VARASEMAD TEGEVUSED

TEGEVUSED SÜGISEL 2012

Alates 2012.a sügisest on foorummeetod VAT Teatri juures peamiselt just haridustöötubade osana ja kui kutsutakse töötuba või koolitust looma. Foorumteatri sündmuse kutsumiseks palume ühendust võtta haridustegevuste juhi ja foorumteatri projektijuhi Mari-Liis Velbergiga: mariliis[at]vatteater.ee Pakume kogukonnale töötubade, etenduste ja koolituste võimalusi, vaata lähemalt siitLoe edasistest tegevustest alates 2013 siit.

Septembris osalesid foorumgrupi liikmed Mari-Liis, Nikolai ja Gertha sensoorse Labürintteatri koolitus Serbias. 19.09 viis Nikolai foorumteatri töötuba läbi Tallinna Tudengipäevade raames. 22.-23.09 toimus Iwani Brioci foorumteatri koolitus VAT Teatri juures, kus toimus teisel päeval ka avalik töötuba-koolitus ja ka avalik foorumetendus. Osalesid VAT Teatri inimesed (näitlejad, lavastajad, kunstnik, foorumgrupp, kontorirahvas koos), uued foorumteatri huvilised. 29.-30.09 toimus aga Nikolai juhendamisel foorumteatri töötuba Saue Noortekeskuses.

3.10 toimus AVALIK FOORUMETENDUS VAT Teatri 25nda juubeli sündmuste raames. Vaatajate ette jõudis 3 lugu tänasest päevast, leitud Iwani koolituse raames. Laval olid VAT Teatri Foorumgrupp + kontorirahvas+näitlejad esimest korda koos foorumetenduses. Jokker Margo Teder. Näitlejad: Katariina Ratasepp,Inga Sermann, Tiiu Talvist, Meelis Põdersoo, Ago Soots, Pille Kose, Agnes Merilo ja Anne- Liis Rips.

13.10 toimus foorumteatri töötuba EVS vabatahtlikele Eesti Noorsootöö Ühingu NoOr’es. Läbiviijaks Nikolai. 26.10 - 06.11 toimus Põhja-Itaalias, Antrona Schierancos noortevahetusel „Act4Change Reloaded“ foorumteatri töötuba. Osales ca 30 noort Itaaliast, Eestist, Prantsusmaalt, Türgist, Lõuna-Aafrikast ja Bulgaariast. Läbiviijad olid Ann ja Liisi.12.11 toimus foorumteatri töötuba 32. Keskkoolis. Jokker Nikolai. 13.11 toimus foorumteatri töötuba ja etendus 32. Keskkoolis õpilasseminari “Hoia oma tervist” raames. Läbiviija samuti Nikolai. 14.11 oli foorumteatri etendus Keskkonnahariduse konverentsi “Keskkonnaharidus kujundab mõtteviisi” raames Põlvas. Läbiviijad Ann, Kristel, Uku, Mart

14.11 toimus foorumteatri etendus Tervise Arengu Instituudi Soome-Eesti ühisprojekti “Töötajate heaolu edendamine koolis 2009-2013″ koostööseminari raames. Jokkeriks Nikolai. 22.11 toimus foorumteatri etendus Keskkonnahariduse konverentsi “Keskkonnaharidus kujundab mõtteviisi” raames Haapsalus. Läbiviijad Ann, Kristel, Uku, Akky. 29.11 toimus foorumteatri etendus Keskkonnahariduse konverentsi “Keskkonnaharidus kujundab mõtteviisi” raames Viljandis. Läbiviijad Niki, Uku, Mart, Kristel-Liis. 06.12 toimus foorumtöötuba HEAK aasta tänusündmusel ja koolitusel oma liikmetele Laulasmaal. Läbiviijad Mari-Liis ja Gertha.

TEGEVUSED KEVADEL 2012

1. ja 13.03 viis Mari-Liis läbi foorumtöötoad Saku Gümnaasiumi 7.klassile. Teemaks suhtlemine, hoolimine, poiste ja tüdrukute omavaheline läbisaamine. Sama klassiga oleme kohtunud ka eelmisel kevadel, siis mängisime koos läbi foorumetendust õpetajate-õpilaste suhete teemal.

15.03 viisid Gertha ja Mari-Liis läbi kaks töötuba Paldiski Gümnaasumis tervisepäeva raames. Osalesid 7.-9.klassid. Teemaks sõltuvusained. Kooli õppealajajuhataja Enel Pärsile õpilastelt laekunud tagasiside läbiviijatele: NAD OLID ÄGEDAD, SÄRAVAD, RÕÕMSAD JA TOREDAD. Loomulikult neile (õpilastele) meeldis päevast kõige rohkem teie poolt tehtu ja pakutu, mida ma ka ju eeldasin-lootsin, sest see oli mänguline, loominguline ja praktiline. Õpilastele meeldivad ikka rohkem sellised asjad, kus on praktilisust ja saab kaasa teha, mitte loengut kuulata. Et te olite nagu täpp i-tähe peal ehk siis selle päeva komm või pärl. Mul on selle üle hea meel, et kõik toimis ja õnnestus. Nii et veelkord suur-suur aitäh!

9.aprillil viisid Anne-Liis ja Mari-Liis läbi Roca al Mare Kooli 6a klassile haridustöötuba peale lavastuse "Kirjaklambritest vöö" vaatamist.

14.-22.aprillil osalesid Anne-Liis, Anete, Gertha, Heidi, Kristel-Liis (VAT Foorumgrupist) ja Madleen-Maria, Kirte ja Liise (VHK 9.klassist) Platform 11+ noorsoovahetusel „Through Our Eyes“
(tõlk „Meie silmade kaudu“) mida korraldas Pilot Theatre (York, Inglismaa). Lisaks osalesid veel Norra, Portugali, Ungari ja Hollandi noored. Nädala jooksul osalesid noored teatritöötubades, tutvusid teineteise kultuuriga ja ndala tulemusena valmis ühine etendus.

25.aprillil viisid Mari-Liis, Piret, Gertha ja Ann läbi kaks töötuba Jõgeva Kultuurikeskuses toimunud koolinoorte karjääripäeval. Teemaks valikud seoses tuleviku, haridus-ja tööteega.

3.mail korraldasime ja osalesime Foorumteatri Sõprade Päeval. 4.-6.mail korraldasime ja osalesime ajalehe teatri koolitusel. Tegu on samuti rõhutute teatri võtestikku kuuluva osalusteatri suunaga. Koolitust viis läbi Israelist pärit koolitaja Uri Noy Meir. Kolme päeva jooksul uuriti erinevaid ajalehe teatri tehnikaid ja metoodikaid. 

Foorumteatri Sõprade Päeva kokkuvõte:

MTÜ Foorumteater ja VAT Teatri Foorumgrupi koostöös loodud Foorumteatri Sõprade Päeval osales üle 30 inimese! Et Eestis on aina enam foorumteatrist teadlikke inimesi, siis on oluline jätkuvus ja aeg-ajalt kokku saamine ning mõtete-kogemuste jagamine. Ühine sünergia. Päeva korraldamisega soovisime ühtlasi väärtustada foorumteatri meetodi toetajaid, olemasolu ja ajalugu Eestis. Oleme rõõmsad, et kohal olid ka Lastekaitse Liidu, VAT Teatri ja Tallinna Ülikooli esindajad, sest teiste seas on ka just nende sõprade kaudu on palju foorumteatri arengut Eesti toetatud. Rääkisime foorumteatrist läbi kolme põlvkonna: VAT Teatri lavastaja ja kunstiline juht Aare Toikka, miks ta otsustas foorumteatri meetodi Eestisse Soome kaudu tuua 1999.aastal. Mari-Liis Velberg ja Piret Soosaar rääkisid foorumteatri erinevatest hoovustest Eestis alates 1999-2012 ja võimalikest arengusuundadest VAT Teatri Foorumgrupi rikkalikule kogemusele tuginedes. Nikolai Kunitsõn rääkis, mis ideed tiivustavad noore, nn kolmanda generatsiooni foorumteatri ettevõtmisi. Oluline on jätkuvus ja et iga põlvkond toob uue kvaliteedi, kuid väärtustab ka alati baasi ja juuri, sest sealt tuleb tugevus.

Kokkuvõtlikult saab lugeda VAT Teatri Foorumgrupi arengutest 1999.a-2012.a (Mari-Liis ja Piret) Foorumteatri Sõprade Päeval tehtud ettekandest siit.

Päeva jooksul toimusid ka Augusto Boali poolt leiutatud rõhutute teatri meetodite foorumteatri (läbiviijad Gertha Teidla ja Ann Kulasalu) ning soovide vikerkaare töötuba (Gertha Teidla ja Piret Soosaar). Rainbow of Desires meetod hõlmab endas tehnikaid, mis keskenduvad inimese psüühiliste ja emotsionaalsete rõhumiste identifitseerimisele ja lahenduste otsimisele. Meetod koosneb mitmekihilistest tenikatest, mis nõuavad aega ja süvenemist. Töötoas saime maitsta lähemalt tehnikat nimega Masks and rituals (tõlk. maskid ja rituaalid).
Õhtul toimus jokkerite mõttekoda, kus arutasime: Kuhu me tahame, et rõhutute teater, sh foorumteater Eestis liigub? "Suund on tähtsam kui astutud sammude pikkus" A.Boal

Mõned mõttekoja küsimused, mida võiks mõelda kõik Eesti praktikud:

Millele keskendume, see suureneb? Mida me rõhutame, kui me teeme rõhutute teatrit? Kas oleme millegi vastu või poolt? Kumb suhtumine meid pigem edasi viib lahenduste poole?
Foorumteatri täispikk kursus - kas ülikooli! Aga kuhu? Aga kellele? Kas õpetajate koolitus ja täiskpikk kursus? Kus võiks olla pakutud süsteemne õpetus? Seni on olnud mõne eriala raames, kuid mitte täispika kursusena (nt 3 a õpe).
Kes ja millal tõlgib eesti keelde A.Boali raamatud?
Teiste rõhutute teatri meetodite osas eestlaste teadlikkuse tõus vajalik.
Pidev täiendusõppe võimalus Eesti tegijatele - kas praegused võimalused on piisavad, et tagada pädevad praktiseerijad?
Kas me oleme kõikide foorumteatrit vajavate sihtgruppideni jõudnud? Aga puuetega inimesed? Aga eakad? Aga foorumteater igas koolis? Naiste teemad, sõltuvuskäitumine jnejne. Mitmetikasutatavus ja avatus on üks rõhutute teatri märksõnu - kättesaadavus eri kontekstides! Eestiski võiks levida rohkem ja eri paigus, eri tegevuste osana.
Ajad uuenevad, pole enam 20.sajandi keskpaik. Meetod vajab uuendamist, kuigi aluseetikale tuginemine on oluline! Meie ei teeni tehnikat, vaid tehnika meid ja inimesi. Mis suunas areneb foorumteater Eestis?

Sõprade sündmuse kokkuvõtet näeb siit: http://prezi.com/acngfteihciq/foorumteatri-soprade-paev-3mai-2012/
Juba on palju foorumteatri-vilju 13 aasta jooksul Eestis sündinud ja küpsenud ja on mille üle uhkust tunda ja tähistada. Aga on ka palju tooreid vilju, mida edasi küpsetada, hoole ja armastusega. Nagu iga südamega loodud asi, vajab ka foorumteater edasiarendamist nende poolt, kes selle enda hoolitseda eri paigus võtnud. Sõltub igaühe otsusest, rõõmujõust ja loomispanusest, kuhu rõhutute teatri meetod siinmail liigub.

2012. aasta märksõnaks olid UUENDUSED JA MUUDATUSED. On suur rõõm, et näiteks VAT Teatri Foorumgrupiga aastaid koosloonud Lastekaitse Liidu noorte ja eelmisel aastal loodud MTÜ Foorumteatri noorte näol on tubli ja aktiivne järeltulev põlvkond kasvanud, kes vastutustundlikult ja väärikalt arendab tegevust Eestis edasi. Nad on ise tegemas, kogemas ja õppimas. Südamega. Sest Jokker on omamoodi elustiil. On teekond.

4.-6. mail 2012.a toimus ajalehe teatri meetodi koolitus "Newspaper Theatre in Praxis":
Koolituse eesmärk: Töötoa teemaks oli ajalehe teater ja selle seotus 21. sajandi meediaga. Ajalehe-teater on Augusto Boali poolt loodud tehnikate süsteem, mille eesmärgiks on uudised muuta lavastuseks. Augusto Boal on öelnud: ”Ajalehed on ka väljamõeldis. Mõnikord ütlevad nad tõtt, mõnikord ütlevad nad tõe ainult osaliselt, ning lugeja ei saa aru mis tegelikult toimub." Koolitus viis läbi Israelist pärit rõhutute teatri koolitaja Uri Noy Meir, kes on viinud läbi töötubasi Nepaalis, Israelis, Indias, Palestiinas, Ameerikas jm. Läbiviija: Koolitaja Uri Noy Meir Israelist. 
Kolme päeva jooksul uuriti erinevaid ajalehe teatri tehnikaid ja metoodikaid.
Videosid näeb siit: http://www.youtube.com/watch?v=H8T9e_TtDio ja http://www.youtube.com/watch?v=B_0obYycrv0&feature=youtu.be

Lisaks toimus kevadel 2012.a ka mitmed töötoad ja koolitused MTÜ Foorumteater kaudu mille liikmed on ühtlasi ka VAT Teatri Foorumgrupi liikmed. Lähemalt saab lugeda siit: http://foorumteater.com/?page_id=202

TEGEVUSED SÜGISEL 2011

Septembris alustas foorumgrupp uue hooga. Iganädalastel kohtumistel pandi paika visioon ja missioon, plaaniti tuleviku tegemisi.

14.09 toimus töötuba Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses noorsootöötajatele teemal „Puudest tingitud erivajadusega noorte kaasamine noorsootöösse“, mida viisid läbi Niki, Anne-Liis ja Mari-Liis. Oktoobri märksõnadeks oli töötuba!

13.10 tegid Piret ja Mari-Liis foorumteatri alaseid tegevusi Grundtvigi päeval (vaata joonmeedia pilti meie jokkeritest :) 15.10 järgnes samade läbiviijate poolt juhendet töötuba Eesti ja Hiina noorsoovahetusel. Alanud on uuesti ka haridustöötoad peale etenduse "Kirjaklambritest vöö" ja toimunud on need juba Nõmme Põhikoolis, Reaalkoolis ja Pärnu Vene Gümnaasiumis, läbiviijateks Mari-Liis, Ann, Uku ja Gertha.

7.11 toimus töötuba Rocca al Mare kooli 6.klassile Anete ja Anne-Liisi juhendamisel. 11.11 olid Mari-Liis ja Niki loomas töötuba Töötukassa meeskonnale. 2. ja 9. 11 viisid Piret ja Mari-Liis Pärnu Maavalitsuses läbi töötoa Häädemeeste keskkooli, Pärnu-Jaagupi, Kilingi-Nõmme gümnaasiumi ja Tõstamaa keskkooli noortele, kes said jagada lugusid teemal: Alkohol ja vigastused. Eesmärk oli anda noortele ja juhendajale esmaseid foorumteatri alaseid teadmisi läbi kogemuse. 16.11 toimus Pärnu Maavalituses õpetajatele ja noortega tegelejatele töötuba, mille raames tutvustasime foorumteatri rakendamise võimalusi koolis. Sündmused toimusid tänu projektile "Kodu- ja vabaaja vigastuste ennetamine Pärnu maakonnas". 24.11 viis Foorumgrupp läbi loova ja mängulise päeva teemasid kätkeva kokkuvõtte TLÜ juhtide arenguseminaril. 30.11 viisid Mari-Liis ja Piret läbi loova ja mängulise päeva teemasid kätkeva kokkuvõtte keskkonna hariduse teemalisel konverentsil.

3.-12.11 osales Foorumgrupp rõhutute teatri ühe teraapiliseima meetodi Rainbow of Desires (e.k soovide vikerkaar) treeningul. Lävibiija Iwan Brioc (Wales), vt lähemalt: http://www.iwanbrioc.com/. Teised osalejad olid pärit Rumeeniast, Walesist, Itaaliast ja Portugalist. Projekti "Free Our Mind" rahastas Euroopa Noored Eesti Büroo. Korraldajad: VAT Teatri Foorumgrupp ja MTÜ Foorumteater. Loe lähemalt: http://foorumteater.com/?page_id=190.


Siit saab alla laadida väärtuslikud soovide vikerkaare koolituse põhjal kogutud treeningmaterjalid: Eesti keeles – http://issuu.com/nikolaikunitson/docs/rod_est#embed. In English – http://issuu.com/nikolaikunitson/docs/rod_eng. Koolituse fotodest tehtud video - http://www.youtube.com/watch?v=E2koJKxt-Gc

TEGEVUSED SÜGISEL 2010 – SUVEL 2011

Hooajal 2010.a-2011a olid VAT Teatri Foorumgrupiga koos loomas: Margo Teder, Piret Soosaar, Nikolai Kunitsõn, Ann Kulasalu, Anete Pelmas, Erika Sall, Anne-Liis Rips, Kadi Jaanisoo, Kristel-Liis Feld, Heidi Mõttus, Linda Koppel, Mihkel Roolaid, Jarmo Lõhmussaar, Tormi Tuuling, Liisi Randma, Gertha Teidla.

13.10.10 toimusid foorumteatri etendused Kurtna kooli õpetajatele ja 8.-9. kl õpilastele. Teema: „Tolerantsus, õpilaste-õpetajate vahelised suhted“. Mängisid: Heidi, Kristel-Liis, Anne-Liis. Jokker: Mihkel. 22.oktoobril toimus foorumteatri etendus-töötuba Sõmeru Noortekeskuse noortele. Teema: „Alkohol ja suhted“. Mängisid: Kristel-Liis, Nikolai, Tormi ja Mihkel. Jokker: Mari-Liis. Vaata Sõmeru foorumsündmuse fotosid.

Projekti Platform 11+ raames toimus 23.-31.10.10 VAT Teatri juures noorosoovahetus „Shared Stories from Schoolyard”, mille raames osalesid töötubades ja lõpuetendusel „Handbook of Your Life“ (lav. Siret Paju ja Arjunan Manuelpillai) ka foorumgrupi noored. Kokku osales nädalal 32 noort 4 riigist (Suurbritanniast, Tshehhist, Slovakkiast ja Eestist). Sama noortenädala raames viisid Margo ja Mari-Liis 24.oktoobril läbi foorumtöötoa. Töötoas tegelesime pilditeatriga, mille raames peegeldati 4 riigi noorte jaoks koolikeskkonnas ilmnevaid puudutavaid lugusid. Ühtlasi oli eesmärk teada saada, mis teemad just neile noortele korda lähevad ja seeläbi ka inspireerivat materjali nädala lõputenduseks „Handbook of Your Life“. Töötoas osalesid needsamad 32 noort ja juhendajad. Vaata fotosid töötoast.

Perioodil november-detsember 2010 viisime Pärnu maakonnas läbi Haigekassa ennetusprojekti „Alkohol ja vigastused“ raames kokku 10 foorumteatri etendust 5 Pärnumaa koolis (igas koolis 2 etendust). Foorumetenduse teema leidsime õpilaste kirjadele tuginedes, mis eeltööna foorumgrupile saadeti. Teema: "Alkohol ja noor ja liiklusvigastused". Koolid, kus etendused toimusid: Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Vändra Gümnaasium, Häädemeeste KK, Tõstamaa KK. Mängisid: Linda, Kristel-Liis, Heidi, Anete ja Anne-Liis. Jokkerid: Nikolai, Mari-Liis ja Jarmo. Vaata fotosid foorumetendustest. Loe Tõstamaa Keskkoolis etendusel osalenute tagasisidet.

Projekti Platform 11+ raames tegi foorumgrupp koostööd dramaturg Kristina Jalastoga, kes kirjutas kahasse Michaela Zakutanskaga noortenäidendit "Salto mortale". Foorumgrupp tugines antud uuele näidendile ja Vanalinna Hariduskolleegiumi 8.klassi noorte kirjanditele ning pani kokku foorumloo peresuhete teemal „Noorem õde ja vanem vend“. Foorumetendust mängisime VHK-s 15.12.10. Mängisid: Niki, Gertha ja Anne-Liis. Jokker: Mari-Liis. Vaata fotosid foorumetendusest.

Detsembris viisid projekti „Vigastuste vältimine Tallinna linnas“ raames foorumgrupi liikmed läbi ka 5 foorumetendust koolivägivalla teemal Tallinna koolides. Koolid, kus toimusid etendused: Järveotsa Gümnaasium, Tallinna 32.Keskkool ja Laagna Gümnaasium. Mängisid: Nikolai, Anete, Anne-Liis, Gertha. Jokker: Piret. 26.10.10 käis foorumgrupi Jokker Mihkel Roolaid läbiviimas foorumtöötuba Eesti-Gruusia noorsoovahetusel "Hey, I'm an active European!". Samal kuul viis Mihkel oma noortegrupiga läbi ka foorumetenduse Viljandis, noorte oma algatust puudutaval seminaril ja 4. novembril viis Mihkel läbi foorumetenduse Põhja-Tallinna linnaosade noortele, mis puudutas eri rahvuste temaatikat.

Kevadel 2011 toimusid foorumetendused Saku vallas teemal „MÄRKAN, AITAN“ ja „MINA JA PIIRID“ Saku Gümnaasiumi 7.klassile ja Saku valla AK suunatud noortele. Mängisid: Ann, Mari-Liis, Kristel-Liis, Mihkel ja Linda. Jokkerid: Mari-Liis ja Ann. Samuti toimus kevadel foorumetendus Tabasalu Gümnaasiumis 7.klassile õpilaste ja õpetajate suhete teemadel ning 2 töötuba. Mängisid: Mihkel, Ann, Anne-Liis, Liisi. Jokker: Piret. Töötoa läbiviijad: Mari-Liis ja Piret. Foorumrupi liige Anne-Liis Rips alustas ka uue noorte foorumgrupiga tööd Lastekaitse Liidu juures. Infot: anneliisrips[at]hotmail.com. Üks olulisemaid ettevõtmisi oli EESTI III FOORUMTEATRITE FESTIVAL „KOOSTEE“. Mängisime festivalil 28.04.11 ka foorumloo koolivägivalla teemal Forseliuse Gümnaasiumi 7.klasside õpilastele. Mängisid: Linda, Kristel-Liis, Anete, Nikolai ja Erika. Jokker: Ann. Festivali raames korraldas eesti jokkerite mõttekodasid Piret.

19.05.11 toimus foorumetendus ka Noarootsis Euroopa Noortenädala raames. Teema: vabatahtlik töö. Mängisid: Kristel-Liis, Anne-Liis, Ann ja Mihkel Roolaid. Jokker: Piret. Perioodil aprill-juuni toimusid projekti „Üksinda kodus“ raames (korraldas MTÜ Ohutõrje Ühing) töötoad noortele ja etendused politsei töötajatele ja lapsevanematele. Kohad: Pärnu, Rapla, Paide, Hiiumaa, Saaremaa, Haapsalu. Läbiviijad: Piret, Nikolai, Ann ja Tormi.

Looming ei maganud ka 2011.a suvel. Foorumgrupp oli kaasatud mitmesse põnevasse sündmusesse. Foorumgrupp viis läbi töötoad õpetajatele ja noortele 28.06.11 Võsul toimunud maailmahariduse suvekoolis. 3.08.11 toimus Käsmus foorumetendus lastekodus elavatele noortele mõeldud laagris. 29. augustil viivad foorumgrupi noored läbi töötoa Valga Põhikooli noortele projekti „1+1=3“ raames toimuvas laagris. Väga põnev on teatada, et Foorumgrupi liige Liisi Randma osales rahvusvahelises projektis „Act for Change“, mis on 45 päeva kestev (20.07.11– 3.09.11) Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekt, kuhu on kaasatud 20 noort Prantsusmaalt, Itaaliast, Türgist ja Bulgaariast ning mis toimus Lõuna-Aafrika Vabariigi põhjaosas, Pilanesbergi rahvuspargis. Projekti raames viisid vabatahtlikud Euroopast koos 20 kohaliku vabatahtlikuga läbi sotsiaalprobleemidega seotud tegevusi maa- ja linnapiirkondades, kasutades selleks foorumteatri metoodikat. Loe lähemalt Facebookist: http://www.facebook.com/pages/Act-For-Change/110483942376378.

TEGEVUSED KEVAD 2010

Jaanuaris ja märtsis toimus foorumteatri koolitus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia avatud ülikooli tudengitele aine Foorumteater raames, mida viisid läbi Mari-Liis ja Piret.Samuti toimusid jaanuaris kaks toitumishäirete teemalist etendust Pirita Majandusgümnaasiumis. Mängisid: Ann, Erika, Anne-Liis, Anete. Jokker: Mari-Liis.

Veebruaris toimusid kaks koolivägivalla teemalist foorumetendust Rocca al Mare koolis. Mängisid: Niki, Toomas, Mihkel, Mari-Liis, Anne-Liis, Ann. Jokker: Mihkel ja Mari-Liis.
Veebruaris pakkusime võimaluse Tallinna eri linnaosade projekti raames osaleda AAK suunatud noortel kampadeteemalisel foorumetendusel osaleda, eesmärk ennetustöö. Mängisid: Niki, Ann, Anne-Liis, Mari-Liis. Jokker: Mihkel.
16.-17.03.10 toimus Erinoorsootöö konverents „Väljakutseid ja võimalusi töös alaealise õigusrikkujaga” Tallinnas. Selleks sündmuseks valmistas VAT Teatri Foorumgrupp koostöös noorte ja alaealiste komisjonide esindajatega foorumteatri etenduse ja ettekande. Etenduse eeltöö eesmärk oli leida AAKga seotud inimeste enda reaalne lugu, mida käsitleda konverentsil. Mängisid: Erik, Marit, Anne-Liis, Niki. Jokker: Piret. Ettekande viis läbi Mari-Liis. Eesmärk: foorumteatri meetodi tutvustus, teavitusöö, kuidas seda loovat meetodit saaks kasutada ka nt probleemsete lastega töös.
25.-26.03.10 toimus Rakendusteatri konverentsi "Teater kogukonna hüvanguks" Viljandis. Konverentsi raames andis foorumgrupp avaliku foorumetenduse "Kas sa oled valmis?", mis puudutas rasestumise temaatikat, suhteid ja valikuid, mis seotud lapse saamisega. Mängisid: Anete, Erika, Niki. Jokker: Kadi. Fotosid võimalik vaadata: http://web.kultuur.edu.ee/rakendusteatrialanekonverents/Pildid/25_marts/.
Lisaks esinesid konverentsil ettekandega Mari-Liis ja Piret ja sisuks foorumteatri arengud Eestis 1999-2010.a VAT Teatri kogemuste valguses. Märtsis kohtusid Mari-Liis ja Piret Klooga-Ranna koolituskeskuses suvelaagris lastega tegevuste läbiviijatega, et arutleda üheskoos mängude, tegevuste ja turvalise ruumi teemal.19.06 toimus Teatriteaduse kevadkool, kus Niki ja Mari-Liis tegid ettekande teemal „Foorumteatri liikumised Eestis VAT Foorumgrupi tegevuse näitel“. 13.06 toimus festivali "Kultuuritolm" raames foorumteatri töötuba. Läbiviija Madis.

TEGEVUSED 2008 - 2010

2008. aasta oli VAT Teatri Foorumgrupi jaoks teatraalsuse suunas liikumine (6 avalikku foorumetendust Tallinnas ja Tartus - vaata avalike foorumetenduste fotosid siit). 2009.aastal tegime samme suurema põhjalikkuse ja sotsiaalsuse suunas töös sihtgruppidega. Läbi aastate on meie üheks peamiseks suunaks olnud koolivägivalla ennetustöö ja selles osas oleme tegutsemas ka edasi, eelistades pikemaid ja põhjalikumaid projekte ühe grupiga tööks. 2009.aastal sulandusid VAT Teatri Foorumgrupp ja LKL MEIE. Kevadel 2009.a tähistasime sünnipäeva „Foorumteater Eestis - 10a esimesest koolitusest“. Samuti esitlesime esimest eestikeelset foorumteatri raamatut "Foorumteatri rakendamise võimalusi koolivägivalla ennetustöö näitel" M-L Velberg. Üheks 2009.a tegevussuunaks oli innustada üle Eesti väikeste foorumteatri gruppide tekkimist ja püsimist. Selles osas oli suureks abiks, et kutsusime koos Lastekaitse Liiduga ellu 2.-3.mail 2009.a Tartus I Foorumteatrite Festivali.

Sügisel 2009 algas a 2010.aastal jätkus projekt Platform 11+ kaudu on avanenud uus teekond foorumteatri noortega, st hakkasime uurima, kuidas leiada foorumteatri lugusid näidendist ja kuidas kasutada foorumteatrit nn traditsioonilise tearietenduse sotsiaalse sügavuse avajana. Antud projekti raames teeb foorumgrupp koostööd ka tearikunstniku ja dramaturgiga. Foorumgrupil toimus inspireeriv kohtumine 2010.a veebruaris dramaturg Marion Jõeperaga, kus noored jagasid aktiivselt oma mõtteid seoses näidendis "Kirjaklambritest vöö" esiletulevate teemadega. Samuti toimusid kohtumised kunstnik Inga Varesega, eesmärgiks õppida ühtteist teatrikunstniku nägemusest ja rikastada seeläbi foorumteatrit lugu. Aitasime ka Ingal VATi Teatrisaali fuajees 1.aprillil avatud näitust "Su elu on Su kätes" ette valmistada. Foorumteatri noortega tegelesime terve kevade vältel uue foorumloo otsimisega näidendist "Kirjaklambritest vöö". Esimene lugu, mis valmis 2009.a sügisel oli antud näidendi tegelaste Juhani ja Kati suhtest, teises plaanisime uurida Kati ja Liisi vahelise sõpruse nüansse ja küsitavusi. Teekonnal uue loo leidmiseks aga pühendusime hoopis kevadel oma enda lugudele, mis meie ümber tunduvad, et on olulised ja millest panime kokku foorumloo, mida mängisime ka foorumteatri juunikuus toimunud festivalil "UNISTUSKUTSE". 2010.aasta II festivali "UNISTUSKUTSE" kohta vaata siit. Mängisid: Anete, Erika, Mihkel ja Niki. Jokker: Mari-Liis.

VIDEOSID: https://www.youtube.com/playlist?list=PL17B8F55D083BE422

(Eesti II foorumteatrite festivali „UNISTUSKUTSE“ lõpus toimunud foorumetenduste lõpp, kus näitlejad koos publikuga - kogukonna liikmed kõik koos - laulavad ja tantsivad. Videos võimalik näha ka VAT Teatri Foorumgrupi esimest kahte õpetajat 1999.aastast, Carl Mikael Renlundi ja Jouni Piekkarit)

Maikuus toimus VAT Teatris kolme grupi kohtumine - VATi näitlejad jt lavastusega "Kirjaklambritest vöö" seotud inimesed, 32.KK teatriklassi noored, kes ka sama lavastusega välja tulid ja VAT Teatri Foorumgrupp, kes sama materjaliga läbi foorumteatri tegeles. Kohtumise eesmärk mõtete jagamine näidendi teemal, vastastikune jagamine ja tänu. 

Eesmärki - innustada laste ja noortega tegelejaid kasutama foorumteatrit aina enam oma igapäevases töös – on VAT Teatri Foorumgrupp täitnud mitmete aastate vältel eri teavitus-ja ennetusprojektide ning ka ülikoolis (Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Ülikool) õpetuse andmise alustamise kaudu. 2010.aastal jätkas VAT Teatri Foorumgrupp foorumetenduste, töötubade ja koolituste läbiviimist üle Eesti eri paigus ja arendas nii Eesti sisest kui välismaa partneritega koostööd.

PROJEKTE JA SÜNDMUSEID ALATES 1999.AASTAST

Mõned näited VAT Teatri Foorumgrupi poolt läbiviidud foorumteatrialasest tegevusest alates 1999. aastast (allikas: "Foorumteatri rakendamise võimalusi koolivägivalla ennetustöö näitel" M-L Velberg 2008 – soovi korral küsi materjali mariliis@vatteater.ee):

• Mustamäe koolinoorte festival Vägivallata Noorus (alates 1999- ) – etendused
• ETV noortesaade Rusikas (2000) – 15 saadet sotsiaalsete probleemide teemadel
• Tallinna Laste Turvakeskuse lapsed (2003/2004) – töötoad sõltuvusprobleemidega lastele
• Projekt “Interaktiivne teater kui informaalne õppimisvõimalus” (2004) – treeningud noortele ja täiskasvanutele, sh sotsiaalvaldkonna ja koolide töötajatele
• Tallinna Laste Tugikeskuse projekt „Kõik Noored Vägivalla Vastu!” (2004/2005) – 12 vägivallateemalist töötuba Tallinna ülikoolide sotsiaalvaldkonna tudengitele
• Vasalemma Põhikooli projekt "Sul on valikuvõimalus!" (2005) – koolikohustuse mittetäitmise ja konfliktide ennetamise eesmärgil töötoad õpilastele ja etendus kooliperele ja AAK liikmetele
• Kadrioru Saksa Gümnaasium (2005) - vägivallateemalised etendused 5.- 7. klassidele
• Tartu Laste Turvakodu projekt „Loovusega pingetest priiks!” (2005) – töötoad vabatahtlikele ja AAKist suunatud lastele
• Tallinna Laste Tugikeskus (2005) – töötoad AAKist suunatud lastele
• Projekt “ValikuVabadus”(2005) – koolivägivalla teemalised etendused 6 Tallinna kooli 6. klasside õpilastele
• Projekt “Valikuvõimalus – foorumteatri ID!” (2006-2007) – foorumteatrit ja uut sõnaseletusmängu “ENTER” kui kahte loovat vägivalla ennetusmeetodit tutvustavad infopäevad 8 Eesti maakonnavalitsuse juures ning Tallinnas. Sihtgrupi moodustasid koolide, noortekeskuste jt sotsiaalse suunitlusega asutuste spetsialistid
• Eesti Lastekaitse Liit (alates 2006- ) – foorumteatri koolitused noortele ja noortega tegelevatele spetsialistidele
• Urvaste kooli projekt „Tõsine julgust andev mäng” (2007) – töötoad kooli õpetajatele ja lastele
• Tartu Laste Turvakodu projekt „Loome koos parema homse!” (2007) – töötoad AAKist suunatud ning Tartu Laste Turvakodus elavatele lastele. Vägivalla ja kuritegeliku käitumise ennetamine
• SA Õpilasmalev (2008) – foorumteatri koolitused maleva rühmajuhtidele
• Avalikud foorumteatri etendused päevakajalistel teemadel Rahvusraamatukogus, VAT Teatri Teatrisaalis, Tartus Genialistide Klubis (alates 2008- )

VAATA SÜNDMUSTE FOTOSID SIIT

ÜLES