VAT TEATRI FOORUMGRUPP

FOORUMGRUPI TAUST

Vt kokkuvõtlikku powerpointi foorumgrupi tegemistest läbi aastate SIIT. (lugeda saab laadides dokumendi alla)Ettekanne "Foorumteatri arengud Eestis VAT Teatri Foorumgrupi kogemuste valguses 1999-2020" (Mari-Liis Velberg) valmis foorumteatri Eestisse jõudmise juubeli tähistamiseks ja kanti ette sündmusel VAT Teatris. Ettekanne kajastas foorumteatri rikkalikku tööd VAT Teatri juures 20 aasta vältel. 

VAT Teatri Foorumgrupp on vanim foorumteatrigrupp Eestis ja tegutsenud VAT Teatri juures alates 1999. aastast, mil Mustamäe Noorte Kultuurifestivalil "Vägivallata noorus" esietendusid esimesed foorumteatri lood. Peamiseks sihtgrupiks on olnud koolinoored, kuid kohtutud on ka tudengite, õpetajate, kinnipeetavate, vanglaametnike, kooliteatrite juhendajate, sotsiaaltöötajate ja paljude teiste valdkondadega inimestega. Käsitletud teemasid: vägivald (koolis, kodus, tänaval jt keskkondes ilmnevates suhetes), sõltuvusained, varastamine, diskrimineerimine eri tasanditel jne. Jätkuvalt on foorumteatri meetod väärtuslik VAT Teatri haridustöö osa. Vt ka rubriiki ÕPETAJALE. Foorumteatri projektijuht ja haridustegevuste juht VAT Teatri juures: Mari-Liis Velberg, kontakt: mariliis[at]vatteater.ee

Foorumteatri_rakendamise_v__
Loe 2008. a välja antud esimest eestikeelset foorumteatri õppematerjali ja uurimust "FOORUMTEATRI RAKENDAMISE VÕIMALUSI KOOLIVÄGIVALLA ENNETUSTÖÖ NÄITEL" (Autor Mari-Liis Velberg).
VAT Teatri juures saab antud raamatuga ka paberkandja kujul tutvuda ja laenutada. Info materjali kohta: mariliis[at]vatteater.ee

Viimastel aastatel on Jokkerid ehk foorumteatri läbiviijad tulnud kokku VAT Teatri juurde vastavalt projektidele ja sündmustele. Läbi aastate on VAT Teatri Foorumgrupi tegemisi olnud loomas paljud foorumnäitlejad ja Jokkerid, kellest vaid mõned on siin ära toodud: Mari-Liis Velberg, Piret Soosaar, Kadi Jaanisoo, Nikolai Kunitsõn, Ann Kulasalu, Anete Pelmas, Anne-Liis Rips, Kristel-Liis Feld, Gertha Teidla, Uku Valner, Agnes Merilo, Liisi Randma, Mihkel Roolaid, Madis Raie, Aare Taveter, Mihkel Vaim, Erika Sall, Rahel Otsa, Margo Teder.

Grupp on läbipõimunud ka MTÜ Foorumteatriga.

TEGEMISTE SUUND

VAT Teatri Foorumgrupi missioon on olnud: Taotleme foorumteatri meetodi (ja teiste rõhutute teatri meetodite) kaudu erinevate inimeste ja inimgruppide vahelise dialoogi aktiveerimist eesmärgiga uurida neid puudutavaid sotsiaalseid teemasid. Aina enam on olnud suund pühenduda just töötubade läbiviimisele kogukonnas, milles sünnivad lood ja lavastused. Töötoa raames on mänginud foorumteatri lugudes kogukonnaliikmed ise (nt kooliõpilased, noortekeskuse noored, õpetajad, noorsootöötajad, eakad jne). Seega saavad inimesed, kes osalevad vastavas foorumtöötoas võimaluse vastastikku läbimängida enda jaoks olulisi probleemlugusid ja ühiselt ka lahendusi leida. Foorumteatri sihtgrupiks on inimesed lastest täiskasvanuteni - inimesed, kes vajavad oma lugude uurimist ja lahenduste otsimist looval meetodi kaudu. Jätkuvalt on meie jaoks oluline ennetustöö koolinoorte probleemide teemadel. Eesmärk on olnud pakkuda foorumgrupi noortele arenemisvõimalusi, foorumteatri alane teavitustöö Eestis ja koostöö arendamine välispartneritega. 

FOORUMTEATRI MEETOD

Foorumteatri meetod on üks osa rõhutute teatri (The Theatre of the Oppressed) tehnikate süsteemist, mille lõi Augusto Boal 1960ndatel aastatel Brasiilias. FOORUM oli Vanas Rooma ühiskonnaelus keskuseks, kus arutleti oluliste teemade üle. Rõhutute teatri ideoloogia baseerub usule, et kõigil inimestel on võime mõjutada sotsiaalset muutust ja et rõhutus ilmneb, kui inimeste vaheline kommunikatsioon ei toimi – kui dialoog muutub monoloogiks. Foorumteater on teatri ja kogukonnatöö kohtumispunkt. 

Teater ja mäng elavad igas inimolendis ning annavad meile võimaluse unistada ja üheskoos avastada headuse esile toomist seal, kus tundub, et maailm on tumedates värvides. Just muutuste võimalikkust uuribki ja innustabki foorumteater - ühtlasi ka interaktiivne, sotsiaalne, kaasav, osalusteater ja sotsiaalpedagoogiline meetod. Foorumteatri kaudu on eriti hea uurida põhjus-tagajärg seoseid ja soodustada empaatilise maailmapildi arengut.
Foorumteatri protsessi juhendab läbiviija keda nimetatakse Jokkeriks. Läbiviija ehk Jokkeri eetika on omaette filosoofia. Tutvu rõhutute teatri põhimõtete deklaratsioonigamillest lähtuvad foorumteatri läbiviijad üle maailma.

Alates 1999.aastast teostatud projektide kohta saab lugeda siit: HILJUTI LOODUD SÜNDMUSED ja VARASEMAD TEGEVUSED.

Kokkuvõtlikult saab lugeda VAT Teatri Foorumgrupi arengutest 1999.a-2012. a Foorumteatri Sõprade Päeval tehtud ettekandest siit. Ettekande autorid Mari-Liis Velberg ja Piret Soosaar.

Üks võimalus kokkuvõtlikult jaotada foorumteatri arengut VAT Teatri Foorumgrupi juures:

1999-2000 - Uus, värske ja vägev, mängulust – esimesed koolitused ja etendused; 2001-2002: Lihtsuse võlu, etendused üle Eesti, peamised Jokkerid VAT Teatri näitlejad;
2003 – Teine tulemine, VAT Teatri Foorumgrupi laiema teavitustöö algus Eestis ja aktiveerus rahvusvaheline koostöö välispartneritega, mis kestab seni;
2004 – Mõjude mõtestamise algus, ülikooli juures uurimustööde algus, foorumteatri kui EQ arendaja, foorumteatri tutvustamise algus ennetusmeetodina;
2005 – Pikemate üksteisest väljakasvavate koolivägivalla ennetusprojektide läbiviimisega alustamine;
2006 – Koolituste algus LKL kaudu, uued sihtgrupid (nt kinnipeetavad), ühiskonnas tunnustuse pälvimine meetodi osas ja aina enam märgatakse, kui eriline ja vajalik see meetod meie ühiskonnas on;
2007 – Jätkub koolivägivalla ennetustöö, foorumteatri kaudu leitakse ainest teatrietenduse loomisel jne;
2008 – Kas liblikat saab karpi panna? Ehk ülikooli juures õpetus, teatraalne pool  - avalikud foorumetendused VAT Teatri juures, esimese eestikeelse õppematerjali välja andmine „Foorumteatri rakendamise võimalusi koolivägivalla ennetustöö näitel“;
2009 – Algavad foorumteatri festivalid, taas uued foorumteatri rakendusvõimalused – haridustöötuba peale VAT Teatri lavastust „Kirjaklambritest vöö“ , näidendi jaoks materjali kogumine foorummeetodi kaudu jne;
Alates 2010 on märksõnaks olnud ka Eesti gruppide koostöö ja uute praktikute initsieerimine.
2011 ja 2012 - Muutused ja uuendused. Alates sügisest 2011 on meie soov pühenduda töötubade läbiviimisele. Sotsiaalne pool. Jätkuvalt ennetustöö koolinoorte probleemide teemadel. Eesmärk on jätkuvalt pakkuda foorumgrupi noortele arenemisvõimalusi, foorumteatri alane teavitustöö Eestis ja koostöö arendamine välispartneritega. Foorumteater on kui VATi haridustöö oluline osa.

Alates 2012 ja edasi - Jätkuvad erinevad töötoad, etendused ja koolitused.  Aktiivne koostöö koolidega. Samuti on foorumteatri meetod haridustöö osa. Lähemalt: PAKUME KOGUKONNALE  ja ÕPETAJALE Info: mariliis[at]vatteater.ee

VAT Teatri Foorumgrupi tegevust on aastast 1999 korraldatud erineval moel, kuid oleme seotud ühel või teisel viisil olnud VAT Teatriga ja olnud seni ikkagi peamine intsiaator foorumteatri tegevuse osas Eestis. Seega saab rääkida foorumteatri arengust Eestis ja saab rääkida VAT Teatri Foorumgrupi arengust. Ja need on ka mingites olulise kohtades omavahel seotud, sest foorumgrupp on toetanud foorumteatri aengut Eestis. Neist, kes 1999.a alustasid foorumgrupis on tegutsema jäänud käputäis, kes on koolitanud aastate käigus juurde uusi noori ja täiskasvanuid. Kui alguses tegeles VAT Teatri Foorumgrupp rohkem etenduste läbiviimisega, siis suund on olnud töötubade läbiviimisele, et inimeste lood leitakse töötoa käigus ja otsitakse kohapeal lahendusi. Seega kogukonna teatri juurte juurde minek. Suund - noortele meetodi edasi andmine on oluline endiselt. Aga suund avardada sihtgruppe on samuti oluline.
Aina rohkem tekib uusi foorumteatritruppe, kuid palju on ka üksikinimesi, kes on osalenud koolitustel ja kasutavad oma töös foorumteatri elemente – mänge, tehnikaid. Eriti oluline ja hea meel on selle üle, et inimesi, kes hoolivad ja süvenevad ning mõistavad foorumeteatri väärtuslikkust, tekib juurde.

On suur rõõm, et näiteks VAT Teatri Foorumgrupiga aastaid koos loonud Lastekaitse Liidu noorte ja MTÜ Foorumteatri noorte näol on tubli ja aktiivne järeltulev põlvkond kasvanud, kes vastutustundlikult ja väärikalt arendab tegevust Eestis edasi. Nad on ise tegemas, kogemas ja õppimas. Südamega. Sest Jokker on omamoodi elustiil. On teekond.

ÜLES