KLASSITU (32 KK lõpulavastus) ----------

LAVASTAJA EVA KALBUS
Dramaturgid: Jessica Agneta Kari, Pirte Laura Lember, Ingel Marlen Mikk, Jennifer Marisse Cohen

Etendused VAT Teatri saalis Rahvusraamatukogus
5.04 – kell 18.00
6.04 – kell 17.00
7.04 – kell 16.00

PILET 4€
Eelmüük Tallinna 32. Keskkooli kantseleis (Kiili 10)
Pietid müügil enne etendust kohapeal


Loost

“Klassitu” on lugu kujuteldavast ühiskonnast, mida me ei seosta ühegi olemasoleva kohaga. Samas pole välistatud, et vaataja leiab maailmast omi seoseid.
Näeme kooli, mis asutati aastaid tagasi põhjusel, et kõrgklassis hakkas sündima rohkelt väärarenguga lapsi. Probleemi põhjuseks oli kõrgklassi kui kitsa ringkonna suur vere segunemine. Vere kvaliteedi parandamiseks töötati välja süsteem, millega alamklassist pärit valitud tüdrukuid hakati maast madalast kasvatama-koolitatama  kõrgklassile väärilisteks naisteks, kelle seast saavad noormehed valida endale kõige tugevamate eeldustega kaasad.
Väljavalitud pääsevad niimoodi “klassitute” staatusest ning liiguvad ülemklassi hulka, kus nende peamine eesmärk on sealset sugu edasi kanda. Hoolimata sellest, et tegu on range ja kõrge distsipliiniga kooliga, näeme, et siingi on peidus inimlikkus ning tõelised tunded, mida küll liiga avalikult eksponeerida ei saa.
Loo kirjutamiseks saadi inspiratsiooni Louise O`Neilli raamatu “Igavesti vaid sinu” ideest.

ÜLES