulemusena loodame kasvatada noorte internetialast teadlikkust ning eneseanalüüsi võimet.

LÄBIVIIJAD: VAT Teatri Foorumgrupi jokkerid. Lähemalt Foorumgrupi kohta saab lugeda VATi kodulehelt www.vatteater.ee

----

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis@vatteater.ee

PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL (tingimused, sisu, läbiviijate soovitused)

KASULIKKE LINKE INTERNETIOHUTUSE TEEMADEL

TOETAV KÜSIMUSTIK, mida saab rakendada pärast mistahes etenduse vaatamist

FOTOD TÖÖTOAST RISTIKU PÕHIKOOLIS

ÜLES