HILJUTI LOODUD SÜNDMUSED

VEEL TOIMUS 2015:

17.-18.01 Foorumteatri süvakursus näitlejatele, I osa Teatriliidus. Läbiviija oli Piret Soosaar. 26.01 toimus Inglise kolledžis 2 foorumteatri töötuba. Juhendaja oli Uku Valner. 25.02 toimus Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“ poolt rahastatud projekti “Huvikoolide Kaasamise Arenguprogramm” (HUKK-AP) raames 2014. aasta avatud arenguprogrammi vaheanalüüsi kohtumise/koolituse raames Impro- ja foorumteatri töötoa läbiviimine. Juhendaja oli Piret Soosaar. Osalesid õpetajad.

15.03 salvestati foorumteatri stseenid ja tutvustati foorumteatri meetodit ETV2 saates "Lastetuba". Stuudios olid Piret Soosaar, Liisi Randma, Kadi Jaanisoo ja Rahel Otsa. 21.-22.03 toimus foorumteatri süvakursus näitlejatele II osa Teatriliidus. Läbiviija Piret Soosaar. 16.-17.05 toimus foorumteatri süvakursus näitlejatele III osa Teatriliidus. Läbiviija Piret Soosaar. 21.05 toimus Viimsi koolis foorumtöötuba Kadi Jaanisoo juhendamisel. 

12.07 toimus kaks foorumteatri töötuba Loovahariduse seminaril Tallinna Ülikoolis. Läbiviija Piret Soosaar. 

TEGEVUSED KEVADEL 2015

VAT Teatri Foorumgrupp tegi kaasa kampaanias http://tarkvanem.ee/. Täpsemalt projektis "Autoriteetse vanemluspraktika edendamine" .Viisime läbi tegevusi perioodil jaanuar- mai 2015. Kokku toimus 27 etendust koolides üle Tallinna. Projekti tegevusi koordineerib DDB Eesti OÜ ja rahastab Siseministeerium. Toetasime kampaaniat koolides foorumetenduste läbiviimisega. Foorumteatri etendustega andsime lastele võimaluse mõelda läbi variandid, kuidas elus käitud kui satud olukorda kus sind survestatakse alkoholi tarbima. Koos analüüsime põhjus tagajärg seoseid ja seda kõike mõnusas osalusteatri vormis, kus kõigi ideed ja pakkumised olid oodatud. Foorumteatri etendused põhinevad sama vanusegrupi lastelt kogutud materjalil. Viisime läbi 8 töötuba kaardistamaks, millised probleeme lapsed ise näevad seoses alkoholiga. Alljärgnevalt etenduste lühitutvustused ja küsimused mida etenduste käigus avasime ning laste poolt enim pakutud lahendused.

1.-2. klassi foorumetendus "Maria lugu"

Lugu käsitles laste ja vanemate suhtlemise probleeme alkoholi teemal.
Lugu 8-aastasest Mariast, kes satub segadusse kui tema tädi pakub talle veini maitsta. Hiljem aga saab Maria vanaema käest riielda kui ta soovib veini uuesti proovida. Ema käitub mõlemas olukorras erinevalt. Etenduse kaudu avasime teemasid ja arutlesime lastega küsimuste üle nagu:
Miks alkoholi tarbitakse?; Mis vanusest võib alkoholi tarbida?; Miks lapsed ei tohiks alkoholi tarbida?; Kuidas käituda siis kui sulle pakutakse alkoholi aga sa ei soovi seda?

Laste kõige populaarsemad lahendusvariandid olid endale kindlaks jäämine ja tädile järjekindlalt "Ei!" ütlemine ning hiljem vanaemale ausalt varem juhtunu ära seletamine. Neil lihtsatel ja selgepiirilistel lahendustel on väga palju erinevaid variatsioone. Selle looga käsime külas ka ETV lastesaates "Lastetuba".

3.-4. klassi foorumetendus "Grete lugu"

Käsitles eakaaslaste suhtlemise probleeme alkoholi teemal.
Lugu räägib 12 aastastest sõbrannadest Marthast ja Gretest.
Marthale meeldib 6.klassist Kevin ja ta saab kutse minna peale tunde Kevini ja ta sõpradega kooli lähedale parki aega veetma. Kuna Matha pelgab üksi minna, siis ta kutsub kaasa oma sõbranna Grete. Grete jätab sõbranna ägedal pealekäimisel ära oma klaveritunni ja läheb parki kaasa. Pargis pakuvad Kevin ja poisid tüdrukutele alkoholi, mis on Kevini vanema venna käest saadud. Mängitakse joomise mängu, Grete ei soovi juua aga Matha käib talle peale, sest ei taha poiste ees häbisse jääda. Kuna aga mängus võidab palju Grete, siis peab ta ka palju jooma ja jääb lõpuks nii purju, et oksendab enda ja Kevini täis. Järgmisel päeval koolis on sõbranna ta peale pahane, et miks Grete teda pargis häbistas. Pealegi saab Grete koolis endale uue hüüdnime okse-Liisu.
Koos publikuga otsisime vastuseid järgmistele küsimustele: Mis siin loos oleks võinud olla teisti, et see lugu lõppenuks paremini?; Mis vanusest hakatakse alkoholi tarvitama?; Miks hakatakse alkoholi tarvitama?; Mis võib juhtuda kui alkoholi tarvitad?; Kuidas käituda siis kui sind survestatakse alkoholi jooma, aga sa ei soovi seda?

Selle foorumloo populaarseimad lahendused on Grete keeldumine kas siis parki minemast (ning selle asemel oma klaveritunnist osa võtmine) või hiljem pargis alkoholist keeldumine.
Proovitud on ka selliseid lahendusi nagu õpetajale rääkimine ja politsei või lapsevanema kohale kutsumine.

Etendused võeti hästi vastu ja lapsed osalesid aktiivselt. Peale etendusi toimusid koolides veel lastel klassijuhataja tunnid kus nad said antud teemadel edasi arutada ning lisainfot alkoholi kohta. Lastele jagati ka flaierid, mis kutsusid lapsevanemat ja last koos http://tarkvanem.ee/ kodulehele leidmaks lisa informatsiooni teemal lapsed ja alkohol.

TEGEVUSED 2014

2014.aastal loodi foorumteatrit peamiselt ombudsmani projekti kaudu. Samuti toimus aktiivne haridustöötubade kaudu foorumteatri töötubade loomine. Lisaks veel näiteks 4.06 neli foorumteatri töötuba KEAT suvelaagris (osales ca 100 noort), kus olid läbiviijad Piret Soosaar ja Gertha Teilda-Kunitsõn. Samuti 01.08 Toolses, Rakvere noortekeskuse noortele foorumetatri koolitus, mida viis läbi Piret Soosaar. 3.01 toimus kolm foorumtöötuba+etendust Pärnus, mida organiseerija Kaitseliit.Läbiviijad Liisi, Ann, Anne-Liis, Heidi ja Kristel-Liis.

TEGEVUSED SÜGISEL 2013

16.09 toimus „Netis sündinud“ foorumteatri etendus RR Tornisaalis. (tagasiside läbimängule), kus osalesid Saku Gümnaasiumi noored ja õpetaja. 25.10 toimus Foorumteatri töötuba Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis sotsiaalpedagoogidele. Läbiviijad olid Nikolai Kunitsõn ja Gertha Teidla-Kunitsõn. 2.-3.11 toimus Drakadeemia õpilastele foorumteatri koolitus. Läbiviijad olid Margo ja Piret.

MTÜ Foorumteatri liikmed ja VAT Teatri Foorumgrupi Jokkerid kattuvad aina enam ja samuti ka loodud projektid. Tegevuste kohta saab lähemalt lugeda ka siit: (http://foorumteater.com/?page_id=202):

TEGEVUSED KEVADEL JA SUVEL 2013

Kevad 2013 kulges põhjalikult projekti „Netis sündinud tähe all foorumteatri tegemistes.

Samuti sai tugevamalt liidetud haridustegevuste juurde ja avardatud foorumi kasutusvõimalust haridustöötubade kaudu, st nii „Kirjaklambritest vöö“ järgselt, kui pärast mistahes lavastust ja ka iseseisvalt.

Jaanuaris ja veebruaris toimusid „Netis sündinud“ kohtumised VATis projekti osapooltega (politsei, foorumnoored, jokkerid-lavastaja), materjalide läbitöötamine, foorumiks materjali sõelumine, töötoa ja etenduse kokkupanemine, proovid, kokkulepped koolide ja noortekeskustega jmt tegevused seoses neti-foorumitega. Käisime ka internetiohutuse teemalisel konverentsil jmt. Foorumteatri töötoa ja etenduste läbviijad olid: Piret Soosaar, Nikolali Kunitsõn, Gertha Teidla-Kunitsõn, Agnes Merilo, Uku Valner, Margo Teder, Mari-Liis Velberg. Kristiina Jalasto dramaturgina oli samuti kaasas. Kilingi-Nõmmel ja viimasel foorumil RRs olid ka näitlejad.

2013.a kevadel olid ka Platform 11+ "Face Me" tegevused ja ettevalmistused Lilleküla Gümnaasiumis.

Netis sündinud” foorumteatri etendused: 12.02 - Tallinna 32 Keskkool; 19.02 - Audentese Erakool; 19.02 - Audentese Erakool, osalejaid 27; 20.02 - Audentese Erakool; 20.02 - Audentese Erakool; 27.02 - Saue Noortekeskus; 27.02 - Padise Põhikool; 28.02 - Keila Kool. Märtsis toimus valmiva näidendiga töö, proovid, stseenidega töö, uue foorumtöötoa mudeli ja kohtumise ettavalmistamine, et testida dramaturgi materjali noorte peal. Koolidega ettevalmistustöö uuteks kohtumisteks aprillis. Samuti projektimeeskonnale foorumit tutvustava sündmuse ettavalmistus (lugu, video, harjutused jne).

8.04 oliNetis sündinud” näidis foorumtöötuba ja etendus VAT Teatri saalis projekti meeskonnale. 14.04 toimus Kaitseliidu noortejuhtide koolitus, läbiviijaks Piret. Edasi toimusid „Netis sündinud” foorumteatri töötoad ja etendused: 17.04 - Vanalinna Hariduskolleegium; 22.04 - (etendus) Laulasmaa kool; 22.04 – (etendus) Lagedi noortekeskus; 26.04 - Lilleküla Gümnaasium; 29.04 - Saku Gümnaasium, toimus Rahvusraamatukogu Teatrisaalis; 29.04 - Viimsi Keskkool; 29.05 - (etendus) Kiling-Nõmme Gümnaasium; 29.05 - (etendus) Kiling-Nõmme Gümnaasium

15.07 toimus Raasiku noortele foorumteatri töötuba Susisool, läbiviija Piret. 5.08 toimus foorumtöötuba Juula külas kohalikele noortele, läbiviija Piret. 7.08 toimus foorumtöötuba Jõgeva noortele suvelaagris Palamusel, läbiviija Piret. Foorumtöötuba noortele ja pärast noorte etendus kõigile. Läbiviijad: Piret, Anne-Liis, Liisi. 28.08 toimus Raplas Kabala Põhikoolis õpetajate kogunemisel Terviseedenduse päeval foorumteatrit tutvustav ettekanne, mida tegi Piret.


ÜLES